Dziennik Chmurowy

Chmura z wartością dodaną

Linkedin logoX logo
Chmura z wartością dodaną
Chmura z wartością dodaną

Google, strategiczny partner Chmury Krajowej, otworzył pierwszy w naszej części Europy region chmury publicznej globalnego dostawcy. To efekt współpracy i zawartej - nieco ponad półtora roku temu - umowy strategicznej z Chmurą Krajową. To ważny moment dla polskiego rynku IT, ale przede wszystkim dla setek tysięcy polskich firm, które - korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów - mogą na dużo większą niż dotychczas skalę wykorzystać technologię chmurową do budowania przewag konkurencyjnych.

Jeszcze trzy lata temu w Polsce z chmury korzystało zaledwie 11% firm. Pod tym względem byliśmy na 3. miejscu od końca w Unii Europejskiej. Ranking innowacyjności gospodarek wyglądał wówczas niemal identycznie, bo poziom innowacji jest ściśle skorelowany z poziomem „uchmurowienia” danego kraju.

Usuwamy bariery

Niektóre polskie firmy nie widziały jeszcze wówczas potrzeby korzystania z tej technologii. Większość ją deklarowała, ale jednocześnie akcentowała liczne bariery zewnętrzne, które utrudniały adopcję chmury. Najważniejsze i najczęściej powtarzane blokery to regulacje, brak rezydencji danych, zbyt duża odległość od najbliższego centrum przetwarzania danych, brak lokalnego partnera, który mógłby skutecznie pomóc w implementacji rozwiązań chmurowych i wreszcie brak odpowiednich kompetencji.

Dlatego nieco ponad dwa lata temu powstała Chmura Krajowa. Z prostym celem: usunąć te ograniczenia. Dostarczyć platformę technologiczną, która umożliwi skuteczną transformację cyfrową w polskich firmach i administracji publicznej.

Już dziewięć miesięcy po utworzeniu Chmury Krajowej podpisaliśmy strategiczną umowę z Google. Staliśmy się partnerem globalnego dostawcy, dołączając usługi Google Cloud do swojego portfolio i oferując je zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Polsce. Równocześnie wystartowały różnego typu programy, edukacyjne i komercyjne. Wszystkie miały ten sam cel: wsparcie firm w skutecznej transformacji, a jednocześnie zmotywowanie rynku integratorów i producentów oprogramowania do pozyskiwania nowych kompetencji.

Region Google Cloud w Warszawie już jest!

Teraz zmaterializował się kluczowy element tej umowy i zniknęło ostatnie ograniczenie. Ruszył region chmury publicznej Google w Warszawie. Każda polska firma i instytucja mogą korzystać z usług Google Cloud świadczonych z infrastruktury zlokalizowanej w Polsce, z gwarancją rezydencji danych. Dzieje się to praktycznie z zerowym opóźnieniem w dostępie do usług, co jest krytyczne, szczególnie w przypadku budowania dużych rozwiązań hybrydowych.

To przełomowy moment nie tylko dla Polski, ale dla całego regionu Europy Środkowej. Centra danych chmury publicznej liczone są dzisiaj w setkach i rozmieszczone na każdym kontynencie globu, ale do dzisiaj w Europie Centralnej nie było ani jednego. Region Google Cloud w Warszawie to pierwsza tego typu inwestycja w tej części naszego kontynentu.

Dlaczego jest tak ważna? Statystyki są nieubłagane. Wszędzie, gdzie pojawia się taka inwestycja, procesy digitalizacji znacznie przyśpieszają, a przedsiębiorstwa chętniej wchodzą na ścieżkę innowacji, korzystając z nieograniczonego dostępu do najbardziej zaawansowanych usług.

Dużo zmieniło się w trakcie ostatnich dwóch lat, bo życie nie lubi pustki. Nie ma już zewnętrznych barier. Przed firmami, które chcą przyspieszyć swój rozwój dzięki technologii, stanęły jednak nowe wyzwania. Tym razem są to wyzwania, na które polskie przedsiębiorstwa mogą mieć bezpośredni wpływ.

Dostarczamy chmurę z wartością dodaną

Chmura to tylko technologia, zbiór komponentów, z których trzeba umieć budować rozwiązania biznesowe. Wyzwaniem jest zatem umiejętność wkomponowania tej technologii w produkty i procesy firmy tak, żeby uzyskać maksymalny efekt biznesowy. Transformacja do chmury dla dużej organizacji to często złożony proces, wymagający właściwych kompetencji i metodycznego podejścia.

