Dziennik Chmurowy

PKO BP razem z OChK przeniósł do chmury 12 tys. stanowisk pracy doradców klienta

Linkedin logoX logo
Doradcy klienta w chmurze
Doradcy klienta w chmurze

Podczas wdrożenia w PKO Banku Polskim usługi Stanowisko Przyszłości dane z ponad 12 tys. urządzeń końcowych oraz cała poczta elektroniczna zostały zmigrowane do prywatnej chmury działającej na infrastrukturze OChK. Wirtualizacja miejsc pracy nie tylko pozwala obniżyć koszty IT, ale także zmniejsza ryzyko awarii i podnosi poziom bezpieczeństwa.

Usługa Stanowisko Przyszłości polega na przeniesieniu danych użytkowników oraz aplikacji do środowiska chmurowego. Pracownicy banku otrzymują dostęp do zwirtualizowanych aplikacji, bez potrzeby instalowania ich na urządzeniu końcowym (komputerze stacjonarnym, laptopie, urządzeniu mobilnym lub terminalu). Używane obecnie przez pracowników banku pracujących w bezpośrednim kontakcie z klientami terminale służą jako urządzenia dostępowe, a większość obliczeń jest wykonywana na wysoko wydajnych serwerach. W dużych organizacjach tego typu rozwiązanie przynosi wiele korzyści: od łatwiejszej administracji dużą liczbą urządzeń, przez niższe koszty zakupu urządzeń, mniejszą konsumpcję energii elektrycznej, po wyższy poziom bezpieczeństwa danych.

PKO Bank Polski jest liderem rynku finansowego, dlatego wdrożenie miało bezprecedensową w polskim sektorze bankowym skalę. W sumie do chmury zmigrowano ponad 32 TB danych z 12 tys. urządzeń. Bank zdecydował się na usługę w wersji - Aplikacja w chmurze. Oznacza to, że zwirtualizowane zostały aplikacje i dane, natomiast uproszczona wersja systemu operacyjnego jest nadal uruchamiana na urządzeniu końcowym. W innym wariancie tej samej usługi dostarczanej przez Chmurę Krajową zwirtualizowany może być także system operacyjny.

Wygoda użytkowników

W ramach projektu Stanowisko Przyszłości użytkownicy otrzymali dostęp do poczty elektronicznej z wykorzystaniem rozwiązania eliminującego problematyczne limity pojemności skrzynki. Dzięki przeniesieniu historycznych e-maili o łącznej wielkości ponad 130 TB do zwirtualizowanego środowiska, pracownicy mają ciągły i prosty dostęp do całej archiwalnej poczty.

Kolejnym udogodnieniem dla pracowników banku jest dostęp do danych, w ramach nadanych uprawnień, bez względu na urządzenie, z którego aktualnie korzysta. Jeżeli pracownik musi pracować na innym niż zazwyczaj urządzeniu (np. z powodu chwilowego przeniesienia na inne stanowisko czy do innego oddziału, wizyty u klienta, czy łączenia zadań z zakresu bezpośredniej obsługi klienta z obowiązkami typu back office), to po prawidłowym zalogowaniu będzie miał ma dostęp do tych samych danych i aplikacji, co na standardowo wykorzystywanym sprzęcie.

-Wdrożenie Stanowiska Przyszłości w PKO Banku Polskim było wyjątkowo ambitnym i złożonym projektem. Dotyczyło zarówno obszaru technologii, ale miało też duży wpływ na istniejące środowisko pracy osób, które obsługują klientów banku w placówkach. Z jednej strony chcieliśmy uwzględnić istniejące procesy i aplikacje, ale jednocześnie umożliwić współpracę z nowymi aplikacjami i urządzeniami. Pogodzenie tak wielu zmian wymagało pracy w modelu zwinnym z zaangażowaniem biznesu i bezpośrednich odbiorców usługi. Dzięki prototypowaniu dochodziliśmy do jej ostatecznego kształtu z zachowaniem ustalonego poziomu kosztów. Bardzo istotnym celem było wdrożenie rozwiązania w sposób niezauważalny dla klientów - nie mogliśmy pozwolić sobie na przestoje placówek w pracy lub obniżenie jakości obsługi - mówi Mariusz Komorowski, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami i Konfiguracją w PKO Banku Polskim. - Dodatkowo, oprócz technicznych kluczowych wskaźników efektywności (KPI), wdrożyliśmy jeszcze jeden - jest nim satysfakcja użytkownika. Dzięki temu mamy pewność, że usługa nie tylko spełnia oczekiwania stawiane przez dział IT, ale przede wszystkim wspiera pracowników w wykonywaniu zadań. Na podstawie zgromadzonych i przeanalizowanych danych precyzyjnie reagujemy na potrzeby użytkowników i wprowadzamy usprawnienia oraz nowe funkcjonalności. Stanowisko Przyszłości dało nam nowe możliwości biznesowe i niespotykaną dotychczas elastyczność. Mieliśmy okazję zweryfikować skuteczność usługi w trakcie pandemii, a teraz z powodzeniem wykorzystujemy w pracy hybrydowej.

