Microsoft 365 Security Pack

M365 icon
M365 icon

Pakiet Microsoft 365 posiada szereg zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych w organizacji. Przeznaczony jest dla firm oraz instytucji działających w branżach przetwarzających wyjątkowo wrażliwe dane.

Są to zarówno dodatkowe funkcjonalności związane z bezpieczeństwem, ale też dodatkowa konfiguracja istniejących zabezpieczeń, w taki sposób, aby podnieść poziom ochrony. Microsoft 365 Security Pack to również implementacja mechanizmów pozwalających na bieżące audytowanie środowiska pod kątem podatności na różne ataki. Projekt rozpoczyna się od audytu istniejącego w organizacji środowiska Microsoft 365 pod kątem bezpieczeństwa, co pozwala wytypować obszary wymagające wzmocnienia

Niektóre wersje SOC mogą wymagać dokupienia dodatkowych licencji w celu konfiguracji usług, których organizacja na ten moment nie posiada.

Dla kogo?

Dla organizacji, które działają w sektorach regulowanych i chcą korzystać z zalet chmurowych rozwiązań Microsoft 365.

Rodzaje rozwiązań

SOC Basic

Podstawowy pakiet zabezpieczeń konfigurowany podczas standardowego wdrożenia.

SOC Premium

Elementy SOC Basic + dodatkowe funkcjonalności bezpieczeństwa.

SOC ISO

Zapewnienie zgodności pod kątem bezpieczeństwa w celu spełnienia określonej normy ISO.

Korzyści

  • Poziom bezpieczeństwa środowiska Microsoft 365 dostosowany do potrzeb organizacji

  • Zgodność z zewnętrznymi normami bezpieczeństwa

  • Wsparcie doświadczonego zespołu we wdrożeniu

  • Odciążenie wewnętrznego działu IT

  • Pomoc w odwzorowaniu procesów biznesowych organizacji w środowisku Microsoft 365

  • Szkolenia dla administratorów i użytkowników - łatwiejsze rozpoczęcie pracy z nowym narzędziem

Model rozliczenia

Wycena indywidualna na podstawie skali projektu.

Usprawnij pracę w Twojej organizacji

Doradzimy jak to zrobić

Skontaktuj się z nami