Secure and Compliant App Platform

Secure and Compliant App Platform
Secure and Compliant App Platform

Komunikat chmurowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zobowiązuje podmioty nadzorowane do stosowania praktyk zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa usług wdrażanych w środowiskach chmurowych. Należą do nich między innymi: separacja środowisk, gwarancja przechowywania danych w konkretnym regionie geograficznym, szyfrowanie ich dedykowanym kluczem.

Przygotowany przez ekspertów OChK Secure and Compliant App Platform (SaCAP) to kompletna platforma uruchomieniowa dla aplikacji podlegających regulacjom KNF. Powstała z wykorzystaniem doświadczenia w projektach realizowanych dla podmiotów sektora finansowego, zarówno w obszarze technologicznym, jak też prawnym. SaCAP zawiera wiele odpowiednio dopasowanych i skonfigurowanych komponentów Google Cloud. Zarządzanie nią odbywa się w sposób automatyczny i powtarzalny, z zapewnieniem pełnej separacji środowisk. Gromadzone dane są przechowywane we wskazanym regionie (w tym na terenie Polski) i szyfrowane dedykowanym kluczem.

Secure and Compliant App Platform pozwala na centralne zarządzania całą organizacją Google Cloud, z uwzględnieniem polityk bezpieczeństwa i kontroli dostępu opartych na grupach i rolach. W ramach organizacji możliwe jest tworzenie odpowiednich przestrzeni i środowisk w dowolnej liczbie i skali. Każde z nich zawiera odpowiednio skonfigurowany i zabezpieczony klaster Kubernetes, automatyczny proces wdrażania w modelu GitOps oraz zestaw gotowych do użycia narzędzi do zarządzania i monitorowania usług.

Korzyści

  • Architektura środowiska chmurowego uwzględnia wytyczne regulatora

  • Łatwość wdrożenia - gotowe do uruchomienia środowisko

  • Wysoki stopień zabezpieczenia przesyłanych, przetwarzanych i składowanych danych

  • Rezydencja danych na terytorium RP lub w innym wskazanym regionie Google Cloud

  • Wsparcie ekspertów doświadczonych w budowie bezpiecznych środowisk chmurowych

  • Szybkość powoływania nowych środowisk - zaledwie kilka minut

Model rozliczenia

Opłata za wdrożenie zależna od jego skali oraz 20% kosztów prognozowanego zużycia zasobów Google Cloud.

Wykorzystaj potencjał chmury

Możemy Ci w tym pomóc

Skontaktuj się z nami