Łatwiejsza administracja

Kluczową zaletą rozwiązania jest znaczne uproszczenie procesu zarządzania flotą sprzętu. W tak dużej organizacji jak PKO Bank Polski, instalacja i aktualizacja oprogramowania na tysiącach wykorzystywanych na co dzień urządzeń to bardzo czasochłonne zajęcie. Tym bardziej, że dotyczy organizacji działającej w setkach oddziałów rozsianych po całym kraju, co sprawia, że logistyka całej operacji jest dodatkowym wyzwaniem. Dzięki umieszczeniu aplikacji w chmurze ich aktualizacje lub reguły bezpieczeństwa są wdrażane bezpośrednio na serwerze. W rezultacie wszyscy użytkownicy mogą od razu korzystać z najnowszej wersji oprogramowania. Eliminuje to sytuację, w której pojedyncze urządzenie z nieaktualną wersją oprogramowania zawierająca np. lukę bezpieczeństwa, stanowi zagrożenie dla całej organizacji.

Usługa Stanowisko Przyszłości zapewnia też elastyczność w rozwoju firmy; w zwirtualizowanym środowisku przygotowanie sprzętu dla nowych użytkowników trwa o wiele krócej niż w klasycznym modelu. Centralizacja zarządzania oznacza też niższe koszty, a przede wszystkim odzyskanie czasu działu IT, który może go poświęcić na realizację innych, bardziej strategicznych zadań.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Odmiejscowienie danych, czyli przeniesienie ich z urządzeń końcowych do bezpiecznych serwerowni oznacza również wyższy poziom bezpieczeństwa. Utrata laptopa, pożar albo zalanie pomieszczeń biurowych, w których znajdują się terminale, nie powodują utraty danych. Wszelkiego rodzaju polityki bezpieczeństwa lub ich aktualizacje są wdrażane odgórnie, przez administratora, jednocześnie we wszystkich systemach. Użytkownicy korzystają zawsze z najnowszej, najbezpieczniejszej wersji oprogramowania.

W ramach realizacji projektu zespół Chmury Krajowej przygotował dla PKO Banku Polskiego chmurę prywatną - odseparowane środowisko IT o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Pozwala to na zachowanie pełnej poufności danych klientów.

Wirtualizacja oznacza oszczędności

Znacznemu obniżeniu uległy koszty zakupu urządzeń. Dzięki przeniesieniu obliczeń do chmury, możliwy jest zakup terminali o mniej zaawansowanych parametrach technicznych, których koszt jest o połowę niższy od standardowych urządzeń. Gdy projekt ma dużą skalę, tak jak w przypadku PKO Banku Polskiego, oznacza oszczędności rzędu kilku milionów złotych, które będą też rosnąć w czasie. Powodem jest nie tylko niższy koszt zakupu, ale również fakt, że zwiększa się tzw. czas bezawaryjnej pracy urządzeń (MTBF - Meet Time Between Failures). Mniej obciążone terminale, na których zainstalowany jest tylko system operacyjny wymagają odpowiednio mniej uwagi serwisu IT. To przekłada się też na ich żywotność: okres amortyzacji urządzeń jest 2-3 dłuższy niż w klasycznym modelu.

Stanowisko Przyszłości to usługa, która ma również pozytywny wpływ na środowisko. Znaczne wydłużenie czasu amortyzacji urządzeń oznacza rzadszą ich wymianę i mniej problemów z utylizacją dotychczasowych. Dodatkowo prostsze terminale mają nawet czterokrotnie mniejsze zapotrzebowanie na energię niż standardowe komputery.

-Wdrożenie Stanowiska Przyszłości w PKO Banku Polskim to kompleksowy program, który obejmował wiele projektów: przygotowanie chmury prywatnej, wirtualizację i migrację istniejących zasobów IT, wymianę ponad 12 tys. urządzeń w blisko 1000 lokalizacji na terenie całego kraju, ich konfigurację, połączenie z urządzeniami peryferyjnymi oraz szkolenia dla użytkowników. Zadania realizował zespół nawet 200 specjalistów IT. Na każdym etapie zespół wdrożeniowy banku i Chmury Krajowej bardzo dużą uwagę poświęcał bezpieczeństwu stosowanych rozwiązań, ze względu na wrażliwe dane klientów - mówi Michał Dobek z OChK, odpowiedzialny za projekt . - Duże, ale nawet średniej wielkości organizacje coraz częściej interesują się tego typu rozwiązaniami. Powodem jest wysoki zwrot z inwestycji w czasach drożejących i niejednokrotnie trudno dostępnych urządzeń, rosnących kosztów energii elektrycznej oraz obaw o bezpieczeństwo danych. Jednocześnie uproszczenie administracji zasobami odciąża dział IT, który może zająć się innymi ważnymi zadaniami. Końcowymi beneficjentami są klienci banku, którzy dzięki stabilnej pracy systemu zyskują na jakości i sprawności obsługi.

Opublikowane:

Powiązane lub podobne posty

Jak wirtualizować aplikacje i pulpity z pomocą VMware Horizon

Jak wirtualizować aplikacje i pulpity z pomocą VMware Horizon

Dominik Jakubowski

blog