Infrastructure as Code

Infrastructure as Code block
Infrastructure as Code block

Jedną z kluczowych cech chmury obliczeniowej jest automatyzacja powtarzalnych procesów. Infrastructure as Code (IaC), czyli infrastruktura definiowana programowo, to zastosowanie podejścia, które pozwala na automatyczne dostarczanie oraz zarządzanie infrastrukturą poprzez kod, przy pomocy metod i narzędzi powszechnie stosowanych do tworzenia oprogramowania. Metodyka programowalnej infrastruktury, jako element praktyki ciągłego dostarczania (CD), jest powiązana z modelami GitOps i DevOps. Umożliwia ścisłą i dynamiczną współpracę zespołów deweloperskich i operatorskich w zakresie zarządzania usługami sieciowymi, pamięcią masową, bazami danych czy maszynami wirtualnymi w sposób powtarzalny w wielu środowiskach.

Zarządzanie zasobami w modelu IaC przekłada się na liczne korzyści dla organizacji. Automatyzuje powoływanie infrastruktury i upraszcza realizację wszelkich codziennych zadań związanych z jej utrzymaniem, aktualizacją i rozwojem. Programowalna infrastruktura pozwala w znaczący sposób usprawnić proces zarządzania różnymi środowiskami systemów i aplikacji poprzez ich sparametryzowanie i automatyczne wdrażanie zmian. Przyspiesza to testowanie, poprawia bezpieczeństwo i audytowalność oraz zapewnia większą kontrolę nad kosztami utrzymania całych systemów IT.

Zespół OChK stosuje IaC zarówno na Google Cloud, Azure, jak i na Platformie OChK.

Dla kogo?

Dla organizacji, które potrzebują w sposób elastyczny dostosowywać się do zmian w otoczeniu oraz szukają sposobu na to, jak szybciej, łatwiej i efektywniej kosztowo zarządzać swoją infrastrukturą.

Korzyści

  • Proste i szybkie zarządzanie infrastrukturą

  • Automatyzacja powtarzalnych procesów wdrażania infrastruktury

  • Wyższa jakość tworzonego oprogramowania

  • Większa wydajność i efektywność operacyjna

  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

  • Elastyczne zarządzanie kosztami i lepsza kontrola wydatków

Model rozliczenia

Wycena indywidualna na podstawie wielkości i złożoności środowiska IT.

Wykorzystaj potencjał chmury

Doradzimy jak to zrobić

Skontaktuj się z nami