Modern Workplace

Modern Workplace icon
Modern Workplace icon

Nowoczesne stanowisko pracy to usługi wspierające współpracę w ramach organizacji. Innowacyjne narzędzia działające w chmurze pozwalają na bezpieczną komunikację i współdziałanie między pracownikami na zupełnie nowych zasadach. Rozproszona w różnych kanałach i na różnych urządzeniach praca i komunikacja (rozmowy telefoniczne, połączenia video, e-mail, SMS, dokumenty przesyłane jako załączniki w poczcie elektronicznej) to przeszłość. Dzisiaj kluczowa jest integracja - niezależnie czy użytkownik otwiera plik na smartfonie, czy na laptopie, czy pracuje nad nim sam, czy w ramach zespołu projektowego, również z osobami spoza swojej organizacji. Chmurowe narzędzia zapewniają dostęp do danych w tej samej wersji, umożliwiają pracę na żywo przy wsparciu videokonferencji lub udostępniania ekranu. Wszystko odbywa się w bezpiecznym środowisku chmurowym i jest dostępne z dowolnego urządzenia końcowego. Dostęp do plików mają tylko wskazane osoby, a jeżeli ich rola w projekcie zakończy się - wystarczy cofnąć uprawnienia.

Wybór jednego z oferowanych rozwiązań to nie tylko wygoda dla użytkowników, ale też bardziej efektywne zarządzanie środowiskiem IT, w tym w zakresie bezpieczeństwa i aktualizacji oprogramowania.

Chmurowe narzędzia do komunikacji biurowej są bardzo elastyczne - możliwe są wdrożenia dla pojedynczych stanowisk w sektorze MŚP, po wdrożenia w dużych organizacjach dla kilkunastu tysięcy pracowników rozproszonych w oddziałach na terenie całego kraju. Technologia i koszty dostosują się do potrzeb i możliwości organizacji.

Rodzaje rozwiązań

VDA

Umieszczenie aplikacji w zwirtualizowanym środowisku i udzielenie dostępu końcowemu użytkownikowi bez potrzeby jej instalacji na urządzeniu. Propozycja dla średnich i dużych organizacji.

Dowiedz się więcej

VDI

Realizacja procesów użytkownika na wirtualnej stacji roboczej z zainstalowanym klienckim systemem operacyjnym działającym na serwerze. Propozycja zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw o wysokich wymaganiach sprzętowych jak również dla dużych organizacji.

Google Workspace

Chmurowy pakiet narzędzi do komunikacji i współpracy od Google. Elastyczne rozwiązanie, z którego mogą korzystać pojedynczy przedsiębiorcy potrzebujący jednej licencji, aż po duże przedsiębiorstwa wykorzystujące tysiące kont.

M365

Pakiet narzędzi do komunikacji i współpracy od Microsoft, zawiera chmurowe wersje znanego pakietu narzędzi biurowych Office. Możliwe jest wdrożenie M365 z dodatkowymi usługami bezpieczeństwa lub uwzględnieniem specyfiki rynków regulowanych.

Nasze ekspertyzy Google Cloud

medal_alt

VM Migration

medal_alt

Google Cloud Analytics

medal_alt

Google Cloud Productivity

medal_alt

Google Cloud App Dev & Monitoring

medal_alt

Google Cloud Compute

medal_alt

Google Cloud Databases

medal_alt

Google Cloud Networking

medal_alt

Open Source Technology

medal_alt

Open Source Databases With Google Cloud

medal_alt

Google Meet

medal_alt

Cloud Native Application Development

medal_alt

Application Security

medal_alt

Work Transformation

medal_alt

Financial Services

medal_alt

Google Cloud Storage & Delivery

medal_alt

Google Cloud Onboarding

Nasze kompetencje w Microsoft Azure

Potwierdzeniem kompetencji zespołu OChK w wykorzystaniu Microsoft Azure są uzyskane statusy partnerskie w 14 obszarach technologii. Uzyskanie statusów partnerskich jest związane z rozwojem kompetencji naszego zespołu potwierdzonych certyfikatami, a także zrealizowanych projektów z wykorzystaniem wymienionych technologii. OChK posiada następujące statusy partnerskie:

medal_alt

Gold

Application Integration

medal_alt

Gold

Data Analytics

medal_alt

Gold

Data Platform

medal_alt

Gold

Cloud Platform

medal_alt

Gold

Cloud Productivity

medal_alt

Gold

Windows and Devices

medal_alt

Gold

Datacenter

medal_alt

Gold

Small and Midmarket Cloud Solutions

medal_alt

Silver

DevOps

medal_alt

Silver

Application Development

medal_alt

Silver

Project and Portfolio Management

medal_alt

Silver

Communications

medal_alt

Silver

Collaboration and Content

medal_alt

Silver

Security