Case study - CeZ

Centrum e-Zdrowia i system e-rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19

Data realizacji: 2021

Branża: ochrona zdrowia

Google Cloud

OChK zbudowało system e-Rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 dla Centrum e-Zdrowia.

Wykorzystując rozwiązania Google Cloud, zespół OChK w siedem tygodni stworzył kompletne rozwiązanie do rejestracji na szczepienia dla milionów Polaków. Patrząc na skalę działania, liczbę użytkowników oraz ilość przetworzonych danych, e-Rejestracja stała się jednym z najbardziej złożonych systemów informatycznych powszechnego użytku, które działają w Polsce.

Wyzwania

Zaprojektowanie i stworzenie oprogramowania na potrzeby przeprowadzenia ogólnopolskiego programu szczepień populacyjnych przeciw COVID-19 oraz wdrożenie go w infrastrukturze, która byłaby w stanie poradzić sobie z nagłymi wzrostami obciążenia i zapewniłaby rzeczywistą dostępność 24/7 dla milionów użytkowników.

System e-Rejestracji musiał być powszechnie dostępny i obsługiwać wiele kluczowych procesów związanych ze szczepieniami: zarówno front, jak i back-office'owych. Miał umożliwić obsługę szczepień milionom obywateli, kilkudziesięciu tysiącom pracowników medycznych i kilku tysiącom punktów szczepień w całym kraju. Rozwiązanie musiało być też zintegrowane z wieloma istniejącymi publicznymi systemami informatycznymi.

Prace nad e-Rejestracją rozpoczęły się natychmiast po tym, jak pierwsze rodzaje szczepionek przeciw COVID-19 zostały zaakceptowane przez właściwe instytucje na poziomie Unii Europejskiej oraz w Polsce. Szybka data produkcyjnego uruchomienia (w siedem tygodni od rozpoczęcia prac) była zdeterminowana pilną społeczną potrzebą i powszechnymi oczekiwaniami dostępu do szczepień ochronnych jako kluczowej broni w walce z koronawirusem.

Rozwiązania

W ramach systemu e-Rejestracja zespół OChK stworzył trzy aplikacje dla następujących grup:

  • Pacjenci - aplikacja do samodzielnego umawiania wizyt przez internet z poświadczeniem tożsamości przez profil zaufany

  • Agenci infolinii - aplikacja do umawiania na szczepienie osób korzystających z możliwości rejestracji telefonicznej

  • Punkty szczepień - aplikacja do umawiania pacjentów na pierwszą i kolejne dawki w najszybszym możliwym terminie, odnotowywania zrealizowanych wizyt i elastycznego ustalania grafików

Rezultaty

Od stycznia 2021 roku do czerwca 2022 roku w systemie e-Rejestracja:

72 miliony

utworzonych wizyt na szczepienia

48 milionów

zrealizowanych szczepień

124 miliony

wysłanych powiadomień SMS

W dniach szczytowego zainteresowania systemem zarejestrowano:

750

logowań na sekundę

350 tysięcy

wyszukań terminów w 1h

888 tysięcy

umówionych wizyt w 1 dzień

Wykorzystane technologie

Go Programming Language

Google Kubernetes Engine

Cloud Spanner

Memorystore Redis

BigQuery

Google Data Studio

Pub/Sub

Cloud Storage

Cloud Armor

Firestore

Ikona cytatu

System opracowany, rozwijany i utrzymywany przez zespół OChK na zlecenie i w ścisłej współpracy z Centrum e-Zdrowia, zapewnia elastyczność i niezawodność niezbędną do radzenia sobie z niepewnościami pandemii COVID-19. Oprogramowanie i jego kolejne, podyktowane bieżącymi potrzebami i zmianami w sytuacji pandemicznej modyfikacje, zostały dostarczone szybko, ułatwiając adaptację do zmieniających się w czasie okoliczności. Infrastruktura chmurowa dobrze radziła sobie z nagłymi szczytami wykorzystania i pozwalała na praktycznie zerowe przestoje, zapewniając niezawodną, całodobową dostępność usługi dla wszystkich kategorii użytkowników.

Logo CeZ

Justyna Pancerow

Dyrektor Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie, Centrum e-Zdrowia

Jakie są Twoje wyzwania?

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

Skontaktuj się z nami