Disaster Recovery Center (DRC)

Multicloud SOC Consulting icon
Multicloud SOC Consulting icon

Backup to połowa sukcesu w zachowaniu ciągłości działania przedsiębiorstwa w przypadku nagłej utraty dostępu do danych i środowiska IT. Może ona być wynikiem ataku przestępców, klęski żywiołowej lub awarii sprzętu. Jednak sam backup nie daje pewności ciągłości działania. Kolejnym elementem jest zapewnienie awaryjnego środowiska produkcyjnego, aby umożliwić odtworzenie kopii zapasowych i stworzyć alternatywne miejsce pracy dla naszych systemów, aplikacji, danych i przede wszystkim pracowników. W zależności od rodzaju i skali awarii odzyskanie dostępu do pierwotnego środowiska może być czasochłonne lub wręcz niemożliwe w krótkim okresie.

Z pomocą przychodzi Disaster Recovery Center. DRC zapewnia możliwość kontynuacji działania dzięki odtworzeniu zarówno danych, aplikacji, jak i infrastruktury w Zapasowym Centrum Danych (DRC) w zasobach OChK lub w chmurze publicznej.

Dla kogo?

Dla organizacji, które chcą mieć pewność ciągłości działania.

Korzyści

  • Możliwość zapewnienia ciągłości działania organizacji, dzięki zapasowemu środowisku (brak przestojów w działaniu)

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych

  • DRC może zapewniać efektywność działania na poziomie pierwotnego środowiska

  • Możliwość wyboru dowolnej platformy jako miejsca na środowisko zapasowe

  • Różnorodne opcje pozwalają na dopasowanie usługi do skali działania organizacji i potrzeb związanych z zachowaniem ciągłości działania

  • Wsparcie ekspertów ds. bezpieczeństwa OChK przy doborze i utrzymaniu rozwiązania

  • Możliwość administrowania usługą przez klienta lub przez OChK

Model rozliczenia

Oferujemy elastyczne formy rozliczania pracy naszych specjalistów w zależności od złożoności i przewidywanej czasochłonności projektu.

Zadbaj o ciągłość działania

Możemy Ci w Tym pomóc

Skontaktuj się z nami