Multicloud Storage

Ikona multicloud storage
Ikona multicloud storage

Aplikacje wykorzystują lokalne lub sieciowe zasoby dyskowe do długoterminowego przechowywania danych. Taki model wiąże się z wysokimi kosztami oraz koniecznością ciągłego rozszerzania zasobów sprzętowych. Przejście na bardziej ekonomiczny storage obiektowy, który doskonale nadaje się do przechowywania dużych wolumenów danych, obniży koszty. Dostosowanie aplikacji do tego rodzaju rozwiązań (obsługa S3 lub REST API) wymaga zmian w aplikacji, które są kosztowne, a czasami niemożliwe.

Rozwiązaniem jest Multicloud Storage (MCS), usługa Platformy OChK, która umożliwia dostęp do obiektowych systemów pamięci masowych z wykorzystaniem protokołu SMB. Aplikacje, które do przechowywania danych wykorzystują lokalne lub podłączone przez Fibre Channel zasoby dyskowe, mogą bez żadnych modyfikacji zacząć korzystać z efektywniejszych kosztowo zasobów obiektowych w chmurze.

Dzięki połączeniu z Multicloud Storage, aplikacja może mieć jednoczesny dostęp do chmurowych platform obiektowych w OChK, Google Cloud oraz Azure. Umożliwia to elastyczne rozszerzanie zasobów, bez dodatkowych nakładów pracy i inwestycji w infrastrukturę fizyczną. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa przesyłane dane mogą być szyfrowane kluczem dostarczonym przez klienta.

Dla kogo?

Dla klientów, którzy korzystają z aplikacji przetwarzających dużo danych, które przechowują długoterminowo i szukają możliwości optymalizacji tych kosztów

Korzyści

  • Obniżenie kosztów przechowywania danych poprzez możliwość wyboru dowolnej usługi storage (s3) w dowolnej chmurze

  • Możliwość łatwego budowania środowisk hybrydowych i multicloud bez konieczności bezpośredniej integracji z wieloma usługodawcami

  • Umożliwienie trzymania danych w chmurze bez konieczności zmian w aplikacji

  • Większa dostępność dzięki zastosowaniu chmur obliczeniowych różnych dostawców

Model rozliczenia

Opłata za liczbę przechowywanych danych (GB) oraz miesięczna opłata za dostęp do usługi.

Wykorzystaj potencjał chmury

Doradzimy jak to zrobić

Skontaktuj się z nami