Dziennik Chmurowy

Zapytanie ofertowe nr 1/2024/KPOD

Linkedin logoX logo
Zapytanie ofertowe nr 1/2024/KPOD
Zapytanie ofertowe nr 1/2024/KPOD

Konkurs KPO IPCEI CIS. Nabór KPOD.05.10-IW.10-002/23

Zapytanie realizowane w ramach projektu badawczego pod nazwą.: „System MED-REP - wysoce bezpieczny, oparty na chmurze system EHR (Electronic Health Record), agregujący i analizujący dane medyczne z wykorzystaniem innowacyjnych modeli AI i ML w celu zapewnienia pacjentom predykcyjnej i spersonalizowanej opieki zdrowotnej”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach naboru KPOD.05.10-IW.10-002/23.

Przedmiotem zamówienia jest określenie warunków zlecenia i świadczenia przez Wykonawcę/Wykonawców, z którym zostanie zawarta Warunkowa Umowa Ramowa na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT (Body Leasing) na rzecz Zamawiającego w ramach realizowanego projektu, którego celem jest opracowanie przełomowego, opartego na chmurze systemu EHR (Electronic Health Record) dedykowanego sektorowi opieki zdrowotnej, który odpowiada na potrzeby rynku healthcare, placówek służby zdrowia, firm, organizacji, a także obywateli. Możliwość wprowadzenia zaawansowanego technologicznie, innowacyjnego i zapewniającego najwyższy osiągalny poziom niezawodności rozwiązania na rynek europejski, który pozwoli na zwiększenie dokładności diagnoz, a także pozytywnie wpłynie na profilaktykę zdrowotną, umożliwiając integrację danych (w tym zdjęć rentgenowskich i przebiegów EKG) oraz innych systemów EHR, a w konsekwencji stworzenie wspólnej medycznej bazy danych.

Więcej szczegółów dotyczących Zapytania Ofertowego 1/2024/KPOD znajduje się na stronie prowadzonego postępowania w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/184805

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą pytania, wyjaśnienia, ewentualne zmiany treści Zapytania Ofertowego, inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem oraz rozstrzygnięcie.

Opublikowane:

Powiązane lub podobne posty

Integralność danych jako fundament projektów informatycznych

Integralność danych jako fundament projektów informatycznych

Karol Szczepaniak

blog