Dziennik Chmurowy

PKO Faktoring przenosi się do chmury publicznej

Linkedin logoX logo
PKO Faktoring przenosi się do chmury publicznej
PKO Faktoring przenosi się do chmury publicznej

PKO Faktoring rozpoczął strategiczny projekt przeniesienia całych zasobów IT do publicznej chmury obliczeniowej. Projekt obejmujący migrację, wsparcie oraz monitoring środowiska na platformie Microsoft Azure jest prowadzony wspólnie przez PKO Faktoring oraz Chmurę Krajową. Nowy model działania IT zapewni spółce możliwości innowacyjnego rozwoju oraz wzrost bezpieczeństwa przy redukcji kosztów modernizacji infrastruktury.

PKO Faktoring oraz Chmura Krajowa podpisały umowę na kompleksową modernizację środowiska IT. Do końca 2022 roku wszystkie aplikacje, z których korzysta PKO Faktoring zostaną zmigrowane do chmury obliczeniowej. Przy podejmowaniu decyzji istotne były aspekty kosztowe oraz potrzeba redukcji długu technologicznego.

- W ciągu ostatnich trzech lat zwiększyliśmy liczbę obsługiwanych klientów ponad cztery razy i potroiliśmy poziom ich finansowania. Wszystkie istotne parametry biznesowe wzrosły od kilkudziesięciu do kilkuset procent. Mamy również ambitne plany na przyszłość. W związku z tym szukamy rozwiązań technologicznych zapewniających skalowanie wydajności. Chmura obliczeniowa jest dla nas naturalnym wyborem - mówi Piotr Mierzejewski, prezes PKO Faktoring.

Wykorzystywane dotychczas rozwiązania technologiczne wymagają nakładów na modernizację, ponieważ nie zapewniają już wystarczającego wsparcia dla realizacji celów biznesowych PKO Faktoring. Rosnące koszty serwisowania dotychczasowej infrastruktury oraz coraz bardziej ograniczone możliwości dostosowywania istniejących aplikacji do potrzeb biznesowych w tempie zgodnym z rozwojem rynku, skłoniły spółkę do podjęcia strategicznej decyzji o przeniesieniu wszystkich zasobów do środowiska chmurowego. Nowa platforma technologiczna nie tylko zaspokoi bieżące potrzeby, ale także stworzy możliwości szybkiego rozwoju w kolejnych latach.

- Migrując się do chmury chcemy przede wszystkim zyskać niezawodne i bezpieczne środowisko do rozwoju naszego podstawowego biznesu. Technologia ma zapewniać możliwość szybkiego rozwoju oraz wzrost jakości usług świadczonych dla naszych klientów. Rozwijanie aplikacji w chmurze przyspiesza implementację nowych rozwiązań i usprawnia proces ciągłego doskonalenia wdrożonych już zmian. Wykorzystanie technologii chmurowej to dla PKO Faktoring bardziej efektywne kosztowo rozwiązanie w porównaniu do modernizacji istniejącej infrastruktury. Przy decyzji o migracji istotne znaczenie miało dla nas również wsparcie sprawdzonego i pewnego partnera, którym bez wątpienia jest Chmura Krajowa, co potwierdziła m.in. wspólna realizacja projektu MFA (uwierzytelniania wieloskładnikowego) - mówi Dariusz Kazimierski, dyrektor zarządzający IT.

Do chmury publicznej zostaną przeniesione wszystkie aplikacje wykorzystywane w organizacji, włącznie z krytycznymi. Aby zapewnić płynne i bezpieczne przejście do nowego środowiska IT z zachowaniem ciągłości działania, w pierwszym etapie PKO Faktoring będzie korzystał z modelu hybrydowego: aplikacje będą umieszczane w środowisku łączącym infrastrukturę on-premise i chmurę Microsoft Azure. Po weryfikacji stabilności działania, wszystkie aplikacje będą docelowo w pełni funkcjonować w chmurze. W zależności od potrzeb oprogramowanie będzie przenoszone w modelu lift and shift, czyli bez istotnych modyfikacji, lub modernizowane z zastosowaniem podejścia cloud native. W tym drugim przypadku, który docelowo powinien stać się podstawowym sposobem projektowania oraz rozwijania aplikacji i systemów działających w chmurze, kluczowa rolę, na każdym etapie pracy odgrywa automatyzacja kodem (Infrastructure as Code) oraz wykorzystanie usług serverless. Pozwala ona w znaczący sposób usprawnić procesy skalowania infrastruktury i aplikacji, monitorowanie, bezpieczeństwo i szybkość wprowadzania zmian, a także kontrolę nad kosztami całych systemów IT.

- Dzięki możliwościom jakie daje nam chmura możemy się skupić nad rozwojem infrastruktury oraz systemów nie martwiąc się o sprzęt, wsparcie czy o ograniczenia jakie występują w środowiskach on-prem. W ramach modelu PaaS mamy domyślnie zapewnioną redundancję, co zdecydowanie zwiększa dostępność oraz bezpieczeństwo - mówi Jakub Kusztelak, szef zespołu utrzymania i wsparcia IT / kierownik projektu migracji.

W całym procesie migracji istotnym elementem jest kwestia bezpieczeństwa danych i całego środowiska IT. PKO Faktoring przenosząc się do chmury zdecydował także, że w docelowym modelu skorzysta z usług Secure Operation Center SOC Chmury Krajowej, powierzając jej ekspertom monitoring środowiska IT w trybie 24/7/365. Chmura Krajowa będzie świadczyć także na rzecz PKO Faktoring usługi wsparcia i utrzymania zasobów IT w chmurze, w tym systemu tworzenia kopii zapasowych oraz systemów baz danych. Powierzenie tego typu zadań zaufanemu partnerowi jest odpowiedzią na rosnące wyzwania związane z pozyskiwaniem wysokokwalifikowanych pracowników IT, których doświadcza obecnie większość rynku.

PKO Faktoring jest pierwszą spółką z Grupy PKO BP, która zdecydowała się na pełne przeniesienie zasobów IT do chmury obliczeniowej mierząc się kompleksowo z wyzwaniami technologicznymi.

- Coraz więcej organizacji, także z sektora finansowego zaczyna korzystać z rozwiązań chmurowych, w większości przypadków są to jednak projekty dotyczące wybranych obszarów. W efekcie powstaje środowisko hybrydowe, łączące dotychczasowe zasoby on-premise i chmurowe. PKO Faktoring postanowił znacznie przyspieszyć tempo transformacji organizacji, przenosząc od razu całość zasobów do chmury publicznej, aby w pełni wykorzystać zalety podejścia cloud native. Ułatwia to rozwój nowych aplikacji w przyszłości, motywuje do rozwijania nowych, chmurowych kompetencji wśród pracowników, a przede wszystkim istotnie dynamizuje rozwój umożliwiając szybką implementację nowych pomysłów biznesowych, z wykorzystaniem elastycznych technologii i automatyzacji wielu procesów - mówi Marcin Dzienniak, wiceprezes Chmury Krajowej.

Opublikowane:

Powiązane lub podobne posty

Automatyzacja zarządzania serwerami na przestrzeni lat. Co nowego?

Automatyzacja zarządzania serwerami na przestrzeni lat. Co nowego?

Karol Sokołowski

blog