Dlatego Chmura Krajowa ciągle się zmienia. Dzisiaj jesteśmy dostawcą chmury z wartością dodaną. Z jednej strony mamy zdywersyfikowany portfel usług platformowych, dostępnych w formule multicloud, czyli z wykorzystaniem wielu platform chmurowych, a jednocześnie zgodny z regulacjami i z zapewnioną rezydencją danych. Z drugiej, słuchając głosu naszych klientów i obserwując ich wyzwania, intensywnie się zmieniamy. Rozbudowujemy część usługową, która pomaga firmom efektywnie budować wartości biznesowe z wykorzystaniem rozwiązań chmurowych i ułatwia proces transformacji.

Chmura Krajowa jest dziś dojrzałą organizacją z ponad 150 osobowym zespołem najbardziej doświadczonych ekspertów chmurowych w Polsce. Wspieramy klientów na każdym etapie transformacji - od zbudowania planu po jego skuteczną implementację. Doradzamy, jak być zwinnym i szybkim na chmurze stosując podejście Cloud Native.

Pomagamy budować lepsze produkty i optymalne procesu korzystające ze sztucznej inteligencji i zaawansowanej analityki danych, dzięki której firmy potrafią nie tylko analizować to, co zdarzyło się w przeszłości, ale także wybiegać myślami w przyszłość i próbować przewidywać np. potrzeby i preferencje zakupowe klientów.

Wspieramy pokonywanie barier technologicznych

Budujemy nowoczesne oprogramowanie przeznaczone do działania w chmurze i korzystające z jej potencjału. Pomagamy mierzyć się z wyzwaniem budowania sprawnej organizacji i wymogami nowoczesnego stanowiska pracy. Szczególnie teraz, gdy w wielu firmach pracuje się zdalnie lub w modelu hybrydowym.

Wszystko to robimy zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa. Nasze kompetencje w tym zakresie potwierdziliśmy uzyskując certyfikaty zgodności z normami ISO.

Zbudowaliśmy także ekosystem wyspecjalizowanych partnerów, dzięki którym możemy realizować najbardziej wymagające projekty. Nasi partnerzy to szerokie spektrum firm, od dostawców oprogramowania, przez partnerów integracyjnych realizujących złożone przedsięwzięcia, po wyspecjalizowane jednostki dostarczające unikalne kompetencje zakresie sztucznej inteligencji, analizy danych czy rozwiązaniach branżowych.

W ciągu ostatniego roku wszyscy przekonaliśmy się jak ważna jest chmura. Pandemia Covid-19 to wielki wstrząs. Zmieniła sposób funkcjonowania wielu firm, które musiały odłożyć długoterminowe planowanie i realizację wieloletnich projektów na rzecz szybkiego przystosowania się do nowej rzeczywistości i mierzenia z zupełnie nowymi wyzwaniami.

Chmura okazała się świetnym miejscem do takiej zmiany, dała możliwość bycia zwinnym i szybkiego uruchamiania nowych inicjatyw o dowolnej skali.

Wspieramy realizację projektów transformacyjnych

Jeden projekt wymaga tutaj szczególnej uwagi. W grudniu zostaliśmy poproszeni o pomoc w zbudowaniu ogólnopolskiego systemu rejestracji na szczepienia przeciwko Covid-19. System miał w krótkim czasie obsłużyć 30 mln ludzi, umożliwiając im zarejestrowanie się na szczepienie w wybranym terminie i placówce, korzystając z kilku różnych kanałów, w tym aplikacji www.

Nikt nie był też w stanie przewidzieć jakie zapotrzebowanie na moc obliczeniową pojawi się po uruchomieniu systemu. Ile osób będzie chciało się zarejestrować, jaka będzie liczba interakcji. e-Rejestrację uruchomiliśmy w ciągu zaledwie sześciu tygodni. Dzięki własnym kompetencjom, zaufanym partnerom i chmurze Google. System od pierwszego dnia obsługuje kilka tysięcy punktów szczepień, kilkadziesiąt tysięcy pracowników tych punktów, pracowników call center oraz miliony ludzi, którzy rejestrują się na szczepienia. W kluczowych momentach realizuje kilka tysięcy transakcji na sekundę. Uruchomienie tej skali przedsięwzięcia bez chmury zwyczajnie nie byłoby możliwe.

Chmura zapewnia nieograniczoną skalowalność, pozwala realizować najbardziej ambitne plany, daje szybkość wdrożenia i pozwala uruchomić skomplikowany system w ciągu tygodni, a nie długich miesięcy czy lat. Daje też olbrzymią elastyczność, która sprawia, że można racjonalizować koszty i dopasowywać je do zmieniającego się zapotrzebowania.

Taka też jest Chmura Krajowa - dostawca multicloud z wartością dodaną.

Opublikowane:

Autor:

Michał Potoczek

CEO OChK

Linkedin logo

Powiązane lub podobne posty

Mamy wzór na przyspieszenie: region Google Cloud Warszawa już dostępny!

Mamy wzór na przyspieszenie: region Google Cloud Warszawa już dostępny!

aktualność