Security / Compliance

Security Management icon
Security Management icon

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa środowiska IT w chmurze wymaga znajomości specyfiki tego typu rozwiązań. W OChK pracują eksperci ds. bezpieczeństwa z doświadczeniem w budowaniu i monitorowaniu zarówno środowisk chmurowych (Platforma OChK, Google Cloud oraz Microsoft Azure), jak również on-premise i hybrydowych, łączących różne technologie. W ramach oferowanych usług bezpieczeństwa nasi specjaliści mogą swoim doświadczeniem i ekspertyzą wesprzeć zespół klienta w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa środowiska IT.

Usługi bezpieczeństwa to połączenie oprogramowania, rozwiązań sprzętowych, jak również kompetencji zespołu inżynierów i architektów ds. bezpieczeństwa. Naszą przewagą jest unikalne doświadczenie w obszarze zabezpieczania i monitorowania środowisk cloud computing, a także możliwość świadczenia usług w trybie 24/7.

Dla kogo?

Dla organizacji, które chcą rozwijać swoje środowiska IT w chmurze i zapewnić im odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa.

Rodzaje rozwiązań dla bezpieczeństwa

Cloud Security Assessment

Usługa spersonalizowanej oceny bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych wykorzystywanych w organizacji. Pozwala określić mocne i słabe strony zabezpieczeń.

Dowiedz się więcej

SOC as a Service

SOC as a Service to usługa monitoringu zasobów klienta pod kątem utrzymania i zapewnienia bezprzerwowego działania, prawidłowej konfiguracji i integracji środowisk IT.

Multicloud SOC Consulting

Analiza środowisk chmurowych klienta przez specjalistów OChK pod kątem monitoringu bezpieczeństwa.

Disaster Recovery Center (DRC)

Zapasowe środowisko IT dla zachowania ciągłości działania organizacji.

Złota kopia

Odseparowana od środowiska klienta replika danych gwarantuje możliwość szybkiego odtworzenia danych w razie ich utraty.

Usługi Compliance

Wsparcie w zakresie compliance dla klientów z sektora komercyjnego.

Wsparcie w spełnieniu wymogów KNF

Pomoc w aspektach formalno-prawnych oraz technologicznych, w celu zapewnienia zgodności z regulacjami sektorowymi.

Nasze ekspertyzy Google Cloud

Potwierdzeniem kompetencji zespołu OChK w wykorzystaniu Google Cloud jest uzyskanie oficjalnej Ekspertyzy w poszczególnych obszarach. Aby uzyskać Ekspertyzę w danym obszarze technologii należy wykazać się nie tylko odpowiednią liczbą przeszkolonych i certyfikowanych pracowników, ale także z sukcesem przeprowadzonych wdrożeń u klientów, które są weryfikowane i zatwierdzane przez zespół Google Cloud. OChK posiada ekspertyzy jako partner Google Cloud w następujących obszarach:

Google Cloud Analytics Expertise badgeGoogle Cloud Compliance Modernization Expertise badgeGoogle Cloud Financial Services Expertise badgeGoogle Cloud Identity & Security Expertise badgeGoogle Cloud Onboarding Expertise badgeGoogle Cloud Packaged Goods Expertise badgeGoogle Cloud SAP Expertise badgeGoogle Cloud Storage & Delivery Expertise badgeGoogle Cloud Work Transformation Expertise badge

Nasze kompetencje w Microsoft Azure

Potwierdzeniem kompetencji zespołu OChK w wykorzystaniu Microsoft Azure są uzyskane statusy partnerskie. Ich uzyskanie jest związane z rozwojem kompetencji naszego zespołu, potwierdzonych certyfikatami, a także zrealizowanych projektów z wykorzystaniem wymienionych technologii. OChK posiada następujące statusy Solution Partner:

MS Solution Partner Infrastructure status bagdeMS Solution Partner App Innovation status bagdeMS Solution Partner Modern Work status bagde

Model rozliczenia

Oferujemy elastyczne metody rozliczania, związane z wybranym pakietem usług bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo to podstawa

Wiemy jak o nie zadbać

Skontaktuj się z nami