Sieć

Ikona sieci
Ikona sieci

W ramach Platformy OChK możliwe jest tworzenie wirtualnych sieci tak jak w fizycznym centrum przetwarzania danych. Usługa umożliwia zaprojektowanie i budowę architektury sieciowej tworząc powiązane ze sobą routery i switche. Konfiguracja reguł zapory sieciowej pozwala zapewnić ściśle określony poziom segmentacji oraz izolacji tworzonych sieci prywatnych. Każda wykreowana sieć może posiadać dostęp do internetu.

Rodzaje usług

vNet

Zawiera podsieć, którą użytkownik definiuje za pomocą prywatnego zakresu adresacji IPv4.

VRF

Umożliwia tworzenie odseparowanych środowisk z oddzielnymi tablicami routingu, wraz ze ściśle określonymi regułami komunikacji między nimi, przy zachowaniu centralnego punktu do zarządzania i monitorowania całej sieci.

Firewall

Umożliwia kontrolę ruchu w ramach sieci prywatnych, pozwala na definiowanie polityk bezpieczeństwa oraz zarządzanie segmentami sieci.

Next Generation Firewall

Zapora sieciowa nowej generacji, która zabezpiecza środowisko IT przed niepowołanym dostępem zarówno na poziomie infrastruktury, jak i aplikacji. Dodatkowo pozwala na kontrolę szyfrowanego ruchu, a także zabezpieczenie aplikacji.

NAT

Pozwala na translację adresów prywatnych na adresy publiczne, umożliwia komunikację zasobów z sieci prywatnych z adresami publicznymi w sieci internet.

Load Balancer

Równoważy obciążenie pomiędzy serwerami i aplikacjami, dzięki czemu pozwala utrzymać ich wydajność na optymalnym poziomie.

Korzyści

  • Elastyczność - możliwość szybkich zmian konfiguracji

  • Homogeniczność - połączenie z innymi usługami OChK w ramach jednej infrastruktury sieciowej, bez konieczności konfiguracji dodatkowych połączeń

  • Bezpieczeństwo - poprzez separację środowisk w zależności od przeznaczenia (np. PROD/TEST)

Model rozliczenia

Podstawowe usługi są bezpłatne dla użytkowników Platformy OChK.

Wykorzystaj potencjał chmury

Doradzimy jak to zrobić

Skontaktuj się z nami