Platforma OChK

Platforma OChK ikona
Platforma OChK ikona

Platforma OChK to chmura publiczna stworzona od podstaw i zarządzana przez zespół naszych ekspertów.

Elastyczna architektura Platformy pozwala na dopasowanie usług do założeń niestandardowych projektów, dzięki czemu rozwiązania, które budujemy spełniają nawet najbardziej specyficzne wymogi danej organizacji. Lokalizacja naszych centrów danych w Polsce zapewnia właściwą redundancję danych i ich bezpieczeństwo, a korzystające z Platformy OChK organizacje mają zapewnione stałe wsparcie naszego zespołu.

Wielozadaniowa

Elastyczna

Bezpieczna

Agnostyczna

Dopasuj sposób wykorzystania Platformy OChK do indywidualnych potrzeb swojej organizacji – buduj z nami rozwiązania w chmurze publicznej, środowiska hybrydowe, wielochmurowe lub chmurę prywatną w zależności od specyfiki realizowanych projektów.

OChK Platform

Dla kogo

Dla organizacji, które:

  • potrzebują spersonalizowanego rozwiązania, które dopasuje się do ich potrzeb, a także dzięki któremu zyskają niezależność i możliwość zmiany dostawcy komponentów infrastruktury, takich jak np. wirtualizator

  • chcą optymalizować koszty środowiska IT poprzez łączenie różnych technologii chmurowych i zasobów on-premise w modelach wielochmurowych (multicloud) oraz hybrydowych

  • chcą zautomatyzować i usprawnić procesy zarządzania infrastrukturą chmurową

  • potrzebują kompleksowego wsparcia technicznego lokalnych ekspertów 24/7

  • przechowują dane (wszystkie lub ich część) wyłącznie na terenie Polski ze względu na wymogi regulacyjne

  • oczekują najwyższego poziomu audytowalności i bezpieczeństwa, w tym zgodności z normami ISO w tym zakresie

Przykłady zastosowania Platformy OChK

Chmura publiczna

Kompletna, wydajna i skalowalna platforma usług chmurowych zbudowana na niezależnych stosach technologicznych VMware i Openstack

Chmura prywatna

Zastosowanie Platformy OChK jako warstwy orkiestratora uzupełniającego środowisko wirtualizacji on-premise o funkcje stosowane w chmurach publicznych; umożliwia zmianę wirtualizatora bez wpływu na procesy zarządzania środowiskiem

Chmura hybrydowa

Możliwość podłączenia środowiska lokalnego do Platformy OChK i wspólnego zarządzania zasobami zarówno w chmurze, jak i on-premise poprzez portal lub Terraform

Disaster Recovery Center

Wykorzystanie Platformy OChK jako zapasowego centrum danych na wypadek awarii

Dostępne rozwiązania

Maszyny wirtualne

Logiczne odpowiedniki serwerów określone liczbą procesorów vCPU, wielkością pamięci RAM i przestrzenią dysku. Wysoka wydajność gwarantowana m.in dzięki szybkim dyskom Intel Optane®.

Dowiedz się więcej

Usługi sieciowe

Projektowanie i budowa architektury sieciowej oraz konfiguracja reguł zapory sieciowej m.in. vNet, VRF, Firewall, Load Balancer, które zapewniają ściśle określony poziom segmentacji oraz izolację tworzonych sieci prywatnych.

Bezpieczeństwo

Rozwiązania, które gwarantują poufność i integralność danych, a także zapewniają ciągłość działania biznesu m.in. pełna separacja danych, zarządzanie tożsamością, szyfrowanie danych kluczami klienta, złota kopia, certyfikacja ISO.

Przechowywanie danych

Zastosowanie różnego rodzaju dysków, wysokowydajnych NVMe lub macierzy obiektowych, które zapewniają dostęp do danych oraz ich archiwizację.

Operacje

Narzędzia, które umożliwiają monitorowanie uruchomionych usług i ich rozliczalność, śledzenie aktywności w środowisku, analizowanie zdarzeń oraz kontrolę wydajności i kosztów.

