Modern Workplace

Modern Workplace icon
Modern Workplace icon

Nowoczesne stanowisko pracy to usługi wspierające współpracę w ramach organizacji. Innowacyjne narzędzia działające w chmurze pozwalają na bezpieczną komunikację i współdziałanie między pracownikami na zupełnie nowych zasadach. Rozproszona w różnych kanałach i na różnych urządzeniach praca i komunikacja (rozmowy telefoniczne, połączenia video, e-mail, SMS, dokumenty przesyłane jako załączniki w poczcie elektronicznej) to przeszłość. Dzisiaj kluczowa jest integracja - niezależnie czy użytkownik otwiera plik na smartfonie, czy na laptopie, czy pracuje nad nim sam, czy w ramach zespołu projektowego, również z osobami spoza swojej organizacji. Chmurowe narzędzia zapewniają dostęp do danych w tej samej wersji, umożliwiają pracę na żywo przy wsparciu videokonferencji lub udostępniania ekranu. Wszystko odbywa się w bezpiecznym środowisku chmurowym i jest dostępne z dowolnego urządzenia końcowego. Dostęp do plików mają tylko wskazane osoby, a jeżeli ich rola w projekcie zakończy się - wystarczy cofnąć uprawnienia.

Wybór jednego z oferowanych rozwiązań to nie tylko wygoda dla użytkowników, ale też bardziej efektywne zarządzanie środowiskiem IT, w tym w zakresie bezpieczeństwa i aktualizacji oprogramowania.

Chmurowe narzędzia do komunikacji biurowej są bardzo elastyczne - możliwe są wdrożenia dla pojedynczych stanowisk w sektorze MŚP, po wdrożenia w dużych organizacjach dla kilkunastu tysięcy pracowników rozproszonych w oddziałach na terenie całego kraju. Technologia i koszty dostosują się do potrzeb i możliwości organizacji.

Rodzaje rozwiązań

VDA

Umieszczenie aplikacji w zwirtualizowanym środowisku i udzielenie dostępu końcowemu użytkownikowi bez potrzeby jej instalacji na urządzeniu. Propozycja dla średnich i dużych organizacji.

Dowiedz się więcej

VDI

Realizacja procesów użytkownika na wirtualnej stacji roboczej z zainstalowanym klienckim systemem operacyjnym działającym na serwerze. Propozycja zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw o wysokich wymaganiach sprzętowych jak również dla dużych organizacji.

Google Workspace

Chmurowy pakiet narzędzi do komunikacji i współpracy od Google. Elastyczne rozwiązanie, z którego mogą korzystać pojedynczy przedsiębiorcy potrzebujący jednej licencji, aż po duże przedsiębiorstwa wykorzystujące tysiące kont.

M365

Pakiet narzędzi do komunikacji i współpracy od Microsoft, zawiera chmurowe wersje znanego pakietu narzędzi biurowych Office. Możliwe jest wdrożenie M365 z dodatkowymi usługami bezpieczeństwa lub uwzględnieniem specyfiki rynków regulowanych.

Nasze ekspertyzy Google Cloud

Potwierdzeniem kompetencji zespołu OChK w wykorzystaniu Google Cloud jest uzyskanie oficjalnej Ekspertyzy w poszczególnych obszarach. Aby uzyskać Ekspertyzę w danym obszarze technologii należy wykazać się nie tylko odpowiednią liczbą przeszkolonych i certyfikowanych pracowników, ale także z sukcesem przeprowadzonych wdrożeń u klientów, które są weryfikowane i zatwierdzane przez zespół Google Cloud. OChK posiada ekspertyzy jako partner Google Cloud w następujących obszarach:

Google Cloud Analytics Expertise badgeGoogle Cloud Compliance Modernization Expertise badgeGoogle Cloud Financial Services Expertise badgeGoogle Cloud Identity & Security Expertise badgeGoogle Cloud Onboarding Expertise badgeGoogle Cloud Packaged Goods Expertise badgeGoogle Cloud SAP Expertise badgeGoogle Cloud Storage & Delivery Expertise badgeGoogle Cloud Work Transformation Expertise badge

Nasze kompetencje w Microsoft Azure

Potwierdzeniem kompetencji zespołu OChK w wykorzystaniu Microsoft Azure są uzyskane statusy partnerskie. Ich uzyskanie jest związane z rozwojem kompetencji naszego zespołu, potwierdzonych certyfikatami, a także zrealizowanych projektów z wykorzystaniem wymienionych technologii. OChK posiada następujące statusy Solution Partner:

MS Solution Partner Infrastructure status bagdeMS Solution Partner App Innovation status bagdeMS Solution Partner Modern Work status bagde

Usprawnij pracę w Twojej organizacji

Doradzimy jak to zrobić

Skontaktuj się z nami