Landing Zone

Landing Zone icon
Landing Zone icon

Landing zone to skonfigurowane przez ekspertów środowisko chmurowe Microsoft Azure lub Google Cloud. Pozwala na uruchomienie nowych lub migrację istniejących aplikacji.

Gotowe do pracy środowiska chmurowe pozwalają na szybkie rozpoczęcie pracy w nowym modelu. Landing zone ułatwia przejście organizacji do chmury, dzięki wykorzystaniu doświadczenia naszego zespołu w środowiskach cloud computing. Rozwiązanie to budowane jest w podejściu “Infrastructure as Code” w celu automatyzacji powoływania kolejnych środowisk dla różnych projektów.

Dla IaC wykorzystywane są technologie Terraform (Google Cloud i Microsoft Azure), Terragrunt (Google Cloud i Microsoft Azure) lub Bicep (Microsoft Azure).

Podczas prac nad landing zone wypracowane zostaje podejście do:

  • struktury organizacji

  • zarządzania tożsamością i uprawnieniami topologii sieci i łączności z innymi środowiskami

  • konwencji nazewniczej zasobów

  • zarządzania sekretami

  • monitoringu infrastruktury i zarządzania logami

  • zarządzania kosztami i budżetami.

Dla kogo?

Dla dowolnej wielkości organizacji, która chce rozpocząć rozwój swoich zasobów IT w chmurze przy wsparciu doświadczonych ekspertów.

Rodzaje rozwiązań

Landing Zone

Standardowo skonfigurowane usługi (w tym zabezpieczenia).

Secure Landing Zone

Usługa z dodatkowym pakietem zabezpieczeń (m.in. Conditional Access, Azure Security Center).

Korzyści

  • Wsparcie w podjęciu strategicznych decyzji dotyczących konfiguracji środowiska chmurowego

  • Skrócenie czasu wdrażania aplikacji w środowiskach chmurowych

  • Przygotowanie do udanej migracji do chmury

  • Automatyzacja wdrażania kluczowych usług (Terraform, Terragrunt, Bicep)

Model rozliczenia

Wycena indywidualna na podstawie wielkości i złożoności środowiska IT.

Wykorzystaj potencjał chmury

Doradzimy jak to zrobić

Skontaktuj się z nami