Usługi Compliance

SOC As A Service icon
SOC As A Service icon

Wdrożenie usług chmury publicznej budzi w wielu organizacjach obawy o zgodność z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi. Zmienność otoczenia prawnego oraz brak konkretnych wytycznych to jedne z najczęściej wskazywanych blokerów migracji do środowisk chmurowych.

OChK zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu wdrożenia skupiając się zarówno na aspektach formalno-prawnych jak również technologicznych. Interdyscyplinarny zespół ekspertów pomaga klientom we wdrożeniu procesów, opracowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz projektowaniu architektury bezpieczeństwa uwzględniającej wymagania prawne, regulacje wewnętrzne i specyficzne uwarunkowania danych sektorów.

Jednocześnie architekci bezpieczeństwa OChK w ramach świadczenia usługi Cloud Security Assessment wspierają klientów w projektowaniu i ocenie bezpieczeństwa architektury z uwzględnieniem najlepszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.

Zapewniamy wsparcie we wdrożeniu procesów oraz przygotowaniu dokumentacji, w szczególności w zakresie:

 • Identyfikacji wymagań prawnych i regulacyjnych

 • Analizy ryzyka i wyborze odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych

 • Klasyfikacji informacji i ocenie możliwości przetwarzania ich w chmurze obliczeniowej

 • Spełnienia wymagań RODO i przepisów dot. ochrony danych osobowych (np. weryfikacja dostawcy, privacy by design, ocena skutków dla ochrony danych (DPIA), opisy stosowanych środków technicznych i organizacyjnych)

 • Opracowania dodatkowej dokumentacji (np. w zakresie zarządzania dostępem, obsługą incydentów, zarządzaniem kluczami, monitorowaniem zdarzeń)

 • Wdrożeniu procesów związanych z zapewnieniem ciągłości działania (np. identyfikacja procesów krytycznych, plan awaryjny, plany wyjścia)

 • Audytu i aktualizacji regulacji wewnętrznych

Dla kogo?

Dla dowolnej wielkości organizacji, która chce rozpocząć rozwój swoich zasobów IT w chmurze przy wsparciu doświadczonych ekspertów.

Korzyści

 • Możliwość korzystania ze środowisk chmury publicznej przy zachowaniu wysokich standardów w obszarze bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania

 • Bezpieczeństwo prawne: spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych

 • Budowa zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych

 • Wsparcie ekspertów doświadczonych w zapewnieniu zgodności oraz budowie bezpiecznych środowisk chmurowych

 • Szybkość wdrożenia

Model rozliczenia

Opłata za wsparcie zależna od skali i zakresu projektu.

Chmura zgodna z prawem i regulacjami?

Wiemy jak ją wdrożyć

Skontaktuj się z nami