Case study - Animex

Animex – chmura hybrydowa i DRC w Google Cloud gwarancją ciągłości działania

Data realizacji: 2023

Branża: produkcja

Google Cloud

Zespół OChK przygotował konfigurację organizacji (landing zone) w Google Cloud - bezpiecznym i niezawodnym środowisku chmurowym.

Animex Foods jest największą na polskim rynku firmą mięsną. Specjalizuje się w produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego oraz przetworów mięsnych. To także największy pracodawca w branży mięsnej i lider w eksporcie. Posiada 11 fabryk rozmieszczonych na terenie całego kraju i zatrudnia 11 tys. osób.

W 1999 roku inwestorem strategicznym Animex został Smithfield Foods Inc. Dzięki obecności branżowego inwestora strategicznego, Animex ma dostęp do szerokiego zasobu wiedzy, doświadczeń i innowacji technologicznych, dzięki czemu może kontynuować rozwój swoich marek zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. Od 2013 roku Smithfield Foods i Animex Foods są częścią WH Group – największego producenta mięsa wieprzowego na świecie.

Wyzwania

Animex wykorzystuje systemy informatyczne nie tylko w obszarach wsparcia, ale również w zarządzaniu krytycznymi procesami, jak np. sterowanie produkcją w zakładach mięsnych czy na fermach hodowlanych. Aplikacje dbają m.in. o prawidłowe żywienie zwierząt, co wymaga od środowisk IT najwyższej niezawodności.

Aby zapewnić ciągłość działania, Animex opracował Disaster Recovery Plan, w ramach którego utrzymywał w stanie gotowości kilka centrów danych w Polsce (DRC), co było dość kosztowne. Problem stanowił też brak możliwości automatycznego przełączania się na zapasowe środowisko w razie awarii. W rezultacie cała procedura była czasochłonna.

Dodatkowo Animex zidentyfikował ryzyko, jakim jest lokalizacja wszystkich centrów danych na terenie Polski. Wojna w Ukrainie unaoczniła przedsiębiorcom, że z punktu widzenia bezpieczeństwa i zachowania ciągłości działania lepszym rozwiązaniem jest geograficzne rozproszenie przetwarzania danych na obszarze Europy. Aby sprostać tym wyzwaniom, firma podjęła decyzję o uzupełnieniu własnego środowiska IT o chmurę publiczną.

Rozwiązania

Aby zabezpieczyć ciągłość działania, zespół OChK przygotował konfigurację organizacji (landing zone) w Google Cloud - bezpiecznym i niezawodnym środowisku chmurowym. Następnie przeniósł z ośrodków przetwarzania ponad 30 maszyn wirtualnych systemów SAP. Zmigrowanych zostało ponad 80 TB danych w modelu “lift and shift”. Całość środowiska działa teraz jako chmura hybrydowa, w ramach połączeń sieciowych aplikacji, umieszczonych w Google Cloud z aplikacjami działającymi on-premise.

  • 30 maszyn wirtualnych systemów SAP zostało zmigrowanych do nowego środowiska w Google Cloud.

  • Aby zapewnić ciągłość działania, wdrożono Disaster Recovery Center, skonfigurowany w różnych regionach Google Cloud.

  • Dzięki narzędziom umożliwiającym konfigurowanie infrastruktury kodem (Infrastructure as Code, m.in. Terraform), w razie awarii przełączenie do zapasowego ośrodka jest zautomatyzowane.

  • Dodatkowo pojawiła się możliwość testowania DRC bez przerw w pracy środowiska produkcyjnego.

Ze względu na duże rozmiary oraz złożoność środowiska Animeksu (kilkadziesiąt lokalizacji, setki połączeń z zewnętrznymi systemami), proces realizowany był etapami. Poszczególne aplikacje były testowane, skalowane i dopiero po stwierdzeniu, że pracują stabilnie, zostały zmigrowane docelowe środowiska produkcyjne. Testowana była również wydajność poszczególnych modułów SAP po migracji do Google Cloud. Rezultaty były bardzo dobre - przekraczały dotychczasową efektywność w środowisku on-premise.

Dodatkowym wyzwaniem była potrzeba zmieszczenia się w bardzo wąskich, kilkugodzinnych oknach serwisowych. Mimo tak wysokich oczekiwań, migracja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem, dzięki ścisłej współpracy zespołów 7technology i OChK. Cały proces migracji nie spowodował zakłóceń w ciągłości działania systemów Animeksu.

Współpraca

Partnerem w realizacji tego projektu była firma 7technology, która specjalizuje się we wdrożeniach systemów SAP. W tym projekcie odpowiadała za migrację w warstwie SAP BASIS (części systemowej OS oraz aplikacyjnej SAP i bazodanowej DB) do przygotowanej przez OChK infrastruktury.

Wykorzystane technologie

Do realizacji projektu została wykorzystana chmura publiczna Google Cloud, w ramach której zostały uruchomione następujące usługi:

Compute Engine

Cloud Storage

Cloud VPN

Cloud DNS

Cloud VPC

Development Tools (Automation)

Terraform / Terragrunt

Cloud Logging and Monitoring

Rezultaty

  • Dzięki przeniesieniu systemów SAP do przygotowanego przez OChK środowiska Google Cloud, firma Animex znacząco zwiększyła swoją odporność na ryzyka związane z awarią centrum danych oraz występowaniem incydentów bezpieczeństwa. Wdrożony i regularnie testowany Disaster Recovery Plan (odtwarzanie awaryjne) potwierdza, że w razie problemów, zapasowe środowisko zapewni ciągłość działania procesów.

  • Środowisko umieszczone na platformie Google Cloud znacząco zwiększyło wydajność pracy. Realizacja najbardziej czasochłonnych operacji skróciła się o połowę, co bezpośrednio przekłada się na efektywność pracowników i zwiększenie zysków. Dzięki wysokiej wydajności publicznej chmury obliczeniowej Google Cloud, możliwe jest zmniejszenie wielkości i liczby wykorzystywanych maszyn wirtualnych, co pozwala obniżyć koszty i zużycie energii.

  • Dzięki wykorzystaniu przez OChK narzędzi do kontroli kosztów (m.in. konsola billingowa, raporty) oraz narzędzi automatyzujących wygaszanie środowisk testowych i rozwojowych poza godzinami pracy biurowej, osiągane są minimalne koszty usług chmury obliczeniowej przy zachowaniu wymaganej wydajności i efektywności pracy.

30

tyle maszyn wirtualnych systemów SAP zostało zmigrowanych

80 TB

tyle danych zostało zmigrowanych w ramach projektu

Ikona cytatu

"Prowadzenie projektów IT w tak dużej organizacji jak Animex jest bardzo wymagające, ze względu na skalę organizacji, potrzebę zachowania ciągłości działania również poza godzinami pracy biurowej czy krótkie okna serwisowe. Zespół OChK dokładnie przeanalizował nasze wymagania i, dzięki swojej dużej wiedzy merytorycznej, dobrał rozwiązania i usługi Google Cloud, które te wymogi spełniły. Projekt migracji został profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej i zapewnieniu odpowiedniej wydajności. Dzięki połączeniu zalet systemu SAP z efektywnością Google Cloud jesteśmy bardziej odporni na niespodziewane zdarzenia, ale też dobrze przygotowani na dalszy rozwój biznesu."

Logo Animex

Artur Kaczmarek

CIO Animex

Jakie są Twoje wyzwania?

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

Skontaktuj się z nami