Zarządzanie

Narzędzia umożliwiające sprawne zarządzanie uruchomionymi środowiskami w kontekście dostępu do nich i realizacji zadań: Portal, IaC, API.

Dlaczego warto wybrać Platformę OChK

1. Polska chmura zgodna z regulacjami

Wszystkie usługi Platformy OChK są uruchamiane na serwerach zlokalizowanych w Polsce, co daje gwarancję lokalnej rezydencji danych, a także właściwej redundantności. Platforma uwzględnia także zasady compliance i zapewnia pełną zgodność z polskimi regulacjami m.in. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

3. Automatyzacja procesów

Bezpieczne zarządzanie zasobami, metering, powoływanie zasobów „od ręki”, a także automatyzowanie powtarzalnych procesów możliwe jest dzięki konfigurowaniu infrastruktury kodem (Infrastructure as Code), z wykorzystaniem oprogramowania Terraform.

5. Zaawansowane zarządzanie wirtualizacją

W zależności od swoich potrzeb, możesz dobrać odpowiedni do danego projektu wirtualizator, unikając szeregu niedogodności i ryzyk związanych np. ze zmianami w modelu licencyjnym i, w konsekwencji, koniecznością migracji do innego dostawcy.

7. Zintegrowany system zarządzania

Niezależnie od liczby wykorzystywanych rozwiązań, wszystkie zasoby (również te on-premise) dostępne będą dla Ciebie z poziomu jednej aplikacji, co zapewni wyższy poziom ich bezpieczeństwa, a także znacznie ułatwi ich monitorowanie i zarządzanie nimi.

2. Lokalny know-how i wsparcie 24/7

Gromadzimy i dzielimy się z Tobą wiedzą ekspercką zbudowaną na bazie doświadczenia w dostarczaniu usług chmurowych dla klientów w Polsce. Masz zapewnione także wsparcie naszego zespołu supportowego, utrzymaniowego i SOC w języku polskim, w trybie 24/7.

4. Optymalizacja kosztów

Platforma OChK pozwala na wdrożenie najlepszych praktyk FinOps dzięki możliwości monitorowania kosztów w czasie rzeczywistym oraz właściwej konfiguracji uprawnień, alertów, buforów i środowisk testowych, co przekłada się na optymalizację środowiska chmurowego, elastyczne zarządzanie zasobami i ich bezpieczeństwo.

6. Zapewnienie ciągłości działania

Kopia zapasowa, złota kopia czy Disaster Recovery Center to tylko przykłady rozwiązań, dzięki którym zapewnisz ciągłość działania biznesu w Twojej organizacji i zwiększysz jej odporność na nieprzewidziane zdarzenia.

8. Szybkość i łatwość obsługi

Przejrzysty i przyjazny dla użytkownika interfejs, intuicyjne powoływanie maszyn wirtualnych czy precyzyjne zarządzanie tożsamością i uprawnieniami użytkowników sprawia, że praca na Platformie OChK jest prosta, maksymalnie zautomatyzowana i efektywna.

1. Polska chmura zgodna z regulacjami

Wszystkie usługi Platformy OChK są uruchamiane na serwerach zlokalizowanych w Polsce, co daje gwarancję lokalnej rezydencji danych, a także właściwej redundantności. Platforma uwzględnia także zasady compliance i zapewnia pełną zgodność z polskimi regulacjami m.in. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

2. Lokalny know-how i wsparcie 24/7

Gromadzimy i dzielimy się z Tobą wiedzą ekspercką zbudowaną na bazie doświadczenia w dostarczaniu usług chmurowych dla klientów w Polsce. Masz zapewnione także wsparcie naszego zespołu supportowego, utrzymaniowego i SOC w języku polskim, w trybie 24/7.

