Platforma OChK

Platforma OChK ikona
Platforma OChK ikona

Platforma OChK to autorskie rozwiązania chmurowe zaprojektowane i zarządzane przez zespół OChK. Elastyczna, wydajna i bezpieczna platforma chmury publicznej, zawiera rozwiązania ułatwiające budowanie oraz zarządzanie środowiskami hybrydowymi lub wielochmurowymi.

Platforma OChK pozwala w znacznym stopniu na modyfikację udostępnianych przez nią usług, dzięki czemu jest w stanie dopasować się nawet do bardzo specyficznych potrzeb organizacji. Dla najbardziej wymagających użytkowników możliwe jest utworzenie prywatnej chmury z wykorzystaniem technologii Platformy OChK. Wszystkie usługi Platformy OChK są uruchamiane na serwerach zlokalizowanych w Polsce, co jest szczególnie istotne dla organizacji, które działają i przetwarzają dane w sektorach regulowanych. Wbudowane usługi bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie kluczem klienta czy mikrosegmentacja sieci, zapewniają wysoki poziom ochrony danych. Usługi Multicloud Storage, kopia zapasowa, złota kopia czy Disaster Recovery Center gwarantują ciągłość pracy organizacji, w przypadku problemów z podstawowymi zasobami.

Administrację zasobami umieszczonymi na Platformie OChK ułatwia możliwość konfigurowania infrastruktury jako kodu (IaC). Przygotowane przez OChK narzędzia pozwalają automatyzować powtarzalne procesy, na bieżąco monitorować zasoby i koszty, oraz istotnie przyspieszyć bezpieczny rozwój kluczowych dla danej organizacji aplikacji i systemów.

Platforma OChK ikona

Dla kogo?

Dla dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych, zwłaszcza działających w sektorach regulowanych, a także dla wszystkich organizacji, które mają specyficzne potrzeby i chcą dodatkowo zabezpieczyć dotychczasowe środowisko IT w obszarze ciągłości działania oraz kopii zapasowych.

Usługi

Maszyny wirtualne

Logiczne odpowiedniki serwerów, określone liczbą procesorów vCPU, wielkością pamięci RAM i przestrzenią dysku. Wysoka wydajność gwarantowana dzięki szybkim dyskom Intel Optane®.

Dowiedz się więcej

Sieć

Bezpieczny i pewny dostęp do zasobów na Platformie OChK dzięki usługom sieciowym.

Bezpieczeństwo

Rozwiązania zapewniające poufność i integralność danych przechowywanych w środowisku.

Przechowywanie danych

Różne rodzaje dysków zapewniających dostęp do danych oraz ich archiwizację.

Operacje

Narzędzia umożliwiające monitorowanie uruchomionych usług i ich rozliczalność, śledzenie zdarzeń oraz kontrolę pod kątem wydajności.

Zarządzanie

Narzędzia umożliwiające zarządzanie chmurowym środowiskiem.

Korzyści

  • Podejście “security first” - najwyższy poziom bezpieczeństwa, gwarantowany w całym łańcuchu dostarczania rozwiązań chmurowych

  • Integracja - łatwość budowania środowisk wielochmurowych oraz hybrydowych

  • Lokalizacja - dwa centra danych zlokalizowane na terenie Polski, zapewniające redundantność

  • Bezpieczeństwo danych - wbudowane systemy szyfrowania oraz zarządzania kopiami zapasowymi

  • Efektywność kosztowa - bieżące monitorowanie wykorzystywanych zasobów i kosztów, którymi można zarządzać w czasie rzeczywistym

  • Zgodność i audytowalność - pełna zgodność rozwiązań z regulacjami branżowymi i sektorowymi, m.in. dla podmiotów nadzorowanych przez UKNF

  • Elastyczność - łatwe skalowanie zasobów, dopasowanie do aktualnego obciążenia systemów

  • Dopasowanie do potrzeb - przetwarzanie danych na wydzielonych serwerach lub w pełni odizolowanej chmurze prywatnej

  • Automatyzacja - proste, szybkie oraz bezpieczne zarządzanie zasobami dzięki możliwości konfigurowania infrastruktury kodem (IaC) z wykorzystaniem Terraform

  • Zintegrowany system zarządzania - niezależnie od liczby wykorzystywanych rozwiązań, wszystkie zasoby (również innych dostawców oraz on-premise) są dostępne z poziomu jednej aplikacji

Model rozliczenia

Elastyczne modele: pay-as-you-go (za użyte zasoby) lub ryczałt, w zależności od potrzeb klienta. Dodatkowo naliczamy rabaty za wielkość zużycia zasobów lub za długość zobowiązania.

Wykorzystaj potencjał chmury

Doradzimy jak to zrobić

Skontaktuj się z nami