Onboarding & Migration

Onboarding & Migration
Onboarding & Migration

Przeniesienie zasobów IT do środowiska chmurowego w przypadku dużych organizacji to złożone wyzwanie. Wymaga kompetencji w zakresie budowy i funkcjonowania systemów chmurowych, umiejętności uruchomienia i konfiguracji nowego środowiska w chmurze i przeniesienia istniejących aplikacji. Dostępne w chmurze narzędzia do automatyzacji zarządzania pomogą uprościć zarządzanie środowiskiem IT, ale korzystanie z nich wymaga odpowiedniego przygotowania oraz zapewnienia właściwego poziomu zabezpieczeń.

Organizacjom, które chcą skorzystać z technologii chmurowych pomagamy w wyborze platformy adekwatnej do ich potrzeb, włączając w to rozwiązania hybrydowe oraz multicloud.

W zależności od potrzeb klienta możemy wesprzeć go na etapie założenia subkonta billingowego czy przydzielenia dostępu odpowiednim osobom z organizacji. Firmom oczekującym większego wsparcia możemy zbudować Landing Zone. Jest to techniczna konfiguracja środowiska uwzględniająca wszelkie wymagania klienta w zakresie zarządzania dostępem, usług biznesowych, cyberbezpieczeństwa i wymagań prawnych.

Wspieramy procesy migracji, przenosząc całe środowiska IT, a także przebudowujemy je pod kątem maksymalnego wykorzystania zalet chmury publicznej. Aby zapewnić dalszy rozwój organizacji w środowisku chmurowym pomagamy w podnoszeniu kompetencji zespołów IT w tym zakresie.

Dla kogo?

Dla firm, które chcą sprawnie i efektywnie przenieść swoje środowisko IT i w pełni wykorzystać potencjał chmury.

Usługi

Landing Zone

Skonfigurowane środowisko chmurowe, w którym można uruchamiać nowe lub migrowane aplikacje.

Dowiedz się więcej

Migracja aplikacji

Analiza, wybór modelu migracji, wsparcie w migracji i uruchomienie aplikacji w chmurze.

Kubernetes Regulatory Compliant

Usługa Google Kubernetes Service dostosowana do potrzeb rynków regulowanych.

Google Cloud Workshop

Warsztaty ułatwiające szybkie i bezproblemowe rozpoczęcie pracy w środowisku Google Cloud.

Secure and Compliant App Platform

Bezpieczna platforma chmurowa zgodna z wymogami regulatora.

Infrastructure as Code

Jednolita i łatwa w zarządzaniu infrastruktura wdrażana automatycznie.

Korzyści

  • Pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania chmurowego

  • Gotowe do pracy skonfigurowane środowisko chmurowe

  • Pomoc w migracji i ewentualnym dostosowaniu istniejących aplikacji

  • Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa chmury

  • Wsparcie ekspertów doświadczonych we wdrożeniach chmurowych

  • Budowa kompetencji po stronie zespołu klienta

Nasze specjalizacje i ekspertyzy Google Cloud

Potwierdzeniem kompetencji OChK w wykorzystaniu Google Cloud są specjalizacje i ekspertyzy otrzymane dla poszczególnych obszarów technologicznych. Warunkiem ich uzyskania są odpowiednio przeszkoleni i certyfikowani pracownicy, a także liczba przeprowadzonych z powodzeniem wdrożeń u klientów, które są oficjalnie weryfikowane i zatwierdzane przez zespół Google Cloud.

Google Cloud Application Development Specialization badgeGoogle Cloud Infrastructure Specialization badge
Google Cloud Consumer Packaged Goods Expertise badgeGoogle Cloud Compliance Modernization Expertise badgeGoogle Cloud Financial Services Expertise badgeGoogle Cloud Identity & Security Expertise badgeGoogle Cloud SAP Expertise badge

Nasze kompetencje w Microsoft Azure

Potwierdzeniem kompetencji zespołu OChK w wykorzystaniu Microsoft Azure są uzyskane statusy partnerskie. Ich uzyskanie jest związane z rozwojem kompetencji naszego zespołu, potwierdzonych certyfikatami, a także zrealizowanych projektów z wykorzystaniem wymienionych technologii. OChK posiada następujące statusy Solution Partner:

MS Solution Partner Infrastructure status bagdeMS Solution Partner App Innovation status bagdeMS Solution Partner Modern Work status bagde

Model rozliczenia

Wycena indywidualna na podstawie wielkości środowiska IT i zakresu prac.

Wykorzystaj potencjał chmury

Doradzimy jak to zrobić

Skontaktuj się z nami