Case study - PKO BP

PKO BP i Nowoczesne Stanowisko Pracy

Data realizacji: 2022

Branża: bankowość

Platforma OChK

Oszczędności przy zakupie urządzeń i w zużyciu energii elektrycznej, wyższy poziom bezpieczeństwa i elastyczne środowisko pracy - to efekt przeniesienia danych i aplikacji PKO Banku Polskiego do chmury!

PKO Bank Polski od lat jest liderem polskiego rynku bankowego. Bank o ponad stuletniej historii już od kilkunastu lat realizuje strategię cyfryzacji. Ponad 11 milionów klientów korzysta z usług bankowych zarówno przy pomocy całkowicie cyfrowych kanałów komunikacji (aplikacja mobilna, serwis online), jak i w blisko 1000 placówek na terenie całego kraju, w których pracownicy PKO Banku Polskiego wykorzystują aplikacje do sprawnej realizacji zleceń.

Wyzwania

Zarządzanie flotą blisko 12 tys. urządzeń było dla banku wyzwaniem organizacyjnym i finansowym. Coraz bardziej skomplikowana była też archiwizacja dużego wolumenu poczty elektronicznej. Jednocześnie w przypadku podmiotów nadzorowanych, kluczową kwestią jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Szansą do uproszczenia procesu zarządzania sprzętem i aplikacjami była potrzeba modernizacji floty urządzeń. Przy okazji wymiany komputerów i terminali PKO Bank Polski postanowił całkowicie zmienić także model działania w tym obszarze i wzmocnić poziom ochrony danych.

Rozwiązania

OChK wraz z zespołem IT banku wdrożył usługę Nowoczesne Stanowisko Pracy, która polega na przeniesieniu danych użytkowników oraz aplikacji do środowiska chmurowego.

  • Pracownicy banku otrzymali dostęp do zwirtualizowanych aplikacji, bez konieczności instalowania ich na urządzeniu końcowym (komputerze stacjonarnym, laptopie, urządzeniu mobilnym lub terminalu)

  • Nowe terminale HP to energooszczędne urządzenia działające pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, które zapewniają bezpieczny dostęp do danych umieszczonych w chmurze

  • Dzięki migracji historycznych e-maili do zwirtualizowanego środowiska w chmurze, pracownicy mają ciągły i prosty dostęp do całej archiwalnej poczty. Obecnie ich skrzynki e-mail nie mają limitu pojemności, a do uzyskania dostępu do archiwum poczty nie jest potrzebna pomoc działu IT

Rezultaty

W ramach wdrożenia Nowoczesnego Stanowiska Pracy:

  • 12 tys. terminali zostało wymienionych na nowoczesne i energooszczędne urządzenia, a przy tym o połowę tańsze od wysokowydajnych laptopów i komputerów stacjonarnych

  • Wzrósł poziom bezpieczeństwa danych w organizacji - na terminalach nie są przechowywane żadne dane. Ewentualna utrata lub zniszczenie urządzenia nie ma wpływu na ich dostępność ani bezpieczeństwo

  • Zarządzanie flotą urządzeń jest o wiele łatwiejsze - aktualizacje czy zmiany w aplikacjach administratorzy wdrażają już bezpośrednio na serwerach i w ten sposób trafiają one do wszystkich urządzeń w czasie rzeczywistym

  • Pracownicy banku korzystają z bardzo elastycznego środowiska pracy - dostęp do danych jest niezależny od urządzenia, z którego się logują czy miejsca, z którego pracują

  • PKO Bank Polski uzyskał znaczne oszczędności dzięki redukcji kosztów wymiany floty, dłuższemu okresowi amortyzacji urządzeń oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na energię przez mniej obciążone terminale końcowe

  • Dzięki stabilnemu, centralnie zarządzanemu środowisku uruchomieniowemu, aplikacje działają bardzo stabilnie - od czasu wdrożenia pracownicy mają niezakłócony dostęp do środowiska pracy

12 tys.

tyle terminali zostało wymienionych w ramach projektu

32 TB

tyle danych zmigrowano z urządzeń do chmury

130 TB

takiej wielkości archiwum e-maili zostało zmigrowane

1000

blisko tyle fizycznych lokalizacji (placówek banku) objął projekt

Wykorzystane technologie

TransVault

Enterprise Vault

DTM (development OChK) Horizon

Narzędzia wirtualizacji i zarządzania zasobami

Dell Isilon/ECS

ControlUp

Linux

Ikona cytatu

Wdrożenie Stanowiska Przyszłości w PKO Banku Polskim było wyjątkowo ambitnym i złożonym projektem. Dotyczyło zarówno obszaru technologii, ale miało też duży wpływ na istniejące środowisko pracy osób, które obsługują klientów banku w placówkach. Z jednej strony chcieliśmy uwzględnić istniejące procesy i aplikacje, ale jednocześnie umożliwić współpracę z nowymi aplikacjami i urządzeniami. Pogodzenie tak wielu zmian wymagało pracy w modelu zwinnym z zaangażowaniem biznesu i bezpośrednich odbiorców usługi. Dzięki prototypowaniu dochodziliśmy do jej ostatecznego kształtu z zachowaniem ustalonego poziomu kosztów. Bardzo istotnym celem było wdrożenie rozwiązania w sposób niezauważalny dla klientów - nie mogliśmy pozwolić sobie na przestoje placówek w pracy lub obniżenie jakości obsługi. Mieliśmy okazję zweryfikować skuteczność usługi w trakcie pandemii, a teraz z powodzeniem wykorzystujemy w pracy hybrydowej.

Logo PKO BP

Mariusz Komorowski

Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami i Konfiguracją w PKO Banku Polskim

Jakie są Twoje wyzwania?

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

Skontaktuj się z nami