3. Automatyzacja procesów

Bezpieczne zarządzanie zasobami, metering, powoływanie zasobów „od ręki”, a także automatyzowanie powtarzalnych procesów możliwe jest dzięki konfigurowaniu infrastruktury kodem (Infrastructure as Code), z wykorzystaniem oprogramowania Terraform.

4. Optymalizacja kosztów

Platforma OChK pozwala na wdrożenie najlepszych praktyk FinOps dzięki możliwości monitorowania kosztów w czasie rzeczywistym oraz właściwej konfiguracji uprawnień, alertów, buforów i środowisk testowych, co przekłada się na optymalizację środowiska chmurowego, elastyczne zarządzanie zasobami i ich bezpieczeństwo.

5. Zaawansowane zarządzanie wirtualizacją

W zależności od swoich potrzeb, możesz dobrać odpowiedni do danego projektu wirtualizator, unikając szeregu niedogodności i ryzyk związanych np. ze zmianami w modelu licencyjnym i, w konsekwencji, koniecznością migracji do innego dostawcy.

6. Zapewnienie ciągłości działania

Kopia zapasowa, złota kopia czy Disaster Recovery Center to tylko przykłady rozwiązań, dzięki którym zapewnisz ciągłość działania biznesu w Twojej organizacji i zwiększysz jej odporność na nieprzewidziane zdarzenia.

7. Zintegrowany system zarządzania

Niezależnie od liczby wykorzystywanych rozwiązań, wszystkie zasoby (również te on-premise) dostępne będą dla Ciebie z poziomu jednej aplikacji, co zapewni wyższy poziom ich bezpieczeństwa, a także znacznie ułatwi ich monitorowanie i zarządzanie nimi.

8. Szybkość i łatwość obsługi

Przejrzysty i przyjazny dla użytkownika interfejs, intuicyjne powoływanie maszyn wirtualnych czy precyzyjne zarządzanie tożsamością i uprawnieniami użytkowników sprawia, że praca na Platformie OChK jest prosta, maksymalnie zautomatyzowana i efektywna.

Platforma OChK w praktyce

PGZ Stocznia Wojenna i Platforma OChK jako środowisko do projektowania fregat Miecznik

Platforma OChK pozwoliła na szybkie uruchomienie aplikacji potrzebnych do projektowania okrętów.

Przeczytaj case study
PGZ SW case study

Model rozliczenia

Oferujemy elastyczny model rozliczenia pay-as-you-go (za użyte zasoby) lub model fixed price, w zależności od Twoich potrzeb. Dodatkowo naliczamy rabaty według zużycia zasobów lub długości zobowiązania.

Platformie OChK zaufali

PKOBP logoKIR logoPFR Operacje logoCPK logoPGZ logoJT WESTON logo
Slide 1 of 3
Ikona cytatu

Wdrożenie Stanowiska Przyszłości w PKO Banku Polskim było wyjątkowo ambitnym i złożonym projektem. Dotyczyło zarówno obszaru technologii, ale miało też duży wpływ na istniejące środowisko pracy osób, które obsługują klientów banku w placówkach. Z jednej strony chcieliśmy uwzględnić istniejące procesy i aplikacje, ale jednocześnie umożliwić współpracę z nowymi aplikacjami i urządzeniami. Pogodzenie tak wielu zmian wymagało pracy w modelu zwinnym z zaangażowaniem biznesu i bezpośrednich odbiorców usługi. Dzięki prototypowaniu dochodziliśmy do jej ostatecznego kształtu z zachowaniem ustalonego poziomu kosztów. Bardzo istotnym celem było wdrożenie rozwiązania w sposób niezauważalny dla klientów - nie mogliśmy pozwolić sobie na przestoje placówek w pracy lub obniżenie jakości obsługi. Mieliśmy okazję zweryfikować skuteczność usługi w trakcie pandemii, a teraz z powodzeniem wykorzystujemy w pracy hybrydowej.

