Złota kopia

Multicloud SOC Consulting icon
Multicloud SOC Consulting icon

Dane przetwarzane w systemach informatycznych są narażone na różne zagrożenia: od ataków typu ransomware czy malware, działania sabotażowe, po fizyczne zagrożenie dla infrastruktury. Nieważne czy organizacja korzysta z zasobów on-premise czy chmurowych - tylko odpowiedni backup zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych.

OChK pomaga w tworzeniu oraz przechowywaniu niezależnej, w pełni odseparowanej od środowiska klienta, repliki danych w wybranej chmurze publicznej: Platforma OChK, Google Cloud lub Microsoft Azure, w Polsce lub za granicą. Całkowicie niezależna od wykorzystywanego środowiska IT, złota kopia gwarantuje możliwość szybkiego odtworzenia danych w razie ich utraty.

Dla kogo?

Dla organizacji dowolnej wielkości, które chcą mieć pewność, że przetwarzane przez nie dane są dobrze zabezpieczone.

Korzyści

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych

  • Możliwość wybrania spośród jednej z trzech platform usług chmurowych, odrębnej od podstawowego środowiska IT

  • Elastyczność usługi: klient ma możliwość wyboru zakresu danych objętych procesem, częstotliwość wykonywania kopii, czas retencji oraz typ przestrzeni dyskowej

  • Wsparcie ekspertów ds. bezpieczeństwa OChK przy doborze rozwiązania

  • Możliwość administrowania usługą przez klienta lub przez OChK

Model rozliczenia

Miesięczna opłata za agenta oraz za wykorzystaną przestrzeń dyskową za 1GB.

Zadbaj o ciągłość działania

Możemy Ci w Tym pomóc

Skontaktuj się z nami