Standardy bezpieczeństwa:
certyfikacja OChK

we_know_how.security_compliance.imgAlt

Certyfikacja OChK gwarantuje zgodność z normami i standardami bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo informacji klientów korzystających z usług OChK jest dla nas priorytetem, dlatego wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłości Działania. Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych klientów poddajemy regularnym audytom wewnętrznym, a także audytom zewnętrznym wykonywanym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

we_know_how.security_compliance.imgAlt

Bezpieczeństwo usług OChK potwierdzają certyfikaty zgodności z międzynarodowymi normami:

Certyfikat ISO 27001:2013

ISO 27001:2013

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Dostarczanie usług w chmurze OChK w modelu IaaS, PaaS i SaaS, usługi transformacyjne i doradztwo w migracji do chmury na własnej platformie i do chmur publicznych, oraz usługi monitoringu bezpieczeństwa Security Operations Center w oparciu o platformę chmury publicznej, zgodnie z Deklaracją Stosowania v.7.0 z dnia 11 kwietnia 2024.

Pobierz
Certyfikat ISO 22301:2019

ISO 22301:2019

Systemy zarządzania ciągłością działania

Dostarczanie usług w chmurze OChK w modelu IaaS, PaaS i SaaS oraz usługi transformacyjne i doradztwo w migracji do chmury na własnej platformie i do chmur publicznych.

Pobierz
Certyfikat ISO 27017:2015

ISO 27017:2015

Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze

Dostarczanie usług w chmurze OChK w modelu IaaS, PaaS i SaaS oraz usługi transformacyjne i doradztwo w migracji do chmury na własnej platformie i do chmur publicznych - w powiązaniu z certyfikatem ISO/IEC 27001 IS 725141 i zgodnie z Deklaracją Stosowania v.7.0 z dnia 11 kwietnia 2024.

Pobierz
Certyfikat ISO 27018:2019

ISO 27018:2019

Praktyczne zasady ochrony danych identyfikujących osobę w chmurach publicznych działających jako przetwarzający dane osobowe

Dostarczanie usług w chmurze OChK w modelu IaaS, PaaS i SaaS oraz usługi transformacyjne i doradztwo w migracji do chmury na własnej platformie i do chmur publicznych, w powiązaniu z certyfikatem ISO/IEC 27001 IS 725141 i zgodnie z Deklaracją Stosowania v.7.0 z dnia 11 kwietnia 2024.

Pobierz

Certyfikaty ISO są potwierdzeniem, że:

  • OChK skutecznie wdrożyła najlepsze międzynarodowe praktyki bezpieczeństwa i ciągłości działania, co oznacza, że jest odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem, któremu można bezpiecznie powierzyć dane organizacji

  • OChK zarządza informacjami o firmie oraz klientach w sposób dojrzały i bezpieczny, bazując na okresowych ocenach ryzyka i wdrożonych na podstawie ich wyników środkach kontroli

  • OChK jest gwarantem minimalizacji ryzyk biznesowych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania

  • OChK, jako certyfikowany dostawca usług monitoringu bezpieczeństwa (SOC), zapewnia najwyższą jakość i bezpieczeństwo tych usług dla swoich klientów

  • OChK, w powyższym zakresie, uwzględnia także wymagania dostawcy usług chmurowych wskazane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Chmura z kropek