Historie naszych klientów / Europa Ubezpieczenia

Logo Europa Ubezpieczenia

Europa Ubezpieczenia to firma ubezpieczeniowa skoncentrowana na segmentach bancassurance, affinity oraz turystycznym, od ponad 25 lat działająca na polskim rynku.

Zespół OChK przygotował dla Europa Ubezpieczenia środowisko IT w Google Cloud. Secure Landing Zone jest nie tylko odpowiednio skonfigurowane i zabezpieczone, ale również zgodne z wymaganiami UKNF.

Pobierz PDF z case study

Wyzwania

Aby zapewnić skalowalność, elastyczność oraz optymalizację kosztów Europa Ubezpieczenia zdecydowała się na przeniesienie środowiska IT do chmury obliczeniowej. Wykorzystywanie chmury publicznej przez podmiot podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, wymaga ścisłej zgodności z wytycznymi prawnymi oraz technicznymi zawartymi w tzw. komunikacie chmurowym.

Rozwiązania

Zespół OChK we współpracy z Europą Ubezpieczenia stworzył bezpieczne fundamenty organizacji w chmurze Google Cloud, umożliwiając budowę i wdrażanie aplikacji biznesowych.

  • Cała infrastruktura została opisana kodem Terraform, który automatyzuje powoływanie zarówno infrastruktury sieciowej, jak i tworzenie projektów oraz zasobów.

  • Aby projekt był zgodny wymaganiami UKNF wdrożone zostało rozwiązanie KMS do zarządzania materiałem klucza kryptograficznego, którym zaszyfrowane są zasoby Google Cloud.

  • Do komunikacji pomiędzy Google Cloud oraz infrastrukturą on-premise klienta został wykorzystany Google VPN.

  • W celu ułatwienia dostępu do zasobów chmurowych zastosowano Cloud DNS.

  • Europa Ubezpieczenia może powoływać nowe aplikacje kontenerowe z wykorzystaniem platformy Kubernetes.

Rezultaty

Odpowiednio przygotowane i skonfigurowane przez ekspertów OChK środowisko chmury publicznej Google Cloud umożliwia zespołowi Europy Ubezpieczenia rozwój innowacyjnych usług ubezpieczeniowych. Projekt ten stanowi fundament pod dalszy rozwój innowacyjnych usług Europy Ubezpieczenia.

  • Europa Ubezpieczenia może korzystać z zalet Google Cloud - wydajności i kontroli kosztów.

  • Zespół OChK zadbał, aby przygotowane środowisko IT, zarówno od strony formalnej, jak i technicznej, spełniało wymogi UKNF w zakresie przetwarzania danych w chmurze publicznej.

  • Automatyzacja środowiska za pomocą Terraform pozwala zminimalizować zaangażowanie w zarządzanie infrastrukturą.

Wykorzystane technologie

Google Cloud

Terraform / Terragrunt

Gitlab Workflow

Google Kubernetes Engine

Google VPN

Cloud DNS

KMS