Case study - ReSpo.Vision

ReSpo.Vision i AI w analityce sportowej

Data realizacji: 2023

Branża: nowe technologie

Google Cloud

ReSpo.Vision potrzebowało sposobu na skalowanie infrastruktury chmurowej w sposób pewny i przewidywalny. Dzięki współpracy startup wdrożył plan migracji do chmury, a eksperci OChK zaproponowali konkretne usługi Google Cloud oraz podzielili się swoim know-how w zakresie ich wdrożenia i utrzymania. ReSpo.Vision zredukowało koszt infrastruktury służącej do codziennego developmentu o 40%, dzięki szerokiej gamie dostępnych instancji pozwalających na dobranie odpowiedniej wielkości maszyny do bieżących potrzeb.

ReSpo.Vision rewolucjonizuje analitykę sportową oraz rozrywkę budując produkty nowej generacji oparte na AI oraz Computer Vision. Zbudowany przez startup system pozwala na ekstrakcję szczegółowych danych pozycyjnych 3D o graczach oraz piłce z dowolnego nagrania wideo, w tym transmisji telewizyjnej. Pozyskane w ten sposób dane pozwalają na bardziej wnikliwą analizę taktyczną drużyn, sposobu gry poszczególnych piłkarzy oraz lepszy scouting. Umożliwiają również stworzenie pełnej rekonstrukcji 3D danego meczu i dosłowne “zanurzenie się” w akcji.

Wyzwania

 • Skalowanie infrastruktury chmurowej

 • Dostępność GPU w wielu regionach chmury publicznej

 • Możliwość deploymentu w ramach Kubernetes

 • Optymalizacja kosztów produktów i usług chmurowych

ReSpo.Vision stanęło przed wyzwaniem skalowania infrastruktury chmurowej w sposób pewny i przewidywalny. Startupowi zależało na możliwości dokładnego dobrania typu i ilości zasobów obliczeniowych do danego workloadu. Ze względu na szerokie wykorzystywanie modeli deep learning, szczególne znaczenie miały karty GPU, ponieważ to one są podstawowymi układami obliczeniowymi potrzebnymi do efektywnego wykonywania operacji na danych. Kluczowym aspektem była dostępność GPU w wielu tzw. regionach chmury publicznej, możliwość deploymentu rozwiązania w ramach zarządzanych klastrów Kubernetes oraz zakres rozwiązań pozwalających na optymalizację stosunku wydajności do ceny.

Rozwiązania i realizacja

 • ReSpo.Vision przygotowało zbiór szczegółowych wymagań dotyczących infrastruktury oraz usług, z których planowało korzystać w zakresie technologii chmurowych.

 • Eksperci OChK wsparli startup w zbudowaniu odpowiedniej strategii chmurowej: doprecyzowaniu celów biznesowych związanych z wdrożeniem chmury oraz ich operacjonalizację i wypracowanie metod łatwego mierzenia wskaźników sukcesu.

 • Aby monitorować realizację założonych celów, zaplanowane zostały regularne spotkania biznesowe i techniczne między zespołem OChK a zespołem ReSpo.Vision.

 • Spotkania techniczne koncentrowały się na omówieniu konkretnych wyzwań technologicznych w procesie migracji. Podczas nich zespół OChK zaproponował adekwatne do wymagań usługi chmurowe Google Cloud oraz dzielił się swoją wiedzą i know-how w zakresie ich wdrożenia i późniejszego utrzymania.

 • Wsparcie ekspertów z OChK pozwoliło Respo.Vision uzyskać pełną zdolność operacyjną w Google Cloud, sprawnie zintegrować nowe usługi chmurowe oraz szybko zbudować świadomość dobrych praktyk ich wykorzystywania.

Wykorzystane technologie

Compute Engine

Google Kubernetes Engine

BigQuery

Cloud SQL

Cloud Storage

Artifact Registry

Rezultaty

 • Redukcja kosztu infrastruktury służącej do codziennego developmentu o 40%, dzięki szerokiej gamie dostępnych instancji pozwalających na dobranie wielkości maszyny do aktualnych potrzeb, możliwości korzystania z instancji typu spot oraz bardziej elastycznej metodzie rozliczania maszyn posiadających GPU.

 • Obniżenie kosztu ekstrakcji danych o 30%, dzięki możliwości dokładnego dobrania potrzebnych zasobów do wymagań danego modułu.

 • Skrócenie time-to-delivery danych do klienta o 35%, dzięki większej przewidywalności procesu przetwarzania danych związanej z dostępnością zasobów w wielu regionach, co zredukowało sytuacje, w których niemożliwy był deployment z powodu braku dostępnych maszyn w danym regionie.

 • Redukcja czasu zespołu DevOps poświęcanego na utrzymanie infrastruktury produkcyjnej o 20%, dzięki większej stabilności działania klastrów Google Kubernetes Engine (GKE) oraz szerszej dostępności zasobów obliczeniowych.

Ikona cytatu

Zespół OChK pomógł nam w precyzyjnym przełożeniu celów biznesowych, które chcieliśmy osiągnąć w ramach migracji do Google Cloud, na łatwo mierzalne metryki. To ułatwiło nam regularną ich kontrolę oraz finalną jasną ocenę sukcesu projektu. Na przecięciu warstwy biznesowej i technicznej wspólnie ustaliliśmy strategię osiągnięcia tych celów poprzez dobór usług chmurowych do wymagań, które mieliśmy. Następnie, już w dyskusjach technicznych, jasno przedstawione zostały nam wady i zalety konkretnych produktów oraz aspekty, na które należy zwrócić uwagę, wdrażając je. To pomogło w podjęciu odpowiednich decyzji. Ważnym było także wskazanie dobrych praktyk dla wybranych usług w procesie migracji. Na bieżąco mogliśmy także liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych, które napotykaliśmy na swojej drodze, przenosząc infrastrukturę oraz integrując nowe usługi.

Logo ReSpo.Vision

Wojtek Rosiński

CTO, Członek Zarządu, ReSpo.Vision

Jakie są Twoje wyzwania?

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

Skontaktuj się z nami