PKO BP logo

Mariusz Komorowski

Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami i Konfiguracją w PKO Banku Polskim

Ikona cytatu

Projektując usługę trwałego nośnika mierzyliśmy się z wyzwaniem opracowania ponadsektorowej usługi, która sprawdzi się wszędzie tam, gdzie kluczowa jest trwałość informacji. Współpraca z OChK ułatwiła nam zaproponowanie rynkowi innowacyjnego produktu do wspierania przedsiębiorców w digitalizacji. Oferujemy wdrożenie trwałego nośnika w modelu usługowym, jednocześnie zapewniając pełną zgodność z regulacjami. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu przez OChK kompleksowej platformy kontenerowej dla aplikacji biznesowej naszego systemu trwałego nośnika. OChK dysponuje jedną z największych w Polsce instancji macierzy WORM, dzięki czemu mamy pewność, że dostarczamy usługę o najwyższych parametrach bezpieczeństwa i jakości w zakresie przechowywania danych, z gwarancją ich nieusuwalności i niezmienności. Potwierdzeniem wartości tego rozwiązania jest fakt, że zaufały nam już największe podmioty z sektora finansowego oraz ecommerce.

Logo KIR

Jolanta Błaszczyk

Ekspert w Linii biznesowej podpis elektroniczny, KIR

Ikona cytatu

Dzięki takim partnerom jak OChK możliwa jest realna transformacja cyfrowa naszej firmy. Dzięki rozwiązaniom wdrażanym wspólnie w naszej stoczni, możliwa jest integracja systemów cyfrowych na poziomie maszyn i urządzeń CNC z naszym systemem klasy ERP. Już dzisiaj myślimy o kolejnym kroku i o dalszym rozwoju stoczni w ramach idei Przemysłu 4.0.

Logo PGZ

Paweł Lulewicz

Prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna

Ikona cytatu

Wdrożenie Stanowiska Przyszłości w PKO Banku Polskim było wyjątkowo ambitnym i złożonym projektem. Dotyczyło zarówno obszaru technologii, ale miało też duży wpływ na istniejące środowisko pracy osób, które obsługują klientów banku w placówkach. Z jednej strony chcieliśmy uwzględnić istniejące procesy i aplikacje, ale jednocześnie umożliwić współpracę z nowymi aplikacjami i urządzeniami. Pogodzenie tak wielu zmian wymagało pracy w modelu zwinnym z zaangażowaniem biznesu i bezpośrednich odbiorców usługi. Dzięki prototypowaniu dochodziliśmy do jej ostatecznego kształtu z zachowaniem ustalonego poziomu kosztów. Bardzo istotnym celem było wdrożenie rozwiązania w sposób niezauważalny dla klientów - nie mogliśmy pozwolić sobie na przestoje placówek w pracy lub obniżenie jakości obsługi. Mieliśmy okazję zweryfikować skuteczność usługi w trakcie pandemii, a teraz z powodzeniem wykorzystujemy w pracy hybrydowej.

PKO BP logo

Mariusz Komorowski

Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami i Konfiguracją w PKO Banku Polskim

Ikona cytatu

Projektując usługę trwałego nośnika mierzyliśmy się z wyzwaniem opracowania ponadsektorowej usługi, która sprawdzi się wszędzie tam, gdzie kluczowa jest trwałość informacji. Współpraca z OChK ułatwiła nam zaproponowanie rynkowi innowacyjnego produktu do wspierania przedsiębiorców w digitalizacji. Oferujemy wdrożenie trwałego nośnika w modelu usługowym, jednocześnie zapewniając pełną zgodność z regulacjami. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu przez OChK kompleksowej platformy kontenerowej dla aplikacji biznesowej naszego systemu trwałego nośnika. OChK dysponuje jedną z największych w Polsce instancji macierzy WORM, dzięki czemu mamy pewność, że dostarczamy usługę o najwyższych parametrach bezpieczeństwa i jakości w zakresie przechowywania danych, z gwarancją ich nieusuwalności i niezmienności. Potwierdzeniem wartości tego rozwiązania jest fakt, że zaufały nam już największe podmioty z sektora finansowego oraz ecommerce.

