Dziennik Chmurowy

Chmura Krajowa z certyfikatami ISO. Dane w chmurze bezpieczne

Linkedin logoX logo
Chmura Krajowa z certyfikatami ISO - dane w chmurze bezpieczne
Chmura Krajowa z certyfikatami ISO - dane w chmurze bezpieczne

Chmura Krajowa uzyskała certyfikację na zgodność z czterema normami ISO. Na polskim rynku stawia to spółkę w gronie liderów w obszarze bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

Chmura Krajowa uzyskała certyfikaty zgodności z międzynarodowymi normami:

- ISO 27001:2013 - systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji,

- ISO 22301:2012 - systemy zarządzania ciągłością działania,

- ISO 27017:2015 - praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze,

- ISO 27018:2019 - praktyczne zasady ochrony danych identyfikujących osobę w chmurach publicznych działających jako przetwarzający dane osobowe.

  • Obawy o bezpieczeństwo danych, zwłaszcza w przypadku przetwarzania danych wrażliwych, pojawiają się stosunkowo często w dyskusjach o migracji do chmury. Konsekwentnie dostarczamy naszym rozmówcom argumenty (techniczne, prawne i proceduralne), które jednoznacznie pokazują, że chmura jest bezpieczna. Uzyskane przez nas certyfikaty są potwierdzeniem, że zapewniamy naszym klientom dostęp do w pełni bezpiecznych środowisk, pozwalających prowadzić i rozwijać ich biznes w zgodzie z uznanymi światowymi standardami w zakresie przetwarzania danych. Bezpieczna chmura może być także silnym impulsem innowacyjnym dla jej użytkowników, a właśnie wsparcie innowacyjności polskiej gospodarki przez jej ucyfrowienie jest jednym ze strategicznych celów Chmury Krajowej - mówi Dariusz Śliwowski, wiceprezes Operatora Chmury Krajowej.

Chmura Krajowa wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ciągłości Działania*, który jest stale monitorowany i udoskonalany, a certyfikaty przyznane przez zewnętrznych niezależnych audytorów dowodzą jego skuteczności.

  • Uzyskanie tych pięciu uznanych na rynku certyfikatów na tak wczesnym etapie rozwoju firmy świadczy o bardzo dużej dojrzałości organizacyjnej Chmury Krajowej. Było to możliwe dzięki temu, że zaawansowane bezpieczeństwo cyfrowe, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo informacji podmiotów korzystających z naszych usług, od samego początku stanowi fundament naszych działań, warunkujący zakres i tempo naszych prac - mówi Adam Marczyński, Chief Security Officer Chmury Krajowej.

Chmura Krajowa w zakresie certyfikacji współpracowała z BSI Group - brytyjską jednostką certyfikującą z ponad stuletnim doświadczeniem, oferująca swoje usługi w przeszło 190 krajach. Polski oddział BSI Group działa ponad 20 lat.

Obawa o bezpieczeństwo danych i systemów najważniejszym czynnikiem blokującym przeniesienie organizacji do chmury. W badaniu “Chmura publiczna w Polsce” przeprowadzonym przez Deloitte, Google Cloud i ICAN Institute 43% badanych, których firmy nie korzystają z chmury publicznej, uważa, że bezpieczeństwo systemów i danych będzie niższe. W tym samym badaniu możemy przeczytać jak bardzo zmienia się podejście w przypadku przedsiębiorstw, które już korzystają z chmury - aż 87% wskazuje zwiększenie bezpieczeństwa jako jedną z najważniejszych zalet wdrożenia chmury. To trzecia najczęściej wymieniana zaleta, po optymalizacji kosztów i skalowalności infrastruktury.

Opublikowane:

Powiązane lub podobne posty

OChK z certyfikacją ISO dla usług monitoringu bezpieczeństwa SOC

OChK z certyfikacją ISO dla usług monitoringu bezpieczeństwa SOC

aktualność