Onboarding & Migration

Onboarding & Migration
Onboarding & Migration

Przeniesienie zasobów IT do środowiska chmurowego w przypadku dużych organizacji to złożone wyzwanie. Wymaga kompetencji w zakresie budowy i funkcjonowania systemów chmurowych, umiejętności uruchomienia i konfiguracji nowego środowiska w chmurze i przeniesienia istniejących aplikacji. Dostępne w chmurze narzędzia do automatyzacji zarządzania pomogą uprościć zarządzanie środowiskiem IT, ale korzystanie z nich wymaga odpowiedniego przygotowania oraz zapewnienia właściwego poziomu zabezpieczeń.

Organizacjom, które chcą skorzystać z technologii chmurowych pomagamy w wyborze platformy adekwatnej do ich potrzeb, włączając w to rozwiązania hybrydowe oraz multicloud.

W zależności od potrzeb klienta możemy wesprzeć go na etapie założenia subkonta billingowego czy przydzielenia dostępu odpowiednim osobom z organizacji. Firmom oczekującym większego wsparcia możemy zbudować Landing Zone. Jest to techniczna konfiguracja środowiska uwzględniająca wszelkie wymagania klienta w zakresie zarządzania dostępem, usług biznesowych, cyberbezpieczeństwa i wymagań prawnych.

Wspieramy procesy migracji, przenosząc całe środowiska IT, a także przebudowujemy je pod kątem maksymalnego wykorzystania zalet chmury publicznej. Aby zapewnić dalszy rozwój organizacji w środowisku chmurowym pomagamy w podnoszeniu kompetencji zespołów IT w tym zakresie.

Dla kogo?

Dla firm, które chcą sprawnie i efektywnie przenieść swoje środowisko IT i w pełni wykorzystać potencjał chmury.

Usługi

Landing Zone

Skonfigurowane środowisko chmurowe, w którym można uruchamiać nowe lub migrowane aplikacje.

Dowiedz się więcej

Migracja aplikacji

Analiza, wybór modelu migracji, wsparcie w migracji i uruchomienie aplikacji w chmurze.

Kubernetes Regulatory Compliant

Usługa Google Kubernetes Service dostosowana do potrzeb rynków regulowanych.

Google Cloud Workshop

Warsztaty ułatwiające szybkie i bezproblemowe rozpoczęcie pracy w środowisku Google Cloud.

Secure and Compliant App Platform

Bezpieczna platforma chmurowa zgodna z wymogami regulatora.

Infrastructure as Code

Jednolita i łatwa w zarządzaniu infrastruktura wdrażana automatycznie.

Korzyści

  • Pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania chmurowego

  • Gotowe do pracy skonfigurowane środowisko chmurowe

  • Pomoc w migracji i ewentualnym dostosowaniu istniejących aplikacji

  • Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa chmury

  • Wsparcie ekspertów doświadczonych we wdrożeniach chmurowych

  • Budowa kompetencji po stronie zespołu klienta

Nasze ekspertyzy Google Cloud

Potwierdzeniem kompetencji zespołu OChK w wykorzystaniu Google Cloud jest uzyskanie oficjalnej Ekspertyzy w poszczególnych obszarach. Aby uzyskać Ekspertyzę w danym obszarze technologii należy wykazać się nie tylko odpowiednią liczbą przeszkolonych i certyfikowanych pracowników, ale także z sukcesem przeprowadzonych wdrożeń u klientów, które są weryfikowane i zatwierdzane przez zespół Google Cloud. OChK posiada ekspertyzy jako partner Google Cloud w następujących obszarach:

Google Cloud Analytics Expertise badgeGoogle Cloud Compliance Modernization Expertise badgeGoogle Cloud Financial Services Expertise badgeGoogle Cloud Identity & Security Expertise badgeGoogle Cloud Onboarding Expertise badgeGoogle Cloud Packaged Goods Expertise badgeGoogle Cloud SAP Expertise badgeGoogle Cloud Storage & Delivery Expertise badgeGoogle Cloud Work Transformation Expertise badge

Nasze kompetencje w Microsoft Azure

Potwierdzeniem kompetencji zespołu OChK w wykorzystaniu Microsoft Azure są uzyskane statusy partnerskie. Ich uzyskanie jest związane z rozwojem kompetencji naszego zespołu, potwierdzonych certyfikatami, a także zrealizowanych projektów z wykorzystaniem wymienionych technologii. OChK posiada następujące statusy Solution Partner:

MS Solution Partner Infrastructure status bagdeMS Solution Partner App Innovation status bagdeMS Solution Partner Modern Work status bagde

Model rozliczenia

Wycena indywidualna na podstawie wielkości środowiska IT i zakresu prac.

Wykorzystaj potencjał chmury

Doradzimy jak to zrobić

Skontaktuj się z nami