Case study - PGZ Stocznia Wojenna

PGZ Stocznia Wojenna i Platforma OChK jako środowisko do projektowania fregat Miecznik

Data realizacji: 2023

Branża: przemysł ciężki

Platforma OChK

Platforma OChK pozwoliła na szybkie uruchomienie aplikacji potrzebnych do projektowania okrętów. PGZ Stocznia Wojenna uzyskała dostęp do bardzo dużej mocy obliczeniowej, którą może elastycznie dopasowywać do bieżących potrzeb.

PGZ Stocznia Wojenna zajmuje się projektowaniem, remontami, przebudowami, modernizacją i budową okrętów wojennych oraz jednostek dla innych służb mundurowych i państwowych. Jest najstarszą polską stocznią działającą od 1922 roku, kontynuując tradycję Stoczni Marynarki Wojennej oraz utworzonych jeszcze przed II wojną światową w Pucku, a następnie przeniesionych do Gdyni Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej.

Obecnie stanowi część Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jednego z największych koncernów zbrojeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. PGZ Stocznia Wojenna jest głównym wykonawcą konsorcjum realizującego program “Miecznik”, którego celem jest dostarczenie Marynarce Wojennej RP trzech nowoczesnych okrętów klasy fregata.

Wyzwania

PGZ SW stanęła przed wyzwaniem szybkiego uruchomienia procesu projektowania i budowy fregat. Ze względu na skalę projektu, wykorzystywane w tym procesie specjalistyczne oprogramowanie CAD wymagało dużej mocy obliczeniowej, a tym samym znacznej rozbudowy wykorzystywanego lokalnego środowiska IT.

W tradycyjnym modelu wymagałaby to co najmniej kilkunastomiesięcznego procesu wdrożeniowego. Dodatkowym wyzwaniem był fakt, że zapotrzebowanie na zasoby IT nie rozkłada się równomiernie. W początkowej fazie projektowania jest większe, ale wraz z postępem prac maleje, a zakupione serwery pozostawałyby w dużym stopniu niewykorzystane.

Aby sprostać tym wyzwaniom, PGZ SW podjęła decyzję o wykorzystaniu chmury obliczeniowej, która nie tylko zapewnia automatyzację powtarzalnych procesów, w istotny sposób przyspieszając realizację projektów, ale także jest elastyczna i skalowalna. Dzięki temu przygotowanie odpowiedniego środowiska było możliwe w zaledwie kilka tygodni, a w kolejnych etapach prac możliwe będzie dostosowanie jego wielkości do aktualnego zapotrzebowania, co w rezultacie przełoży się na niższe koszty całości rozwiązania.

Rozwiązania

Gotowe środowisko IT zostało skonfigurowane i uruchomione w kilka tygodni. Stworzenie go w modelu klasycznym, z wykorzystaniem własnych zasobów, zajęłoby co najmniej kilkanaście miesięcy od zamówienia sprzętu i oprogramowania, do momentu uruchomienia gotowego środowiska IT. PGZ Stocznia Wojenna w krótkim czasie pozyskała odpowiednio zabezpieczone i bardzo wydajne środowisko do uruchomienia aplikacji potrzebnej do projektowania okrętów. Dzięki temu konsorcjum szybko przystąpi do etapu realizacji programu Miecznik.

Wirtualizacja aplikacji (VDA), oprócz wydajności zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ dane nie opuszczają bezpiecznej przestrzeni chmury obliczeniowej. Nawet fizyczna utrata stacji dostępowej nie da osobom nieuprawnionym dostępu do danych.

Zespół OChK nie tylko zaprojektował i wdrożył architekturę bezpieczeństwa całości rozwiązania, ale także całodobowo monitoruje zbudowane środowisko IT w ramach swojego Security Operations Center (SOC). OChK zapewnia także usługi wsparcia, gwarantujące stały monitoring środowiska i jego wysoki poziom dostępności (SLA) dla końcowego użytkownika.

Wykorzystane technologie

PGZ SW działa w sektorze obronnym, a wykorzystywane przez nią narzędzia IT muszą spełniać najwyższe wymogi dotyczące bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych. Aby je zapewnić, zapadła decyzja o wyborze chmury prywatnej i technologii Platformy OChK. Zainstalowano na niej komponenty aplikacji CAD w architekturze zapewniającej wysoką dostępność rozwiązania i odporność na awarie. Całość infrastruktury została rozlokowana w dwóch odseparowanych, niezależnych centrach danych OChK.

Zaimplementowane środowisko pracy wykorzystuje technologię zwirtualizowanego pulpitu (VDI) i jest wyposażone w wysokowydajne karty graficzne (GPU), istotnie przyspieszające proces projektowania. Gwarantuje to każdemu z projektantów dostęp do mocy obliczeniowej niezbędnej do pracy na dużych modelach projektowych. Jednocześnie wszystkie dane znajdują się w zabezpieczonej chmurze i nie są przetwarzane lokalnie na urządzeniach użytkowników końcowych.

Platforma OChK

VDI

CAD

GPU

Rezultaty

  • Przeniesienie środowiska projektowania do bezpiecznej chmury to ważny krok PGZ Stoczni Wojennej na drodze cyfrowej transformacji. W kolejnych krokach planowana jest integracja aplikacji projektowej z innymi systemami działającymi w organizacji, m.in. z obrabiarkami CNC, które będą wytwarzać poszczególne elementy fregat bezpośrednio z dokumentacji projektowej czy też z systemem ERP, co ułatwi zarządzanie całością produkcji, w tym łańcuchami dostaw.

  • Wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej nie tylko przyspiesza proces unowocześniania projektowania i produkcji okrętów wojennych, ale również usprawnia i ułatwia codzienną pracę osób zaangażowanych w projekt.

  • Firmy działające w branży przemysłu ciężkiego mogą sięgać po nowoczesne cyfrowe narzędzia w chmurze, żeby zwiększać efektywność, poprawiać jakość wytwarzanych produktów oraz szybciej realizować projekty.

  • Platforma OChK pozwoliła na szybkie uruchomienie aplikacji potrzebnych do projektowania okrętów. PGZ Stocznia Wojenna uzyskała dostęp do bardzo dużej mocy obliczeniowej, którą może elastycznie dopasowywać do bieżących potrzeb. Środowisko pracy projektantów jest odpowiednio zabezpieczone, wysoko dostępne i odporne na awarie. Zainstalowane na wydzielonej części Platformy OChK karty graficzne zagwarantowały projektantom bardzo wysoką wydajność. Wykorzystana została także technologia wirtualizacji pulpitów, co pozwoliło współdzielić zasoby między projektantami i usprawnić ich pracę, przy równoczesnym zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa.

Ikona cytatu

Dzięki takim partnerom jak OChK możliwa jest realna transformacja cyfrowa naszej firmy. Dzięki rozwiązaniom wdrażanym wspólnie w naszej stoczni, możliwa jest integracja systemów cyfrowych na poziomie maszyn i urządzeń CNC z naszym systemem klasy ERP. Już dzisiaj myślimy o kolejnym kroku i o dalszym rozwoju stoczni w ramach idei Przemysłu 4.0.

Logo Animex

Paweł Lulewicz

Prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna

Jakie są Twoje wyzwania?

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

Skontaktuj się z nami