Optymalizacja kosztów w chmurze (FinOps)

FinOps icon
FinOps icon

Przeniesienie infrastruktury do chmury to zdecydowany krok w stronę elastycznego i skalowalnego środowiska IT. Jednak nieefektywne monitorowanie zużycia zasobów oraz generowanych kosztów może skutecznie ograniczyć zdolność organizacji do kontrolowania procesów, oraz utrudniać jej rozwój.

W ramach usługi FinOps nasi eksperci mogą wesprzeć Cię w procesie zarządzania kosztami ponoszonymi w środowisku chmurowym i umożliwić Ci osiągnięcie maksymalnej wartości z inwestycji w chmurę.

Czym jest FinOps?

FinOps to zbiór metod i dobrych praktyk zarządzania finansami w chmurze obliczeniowej, których celem jest informowanie o kosztach, ich optymalizacja, a także wdrażanie działań mających na celu kontrolowanie wydatków na chmurę przy jednoczesnym utrzymaniu jej maksymalnej wartości biznesowej.

InformowanieOptymalizacjaDziałanie

Informowanie

Identyfikacja danych dotyczących kosztów i wykorzystanie wiedzy w celu alokacji zasobów, analizy i raportowania, przydzielania ról w organizacji i wspólnego zarządzania oczekiwaniami, a także rozwijanie zdolności prognozowania trendów i wydatków w ramach założonego budżetu.

Dla kogo?

Usługę FinOps kierujemy do wszystkich organizacji, które korzystają z chmury oraz dążą do zrozumienia i optymalizacji swoich kosztów i procesów – od startupów po duże przedsiębiorstwa. Bez względu na wielkość Twojej organizacji i branżę, w której działasz, pomożemy Ci sprawnie zarządzać wydatkami w chmurze.

FinOps odpowiada na wyzwania, takie jak:

  • jak zrozumieć i odnaleźć się w sposobach rozliczania usług chmurowych?

  • w jaki sposób przewidywać i rozumieć koszty generowane w chmurze?

  • w jaki sposób używać narzędzi (natywnych i nienatywnych), by nie przekraczać założonego budżetu?

  • jak odzyskać kontrolę nad finansami, kiedy skala biznesu gwałtownie rośnie, a wraz z nimi koszty środowisk deweloperskich?

  • jak porzucić dawne przyzwyczajenia wynikające z pracy w środowisku on-prem?

  • jak najlepiej wykorzystywać to, co daje chmura w sposób efektywny, ale i ekonomiczny?

Korzyści

Optymalizacja i prognozowanie kosztów ikona

Monitorowanie kosztów

Dzięki wdrożeniu i wypracowaniu praktyk FinOps będziesz precyzyjnie monitorować koszty związane z chmurą obliczeniową, co w efekcie zmniejszy ryzyko nadmiernych i niekontrolowanych wydatków.

Przejrzystość kosztów ikona

Przejrzystość kosztów

Uzyskasz wgląd w wydatki na chmurę i odzyskasz kontrolę nad nimi; zrozumiesz także, skąd się biorą, co wpływa na ich wysokość i które obszary powodują tzw. wąskie gardła w Twoim procesie budżetowania.

Zmaksymalizowane ROI z chmury ikona

Zmaksymalizowany zwrot z inwestycji

Dzięki świadomemu zarządzaniu kosztami generowanymi w chmurze i wydatkami związanymi z nią, zoptymalizujesz wykorzystanie zasobów chmurowych i jednocześnie zwiększysz ich efektywność.

Skalowalność i elastyczność usług ikona

Skalowalność i elastyczność usług

Świadomie dostosujesz wykorzystywane zasoby do potrzeb biznesowych Twojej organizacji, zwiększając lub zmniejszając ich użycie.

Wzrost konkurencyjności i innowacyjności ikona

Budowanie konkurencyjności

Uzyskanie kontroli nad finansami pozwoli Ci skupić się na rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań, co przełoży się na wzrost konkurencyjności Twoich usług i produktów na rynku.

Skuteczne decyzje biznesowe ikona

Skuteczne decyzje biznesowe

Zrozumienie zależności między procesami i wydatkami pozwoli Ci podejmować bardziej świadome decyzje, zarówno te związane z biznesem, jak i technologią.

Plan współpracy

1

Spotkanie

podczas którego wspólnie omówimy Twoje wyzwania i zakres działania naszych ekspertów; poprosimy Cię także o nadanie dostępu do środowisk, które podlegać będą naszej analizie.

2

Audyt

który przeprowadzą Cloud Advisors OChK obejmować będzie analizę całej Twojej architektury chmurowej w zakresie m.in. nieoptymalnego zarządzania zasobami, identyfikacji najbardziej kosztownych usług i zmian typu quick-wins.

3

Wnioski

i rekomendacje przekazujemy Ci w formie raportu, na podstawie którego planujemy dalsze działania; wskazujemy też środki i narzędzia, dzięki którym zaplanujesz, gdzie i jak wykorzystać praktyki FinOps, by poprawić efektywność Twojego środowiska.

4

Know-how

i praktyczne rady – podczas warsztatów przekazujemy Ci wiedzę niezbędną do tego, by zbudować efektywny zespół i skutecznie wdrożyć procesy FinOps, świadomie kontrolować wydatki i mierzyć efektywność chmury.

Usługa FinOps może mieć formę jednorazowego przeglądu lub usługi ciągłej.

Model rozliczenia

Wycena indywidualna zależna od skali i złożoności projektu.

Chcesz zoptymalizować koszty generowane w chmurze?

Skontaktuj się z nami