Strategia podatkowa

strategia podatkowa ikona

Podstawa sporządzenia informacji art 27 c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2587).

strategia podatkowa ikona

Realizacja strategii podatkowej