Historie naszych klientów / Animex

Logo Animex

Zespół OChK przygotował konfigurację organizacji (landing zone) w Google Cloud - bezpiecznym i niezawodnym środowisku chmurowym.

Animex Foods jest największą na polskim rynku firmą mięsną. Specjalizuje się w produkcji mięsa wieprzowego i drobiowego oraz przetworów mięsnych. To także największy pracodawca w branży mięsnej i lider w eksporcie. Posiada 11 fabryk rozmieszczonych na terenie całego kraju i zatrudnia 11 tys. osób.

W 1999 roku inwestorem strategicznym Animex został Smithfield Foods Inc. Dzięki obecności branżowego inwestora strategicznego, Animex ma dostęp do szerokiego zasobu wiedzy, doświadczeń i innowacji technologicznych, dzięki czemu może kontynuować rozwój swoich marek zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych.

Pobierz PDF z case study

Wyzwania

Animex wykorzystuje systemy informatyczne nie tylko w obszarach wsparcia, ale również w zarządzaniu krytycznymi procesami, jak np. sterowanie produkcją w zakładach mięsnych i hodowlanych.

Aby zapewnić ciągłość działania, Animex opracował Disaster Recovery Plan, w ramach którego utrzymywał w stanie gotowości kilka centrów danych w Polsce, co było dość kosztowne. Problemem było też przełączanie się w razie awarii na zapasowe środowiska IT, co nie było zautomatyzowane. Dodatkowo Animex zidentyfikował ryzyko, jakim jest lokalizacja wszystkich centrów danych na terenie Polski.

Rozwiązania

Zespół OChK przygotował konfigurację organizacji (landing zone) w Google Cloud - bezpiecznym i niezawodnym środowisku chmurowym.

  • 30 maszyn wirtualnych systemów SAP zostało zmigrowanych do nowego środowiska w Google Cloud.

  • Aby zapewnić ciągłość działania, wdrożono Disaster Recovery Center, skonfigurowany w różnych regionach Google Cloud.

  • Dzięki narzędziom umożliwiającym konfigurowanie infrastruktury kodem (Infrastructure as Code, m.in. Terraform), w razie awarii przełączenie do zapasowego ośrodka jest zautomatyzowane.

  • Dodatkowo pojawiła się możliwość testowania DRC bez przerw w pracy środowiska produkcyjnego.

Rezultaty

  • Dzięki przeniesieniu części systemów SAP do środowiska Google Cloud, firma Animex znacząco zwiększyła swoją odporność na ryzyka związane z awarią centrum danych czy występowaniem indycentów bezpieczeństwa. Wdrożony i regularnie testowany Disaster Recovery Plan potwierdza, że w razie problemów zapasowe środowisko zapewni ciągłość działania procesów.

  • Znacząco zwiększyła się również wydajność pracy. Realizacja najbardziej czasochłonnych operacji skróciła się o połowę.

  • Dzięki wdrożeniu narzędzi do kontroli kosztów oraz automatyzujących (np. wygaszających środowiska testowe i developerskie poza godzinami pracy biurowej), środowisko znajduje się w optymalnym punkcie pomiędzy kosztami a wydajnością.

30

tyle maszyn wirtualnych systemów SAP zostało zmigrowanych

80 TB

tyle danych zostało zmigrowanych w ramach projektu

Współpraca

Partnerem w realizacji tego projektu była firma 7technology, która specjalizuje się we wdrożeniach systemów SAP. W tym projekcie odpowiadała za migrację w warstwie SAP BASIS (części systemowej OS oraz aplikacyjnej SAP i bazodanowej DB) do przygotowanej przez OChK infrastruktury.

Wykorzystane technologie

Compute Engine

Cloud Storage

Development Tools (Automation)

Terraform / Terragrunt

Cloud Logging and Monitoring