Migracja aplikacji

Applications migration block
Applications migration block

Migracja aplikacji polega na wsparciu klienta w procesie przeniesienia istniejących w organizacji aplikacji ze środowisk on-premise do chmury. Zespół doświadczonych menedżerów projektów, architektów i inżynierów analizuje aplikacje klienta pod kątem możliwości migracji do chmury i konieczności ewentualnych zmian architektonicznych.

Dostosowanie architektury aplikacji do środowiska chmurowego pozwala na maksymalne wykorzystanie jego zalet. W zależności od potrzeb aplikacje są przenoszone bezpośrednio do nowego środowiska, lub wcześniej wykonywane są prace dostosowujące oprogramowanie do standardów chmurowych.

Po okresie projektowania i wprowadzania zmian następuje uruchomienie aplikacji w chmurze publicznej wraz z migracją danych. W usłudze migracji aplikacji klient otrzymuje wsparcie osób doświadczonych w pracy w środowiskach chmurowych, co skraca czas potrzebny na ten proces i minimalizuje ryzyko błędów.

Dla kogo?

Dla organizacji posiadających aplikacje w środowisku on-premise, których możliwości rozwoju i dostosowania do potrzeb biznesowych wyczerpały się i chcą przejść do chmury.

Korzyści

  • Skrócenie czasu migracji dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu w obszarze chmury publicznej

  • Lepsze wykorzystanie funkcjonalności chmury publicznej

  • Modernizacja aplikacji pozwala na jej dalszy rozwój w chmurze i elastyczne dostosowanie do potrzeb biznesowych

  • Umożliwienie skalowania zasobów aplikacji w zależności od aktualnych potrzeb (niższe koszty, obsługa większej ilości klientów)

  • Łatwiejsze i szybsze przeniesienie środowiska IT z on-premise do chmury

Model rozliczenia

Wycena indywidualna na podstawie wielkości i liczby aplikacji oraz zakresu prac.

Wykorzystaj potencjał chmury

Doradzimy jak to zrobić

Skontaktuj się z nami