Case study - Devskiller

Devskiller i międzynarodowa ekspansja z Google Marketplace

Data realizacji: 2023

Branża: nowe technologie

Google Cloud

Devskiller zdecydował, że powinien znaleźć się ze swoim produktem TalentScore w Google Cloud Marketplace, by kontynuować ekspansję międzynarodową i zdobywać nowych klientów na globalnych rynkach. Sprawny i efektywny onboarding wymagał odpowiedniego know-how, a także szybkiej ścieżki komunikacji z Google Cloud Marketplace, dlatego startup zdecydował się na współpracę z OChK. Współpraca zaowocowała szybką i skuteczną integracją TalentScore z Google Cloud Marketplace, dzięki czemu Devskiller skutecznie wykorzystuje nowy kanał sprzedaży w dotarciu do klientów z całego świata.

O Devskiller

Devskiller to startup, który dostarcza platformę chmurową do zarządzania talentami, mapowania umiejętności i wytyczania ścieżek rozwoju. Firma dostarcza swoje usługi HR tech już do ponad 100 krajów, a 50% jej przychodów pochodzi z USA. Z rozwiązań DevSkiller korzystają takie firmy jak m.in. PayPal, Deloitte, Schneider Electric czy Orange. Flagowym produktem startupu jest TalentScore – najbardziej wiarygodna platforma oceny kompetencji technicznych na rynku, oparta na metodologii RealLifeTesting, która pozwala obiektywnie i precyzyjnie ocenić umiejętności kandydatów.

Wyzwania

DevSkiller, by móc kontynuować swój dynamiczny rozwój, chciał skutecznie i efektywnie wdrożyć produkt TalentScore na Google Cloud Marketplace (GCM).

GCM oferuje niezależnym dostawcom oprogramowania (Independent Software Vendor - ISV) możliwość sprzedaży w modelu SaaS usług B2B takich jak m.in. analityka danych, Machine Learning, Big Data, cyberbezpieczeństwo, monitorowanie i przechowywanie danych, a także optymalizacja procesów i narzędzi dla programistów. Obecność na GCM pozwala:

 • optymalizować koszty działań sprzedażowych i podnosić ich efektywność, docierać do szerokiej bazy klientów Google Cloud

 • generować nowe leady sprzedażowe na rynku globalnym

 • zwiększać widoczność i umacniać wiarygodność na rynkach międzynarodowych

 • szybciej wdrażać rozwiązania biznesowe i technologiczne (w tygodnie, nie miesiące)

 • budować bezpośrednią relację z Google i prowadzić wspólne działania promocyjne

Devskiller, chcąc w pełni wykorzystać potencjał GCM, stanął przed wyzwaniem znalezienia odpowiedniego partnera, który pomógłby w integracji narzędzia TalentScore z Google Cloud Marketplace. Zadanie nie było łatwe, ponieważ takie usługi świadczy jedynie czterech partnerów Google Cloud na świecie, przy czym większość z nich działa w USA. Devskiller zaufał OChK, którego zadaniem było:

 • zweryfikowanie profilu kandydata z wewnętrznymi wymogami Google

 • maksymalne zoptymalizowanie czasowe wdrożenia tak, by rozwiązanie mogło zostać jak najszybciej opublikowane na GCM

 • wykorzystanie bezpośrednich relacji partnerskich z zespołem GCM, co usprawniłoby bieżący kontakt i realizację procesów

Skuteczne wejście do Google Cloud Marketplace daje dziś szerokie możliwości rozwoju biznesu dla wielu firm. Problemem, z którym mierzą się organizacje najczęściej, jest bezpośrednia integracja ich rozwiązań z GCM. Z tego powodu wielu dostawców oprogramowania zwraca się o wsparcie do jednego z partnerów technicznych. Współpraca z odpowiednim partnerem, takim jak OChK, optymalizuje proces wejścia na platformę, sprawiając że przebiega on szybko, sprawnie i bezbłędnie.

Rozwiązania i realizacja

 • Zespół OChK rozpoczął projekt od weryfikacji rozwiązań Devskiller pod kątem wymagań technicznych Google Cloud

 • OChK doradzał zespołowi Devskiller także w zakresie zbudowania jak najlepszego modelu cenowego w GCM dla TalentScore, przeprowadzając dodatkowe konsultacje z inżynierami Google

 • OChK wsparł również zespół Devskiller w zintegrowaniu jego systemu do fakturowania z systemem GCM

 • Dodatkowo OChK pośredniczył w komunikacji z Google, by realizacja projektu przebiegała płynnie, szybko i bezproblemowo

Rezultaty

 • Dzięki obecności na Google Cloud Marketplace, Devskiller uzyskał dostęp do nowej puli klientów i może sukcesywnie rozwijać bazę swoich odbiorców. Według raportu tackle.io “State of Cloud GTM 2023” 83% badanych firm zadeklarowało, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem korzystałyby z marketplace’ów chmurowych, a 42% kupujących nabyło tam aplikacje biznesowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • Startup zwiększył skalę swojego działania o nowe, międzynarodowe rynki oraz stworzył dla siebie nowy, perspektywiczny kanał sprzedaży. Według analityków z Canalys wartość rynku chmurowych marketplace’ów wzrośnie w 2025 r. do ponad 45 miliarda dolarów.

 • Devskiller usprawnił proces zawierania transakcji, pozbywając się jednej z głównych barier we współpracy z klientami. Około 50% sprzedających poprzez marketplace’y uważa, że jedną z większych przeszkód w finansowaniu transakcji są trudności z zawieraniem umów i zakupem (raport “State of Cloud GTM 2023”, tackle.io).

 • Firma umocniła swoją pozycję na międzynarodowym rynku i zwiększyła możliwości prowadzenia wspólnych działań marketingowych i sprzedażowych z Google.

Ikona cytatu

Ekspertyza OChK i wsparcie, jakie od nich otrzymaliśmy były kluczowe w sukcesie umieszczenia nas na Google Cloud Marketplace. Ich dogłębne zrozumienie zawiłości tego środowiska i strategiczne przewodnictwo usprawniły cały proces. Dzięki temu zasięgi DevSkillera i jego widoczność znacznie się rozszerzyły. Ta współpraca była ważnym kamieniem milowym naszej podróży, otwierając ścieżki dla nowych możliwości i rozwoju w obszarze usług chmury.

Logo Devskiller

Jakub Kubryński

CEO, Devskiller

Jakie są Twoje wyzwania?

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

Skontaktuj się z nami