Usługi zarządzania środowiskiem IT

Managed Services icon
Managed Services icon

Usługi zarządzania środowiskiem IT umożliwiają przekazanie operacji związanych z utrzymaniem systemów klienta w ręce wyspecjalizowanych w takich procesach inżynierów OChK.

Jakość tych usług jest gwarantowana wieloletnim doświadczeniem naszych specjalistów popartym certyfikatami, jak również przez partnerstwa z producentami sprzętu i oprogramowania oraz dostawcami chmur publicznych.

Usługi zarządzania obejmują swym zakresem wszystkie istotne systemy operacyjne i sieciowe, bazy danych oraz systemy wirtualizacji. Nasi specjaliści mogą przejąć od firmowego działu IT zarówno bieżącą realizację wniosków i zadań, aktualizację zabezpieczeń, jak również całodobowy monitoring środowiska.

Dla kogo?

Usługi zarządzania są przeznaczone dla firm, które chcą skupić się na kluczowych obszarach prowadzonego przez siebie biznesu, przy zachowaniu kontroli jakości i kosztów.

Rodzaje rozwiązań

Monitoring działania 24/7

System weryfikacji poprawności działania środowiska nadzorowany w trybie 24/7 przez zespół Operatorów.

Aktualizacje zabezpieczeń

Utrzymanie najnowszych wersji zabezpieczeń oprogramowania zgodnie z przyjętą polityką bezpieczeństwa.

Realizacja wniosków i zadań

Realizacja rutynowych zadań związanych z działaniem środowiska, m.in. tworzenie nowych użytkowników, zarządzanie dostępami.

Raportowanie stanu środowiska

Przygotowywanie cyklicznych raportów przedstawiających aktualny stan środowiska wraz z prognozami trendów w zakresie wydajności i pojemności.

Backup danych w chmurze

Zarządzanie procesem tworzenia kopii zapasowych środowiska, prowadzenie cyklicznych testów odtworzeniowych.

Konfiguracja i wdrożenie

Inicjalne wdrożenie środowiska, przeprowadzenie w nim uzgodnionych zmian konfiguracyjnych lub całych projektów migracyjnych.

Audyt stanu środowiska

Weryfikacja stanu środowiska w porównaniu do najlepszych rynkowych standardów zarówno pod względem bezpieczeństwa jak i wydajności środowiska.

Doradztwo i wsparcie ekspertów

Wsparcie ekspertów OChK w zakresie możliwości rozwoju, optymalizacji lub automatyzacji środowiska.

FinOps/ Optymalizacja kosztów

Doradztwo techniczne, przegląd wydatków z praktycznymi zaleceniami. Opcja jednorazowego przeglądu lub usługi ciągłej.

Dowiedz się więcej

Korzyści

  • Zarządzanie środowiskiem zgodnie z najlepszymi standardami i zaleceniami w obszarze bezpieczeństwa

  • Możliwość korzystania z rozwiązań w dziedzinach do tej pory nie eksplorowanych bez konieczności rekrutacji specjalistów

  • Optymalizacja kosztów rutynowych działań utrzymaniowych poprzez ich automatyzację oraz dostęp do specjalistycznych narzędzi

  • Unikalne wsparcie pozwalające szybciej reagować na ewentualne problemy dzięki partnerstwom z firmami technologicznymi dostarczającymi sprzęt i oprogramowanie

  • Precyzyjne zdefiniowanie SLA pozwalające połączyć oczekiwania biznesu z przewidywanymi kosztami IT

Model rozliczenia

Usługa rozliczana jest w cyklu miesięcznym za każde zarządzane środowisko, w zależności od zakresu w modelu Standard lub Enterprise.

Wykorzystaj potencjał chmury

Możemy Ci w tym pomóc

Skontaktuj się z nami