Standardy bezpieczeństwa:
certyfikacja OChK

we_know_how.security_compliance.imgAlt

Certyfikacja OChK gwarantuje zgodność z normami i standardami bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo informacji klientów korzystających z usług OChK jest dla nas priorytetem. Dlatego wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłości Działania. Działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych klientów poddajemy regularnym audytom wewnętrznym, a także audytom zewnętrznym wykonywanym przez niezależną jednostkę certyfikującą.

we_know_how.security_compliance.imgAlt

Bezpieczeństwo usług OChK potwierdzają certyfikaty zgodności z międzynarodowymi normami:

Certyfikat ISO 27001:2013

ISO 27001:2013

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Pobierz
Certyfikat ISO 22301:2019

ISO 22301:2019

Systemy zarządzania ciągłością działania

Pobierz
Certyfikat ISO 27017:2015

ISO 27017:2015

Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze

Pobierz
Certyfikat ISO 27018:2019

ISO 27018:2019

Praktyczne zasady ochrony danych identyfikujących osobę w chmurach publicznych działających jako przetwarzający dane osobowe

Pobierz

Certyfikaty ISO są potwierdzeniem, że:

  • OChK jest odpowiedzialnym i godnym zaufania partnerem, któremu można bezpiecznie powierzyć dane organizacji

  • OChK zarządza informacjami o firmie i klientach w sposób dojrzały, bezpieczny, oparty na okresowych ocenach ryzyka

  • OChK skutecznie wdrożyła najlepsze międzynarodowe praktyki bezpieczeństwa i ciągłości działania

  • OChK w powyższym zakresie, spełnia wymagania dostawcy usług chmurowych wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego

  • OChK jest gwarantem minimalizacji ryzyk biznesowych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania

Chmura z kropek