SOC as a Service

SOC As A Service icon
SOC As A Service icon

SOC as a Service to usługa monitoringu zasobów klienta pod kątem utrzymania i zapewnienia bezprzerwowego działania, prawidłowej konfiguracji i integracji środowisk IT. W zależności od rodzaju usługi monitorowane mogą być zasoby działające na Platformie OChK, w środowisku on-premise klienta lub w chmurach publicznych Google Cloud lub Microsoft Azure.

Usługa SOC as a Service jest świadczona przez działający w trybie 24/7 zespół doświadczonych specjalistów monitorujących zdarzenia i reagujących na zidentyfikowane incydenty bezpieczeństwa. Do jej realizacji wykorzystujemy produkt wiodącego producenta rozwiązań klasy SIEM.

Usługa SOC as a Service w zależności od potrzeb klienta może polegać jedynie na monitorowaniu zdarzeń i powiadamianiu o incydentach bezpieczeństwa lub też na ich obsłudze przez zespół OChK zgodnie z uzgodnionymi scenariuszami reakcji.

Dla kogo?

Usługa jest skierowana do użytkowników Platformy OChK, ale również dla klientów, którzy chcą mieć pełen monitoring swoich środowisk on-premise i chmurowych.

Korzyści

  • Wsparcie zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa z doświadczeniem w pracy w środowiskach chmurowych, on-premise i hybrydowych

  • Całodobowy monitoring środowiska IT pod kątem bezpieczeństwa

  • Skrócenie czasu od zaistnienia incydentu do jego rozwiązania, tym samym ograniczenie jego skutków

  • Szybki czas wykrycia i reakcji w przypadku incydentu

Rodzaje SOC as a Service

Monitoring PChK

Monitorowania środowiska klienta działającego na Platformie OChK.

Monitoring hybrydowy

Monitoring zarówno zasobów klienta na Platformie OChK jak i w środowisku on-premise.

Monitoring multicloud

Monitoring zarówno zasobów klienta na Platformie OChK jak i w chmurach publicznych.

Model rozliczenia

Oferujemy elastyczne metody rozliczania, związane z wielkością i złożonością infrastruktury, ilością zdarzeń, ilością monitorowanych scenariuszy, itp.

Zadbaj o bezpieczeństwo

Skorzystaj z naszego SOC

Skontaktuj się z nami