Dziennik Chmurowy

Chmura Krajowa opracowała platformę „Teleporada dla lekarzy i pacjentów”

Linkedin logoX logo
Chmura Krajowa opracowała platformę „Teleporada dla lekarzy i pacjentów”
Chmura Krajowa opracowała platformę „Teleporada dla lekarzy i pacjentów”

Chmura Krajowa opracowała na zlecenie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia rozwiązanie, dzięki któremu pacjenci mogą korzystać z konsultacji wideo udzielanych przez pracowników medycznych, bez wychodzenia z domu. Projekt skierowany jest do osób, które obawiają się, że mogą być zakażone wirusem Sars-Cov-2. W ramach pilotażu pierwsi pacjenci skorzystali z systemu zaledwie dwa tygodnie od rozpoczęcia prac. Tempo realizacji i zakres projektu pokazuje olbrzymie możliwości, jakie daje wykorzystanie chmury obliczeniowej do szybkiego tworzenia bezpiecznych i skalowalnych rozwiązań technologicznych w odpowiedzi na potrzeby rynku.

Teleporada to rozwiązanie, które pozwala, zarówno pacjentowi, jak i lekarzowi na kontakt za pomocą wideorozmowy, bez konieczności wychodzenia z domu. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza dla osób, które znajdują się w grupie ryzyka i powinny ograniczać do minimum kontakty społeczne. Rozwiązanie opracowane przez inżynierów Chmury Krajowej pozwala na połączenie dowolnego, zarejestrowanego przez internetowy formularz pacjenta, z pracownikiem medycznym, który udziela konsultacji.

- Teleporada jest doskonałym przykładem tego, jak zwinnie i elastycznie można tworzyć nowe rozwiązania wykorzystując możliwości technologii chmurowej. Pandemia koronawirusa stworzyła zupełnie nową sytuację na rynku ochrony zdrowia, także w zakresie wykorzystywanych rozwiązań technologicznych. Ministerstwo Zdrowia i CSIOZ zgłosiły potrzebę opracowania systemu informatycznego, który pozwoli wykorzystać potencjał m.in. tych pracowników medycznych, którzy z różnych przyczyn pozostają w swoich domach. Obsługują oni pacjentów, którzy z kolei potrzebują konsultacji medycznej, ale także nie mogą z niej skorzystać w klasycznej formie. Opracowaliśmy taki system w bardzo krótkim czasie, udostępniając pierwszą wersję w zaledwie dwa tygodnie od rozpoczęcia prac projektowych - powiedział Michał Potoczek, prezes Operatora Chmury Krajowej.

- Teleporada w formie rozmowy wideo, poprzedzona rejestracją online, jest kolejnym rozwiązaniem, które oddajemy pacjentom, aby ułatwić im dostęp do opieki medycznej w czasie epidemii. W marcu uruchomiliśmy na portalu pacjent.gov.pl chatbot, który odpowiada na pytania dotyczące koronawirusa, a na początku kwietnia wirtualne narzędzie, pozwalające ocenić prawdopodobieństwo zakażenia się wirusem. Wszystkie te rozwiązania eliminują konieczność bezpośredniego kontaktu pacjenta z pracownikiem medycznym. Teleporada umożliwia dodatkowo odbycie konsultacji lekarskiej i otrzymanie zaleceń, analogicznych do tych, jak podczas klasycznej wizyty w placówce. To proste w obsłudze, a zarazem zaawansowane technologiczne rozwiązanie. Dzięki współpracy z zespołem Chmury Krajowej powstało w bardzo krótkim czasie i nadal jest rozwijane na potrzeby systemu e- zdrowia w Polsce - mówi Wiktor Rynowiecki, Dyrektor Pionu Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia w CSIOZ.

Przy opracowywaniu tego rozwiązania zespół Chmury Krajowej korzystał z doświadczeń i merytorycznego wsparcia praktyków - lekarzy i specjalistów z zakresu ochrony zdrowia i telemedycyny z wielu instytucji. Wszyscy oni zaangażowali się w projekt pro bono.

- Stale pracujemy nad rozwojem kolejnych funkcji systemu tak, aby coraz pełniej odpowiadał na potrzeby zarówno pracowników medycznych, pacjentów, jak i systemu ochrony zdrowia - dodał Potoczek.

Już teraz system pozwala nie tylko na rejestrację pacjentów, powiadamianie ich przez e-mail i SMS o kolejnych etapach procesu oraz samo udzielanie konsultacji, ale także analizę zanonimizowanych danych i raportowanie wyników na potrzeby systemu ochrony zdrowia. System zapewnia generowanie raportów analitycznych, umożliwiających śledzenie kolejki oczekujących, danych o czasach oczekiwania i czasach obsługi pacjentów, jak również o liczbie zalogowanych w systemie pracowników medycznych, czasie i liczbie udzielonych przez nich konsultacji. Dla celów analitycznych system może także generować dane na temat rozkładu zgłoszeń z przypisaniem ich lokalizacji do mapy, co w przyszłości może być pomocne m.in przy wczesnym wykrywaniu kolejnych ognisk choroby. System wykorzystuje technologię umożliwiającą dodawanie nowych raportów oraz zmianę obecnych bez istotnego zwiększania nakładów pracy oraz konieczności dodatkowych licencji.

Opracowując system Teleporada, zespół specjalistów Chmury Krajowej pracował całkowicie zdalnie, podporządkowując się obowiązującym zasadom dystansowania społecznego i minimalizując ryzyko kontaktu z wirusem. Tempo, w jakim udało się wypracować to rozwiązanie oraz zakres wykonanych już prac są dowodem na to, jak bardzo środowisko chmurowe ułatwia pracę rozproszonym zespołom.

Teleporada to jeden z wielu projektów wspierających walkę ze skutkami pandemii koronawirusa, w które angażuje się Chmura Krajowa. Wspólnie z Asseco i Google OChK opracował rozwiązanie dla szkół wyższych “Partnerstwo dla uczelni”, które umożliwia studentom zdalne nauczanie. Razem z Microsoft i T-systems pomaga szkołom wdrażać rozwiązania do zdalnej nauki, z których bezpłatnie mogą korzystać placówki edukacyjne w całej Polsce. Swoim klientom Chmura Krajowa oferuje szeroki wachlarz rozwiązań do pracy zdalnej oraz ich szybką implementację. Dodatkowo przedsiębiorstwom, które potrzebują dostępu do mocy obliczeniowej i bezpiecznej infrastruktury IT, ale w obecnej sytuacji muszą zracjonalizować swoje wydatki, OChK zapewnia dostęp do skalowalnej infrastruktury w chmurze w formie bezpłatnej usługi przez 6 miesięcy.

Opublikowane:

Powiązane lub podobne posty

PKO Faktoring przenosi się do chmury publicznej

PKO Faktoring przenosi się do chmury publicznej

aktualność