Cloud Security Assessment

Cloud Security Assessment icon
Cloud Security Assessment icon

Cloud Security Assessment to usługa spersonalizowanej oceny bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych wykorzystywanych w organizacji. Analiza kluczowych obszarów pozwala określić mocne i słabe strony zabezpieczeń. Obszary podlegające weryfikacji to m.in. zarządzanie tożsamością i dostępem, bezpieczeństwo operacyjne, a także zabezpieczenia platformy chmurowej, aplikacji i danych.

Cloud Security Assessment pozwala na szybką identyfikację słabych punktów, które należy poprawić poprzez ich modyfikację lub lepsze egzekwowanie polityk bezpieczeństwa.

Dla kogo?

Dla organizacji, które chcą rozwijać swoje środowiska IT w chmurze i zapewnić im odpowiednio wysoki poziom bezpieczeństwa.

Korzyści

  • Identyfikacja ryzyk w obszarze zabezpieczeń środowiska chmurowego

  • Wyznaczenie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla klientów planujących wejście do Microsoft Azure lub Google Cloud

  • Zdobycie wiedzy na temat obszarów bezpieczeństwa do doskonalenia

Model rozliczenia

Oferujemy elastyczne formy rozliczania pracy naszych specjalistów w zależności od złożoności i przewidywanej czasochłonności projektu.

Bezpieczeństwo to podstawa

Wiemy jak o nie zadbać

Skontaktuj się z nami