Logo KIR

Jolanta Błaszczyk

Ekspert w Linii biznesowej podpis elektroniczny, KIR

Ikona cytatu

Dzięki takim partnerom jak OChK możliwa jest realna transformacja cyfrowa naszej firmy. Dzięki rozwiązaniom wdrażanym wspólnie w naszej stoczni, możliwa jest integracja systemów cyfrowych na poziomie maszyn i urządzeń CNC z naszym systemem klasy ERP. Już dzisiaj myślimy o kolejnym kroku i o dalszym rozwoju stoczni w ramach idei Przemysłu 4.0.

Logo PGZ

Paweł Lulewicz

Prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna

Ikona cytatu

Wdrożenie Stanowiska Przyszłości w PKO Banku Polskim było wyjątkowo ambitnym i złożonym projektem. Dotyczyło zarówno obszaru technologii, ale miało też duży wpływ na istniejące środowisko pracy osób, które obsługują klientów banku w placówkach. Z jednej strony chcieliśmy uwzględnić istniejące procesy i aplikacje, ale jednocześnie umożliwić współpracę z nowymi aplikacjami i urządzeniami. Pogodzenie tak wielu zmian wymagało pracy w modelu zwinnym z zaangażowaniem biznesu i bezpośrednich odbiorców usługi. Dzięki prototypowaniu dochodziliśmy do jej ostatecznego kształtu z zachowaniem ustalonego poziomu kosztów. Bardzo istotnym celem było wdrożenie rozwiązania w sposób niezauważalny dla klientów - nie mogliśmy pozwolić sobie na przestoje placówek w pracy lub obniżenie jakości obsługi. Mieliśmy okazję zweryfikować skuteczność usługi w trakcie pandemii, a teraz z powodzeniem wykorzystujemy w pracy hybrydowej.

PKO BP logo

Mariusz Komorowski

Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami i Konfiguracją w PKO Banku Polskim

Ikona cytatu

Projektując usługę trwałego nośnika mierzyliśmy się z wyzwaniem opracowania ponadsektorowej usługi, która sprawdzi się wszędzie tam, gdzie kluczowa jest trwałość informacji. Współpraca z OChK ułatwiła nam zaproponowanie rynkowi innowacyjnego produktu do wspierania przedsiębiorców w digitalizacji. Oferujemy wdrożenie trwałego nośnika w modelu usługowym, jednocześnie zapewniając pełną zgodność z regulacjami. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu przez OChK kompleksowej platformy kontenerowej dla aplikacji biznesowej naszego systemu trwałego nośnika. OChK dysponuje jedną z największych w Polsce instancji macierzy WORM, dzięki czemu mamy pewność, że dostarczamy usługę o najwyższych parametrach bezpieczeństwa i jakości w zakresie przechowywania danych, z gwarancją ich nieusuwalności i niezmienności. Potwierdzeniem wartości tego rozwiązania jest fakt, że zaufały nam już największe podmioty z sektora finansowego oraz ecommerce.

Logo KIR

Jolanta Błaszczyk

Ekspert w Linii biznesowej podpis elektroniczny, KIR

Ikona cytatu

Dzięki takim partnerom jak OChK możliwa jest realna transformacja cyfrowa naszej firmy. Dzięki rozwiązaniom wdrażanym wspólnie w naszej stoczni, możliwa jest integracja systemów cyfrowych na poziomie maszyn i urządzeń CNC z naszym systemem klasy ERP. Już dzisiaj myślimy o kolejnym kroku i o dalszym rozwoju stoczni w ramach idei Przemysłu 4.0.

Logo PGZ

Paweł Lulewicz

Prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna

Wykorzystaj możliwości Platformy OChK, by zbudować w swojej organizacji stabilną, elastyczną i efektywną kosztowo infrastrukturę.

Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci w realizacji tego celu!