Dziennik Chmurowy

OChK: pięć lat w tysiącu słów

Linkedin logoX logo
OChK: pięć lat w tysiącu słów
OChK: pięć lat w tysiącu słów

Dziś mamy wyjątkową okazję świętować piątą rocznicę istnienia OChK. Jest to świetny moment na refleksję, ale też na spojrzenie w przyszłość.

Piąty, pełny rok działalności okazał się rekordowym w historii firmy. Prognozujemy, że przychody w 2023 roku osiągną poziom 350 milionów złotych, co przełoży się się na bardzo wysoką, uśrednioną roczną stopę wzrostu na poziomie 140%. Jesteśmy teraz niezależną i finansowo stabilną spółką z potencjałem generowania gotówki. Przewidujemy, że w roku 2023 nasza EBITDA osiągnie wartość powyżej 4 milionów złotych. I chociaż te liczby są dla mnie i całego naszego zespołu powodem do dumy, a samo sprawozdanie finansowe mogłyby stanowić całość podsumowania działalności, to jednak uważam, że z perspektywy długoterminowego budowania wartości, wyniki finansowe nie są jedyną miarą oceny.

W 2018, roku powstania OChK, Polska miała niemal najniższy poziom wykorzystania usług chmurowych w przedsiębiorstwach w całej Unii Europejskiej. Powodów było co najmniej kilka - w Europie Środkowej nie mieliśmy lokalnych centrów danych globalnych liderów usług chmurowych, takich jak Google, Microsoft i AWS. Na rynku brakowało odpowiednich kompetencji, a otoczenie regulacyjne nie sprzyjało adopcji chmury, szczególnie w sektorze finansowym i dużych przedsiębiorstwach. Po świetnym początku drugiej dekady XXI wieku, gdy polskie banki wdrażały unikalne w skali świata rozwiązania mobilne i płatnicze, nastąpiło spowolnienie innowacji wynikające w dużej mierze z ograniczenia dostępu do najbardziej zaawansowanych technologii, a te jak wiadomo dostępne są tylko w chmurze publicznej. Polska zaczęła tracić swoją pozycję w cyfrowej awangardzie.

OChK powstał w odpowiedzi na te wyzwania i z perspektywy czasu uważam, że znaleźliśmy na nie bardzo dobre rozwiązania. Dzisiaj Polska jest kluczowym centrum technologicznym Europy Środkowej. W wyniku umów inwestycyjnych z OChK, swoje centra danych uruchomił w Warszawie zarówno Google, jak i Microsoft, a polski rynek pracy, z kilkudziesięcioma tysiącami certyfikowanych architektów i inżynierów chmurowych, ma największy potencjał technologiczny w Europie. Potwierdzają to kolejne inwestycje dużych koncernów, takich jak Snowflake czy Google, w ich centra kompetencyjne w naszym kraju. Polscy inżynierowie rozwijają w nich usługi chmurowe w obszarze analityki danych i AI.

Czas rozpoczęcia tych inwestycji okazał się kluczowy. Globalna pandemia Covid-19 spowodowała, że wiele przedsiębiorstw zwyczajnie nie przetrwałoby kolejnych lockdownów bez chmury, w szczególności bez dostępnych w niej narzędzi do pracy zdalnej czy rozwiązań umożliwiających szybkie wdrażanie nowych kanałów interakcji z klientami czy dostawcami. To był największy test zwinności jaki mogliśmy sobie zafundować. OChK w rekordowo krótkim czasie uruchomił system e-Rejestracji na szczepienia, z którego skorzystało ponad 30 milionów ludzi, przyjmując łącznie ponad 50 mln dawek szczepionek. Chmura okazała się świetnym narzędziem wspierającym zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Niestety kolejny kryzys, tym razem związany z wojną w Ukrainie, jedynie potwierdził tę tezę. Za nasze działania w zakresie zwalczania Covid-19, a potem za budowę rozwiązań wspierających uchodźców z Ukrainy, OChK dwukrotnie otrzymał nagrodę Google Partner of the Year. Choć osobiście czuję się wdzięczny za te wyróżnienia, to jednak mam nadzieję, że nie będzie trzeciej okazji do odbierania tego typu nagród. Teza została wystarczająco udowodniona.

W ciągu pięciu lat istotnie zmieniło się postrzeganie chmury w firmach i administracji publicznej. Dzisiaj, według różnych szacunków, korzysta z niej nawet blisko pięć razy więcej podmiotów niż w 2018 roku. Chmura stała się dla nich źródłem najlepszych dostępnych technologii, przyspieszając proces tworzenia i wdrażania nowych produktów i usług. Dzięki niej firmy mogą efektywniej realizować swoje strategie ekspansji i skalowania biznesu. Analityka danych wspomagana przez sztuczną inteligencję pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i skuteczne konkurowanie na wymagającym, globalnym rynku. Dla OChK pięciolecie to zamknięcie klamrą pewnego okresu - czasu inwestycji, budowania świadomości technologicznej i akceleracji rynku. Dzisiaj jestesmy w 100% skupieni na kilkuset klientach z Polski i zagranicy, dla których każdego dnia dostarczamy chmurę w modelu multicloud i liczne usługi dodane. Migrujemy i modernizujemy aplikacje, budujemy rozwiązania data i AI, zwiększamy cyfrową odporność edukując i wdrażając zaawansowane rozwiązania i kulturę (cyber)security by design. Projektujemy rozwiązania technologiczne odpowiadające na konkretne problemy biznesowe.

Wśród naszych klientów są zarówno tradycyjne przedsiębiorstwa, administracja publiczna, globalne koncerny, które doceniły nasze kompetencje, ale też technologiczne startupy i scaleupy. Dziesiątki bardzo różnych projektów, które zrealizowaliśmy, utwierdziły mnie w przekonaniu, że technologia nie jest jedynym elementem prowadzących do sukcesu w dzisiejszym świecie ani sama w sobie nie jest gwarantem osiągnięcia celów biznesowych. Najważniejszym składnikiem sukcesu są kompetentni, wykwalifikowani, zaangażowani i nastawieni na cele ludzie. W świecie, w którym praktycznie każdy ma dzisiaj dostęp do najlepszych technologii, różnicę między przeciętnym a najlepszym robią właśnie oni. W OChK mam zaszczyt pracować z ponad 150-osobowym zespołem najlepszych architektów, inżynierów i ekspertów chmurowych w tej części Europy. To oni stanowią siłę napędową naszej firmy i budują jej trwałą wartość. Wartość, która potrafi stworzyć różnicę i przełożyć język technologii na rozwiązanie najbardziej skomplikowanych wyzwań biznesowych. Bo wejście w chmurę to także zmiana kulturowa: promowanie szybkości, zwinności, umiejętności adaptacji i zarządzania ciągłą zmianą. Takie wartości wspieramy w OChK i dostarczamy je naszym klientom.

Według analityków rynku, wydatki na usługi chmurowe rosną w Polsce o 30% rocznie (tym bardziej cieszy skumulowana stopa wzrostu OChK). Jednak świat nie stoi w miejscu i potrzebne jest większe przyspieszenie. Jesteśmy u progu rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją, w szczególności generatywnym AI, która może całkowicie zmienić reguły gry, prędkość i sposób dostarczania wartości w biznesie. Sukces w nowej rzeczywistości będzie zarezerwowany dla tych, którzy skutecznie adaptują technologie chmurowe. Bo tylko one dają dostęp do najbardziej zaawansowanych rozwiązań AI, wymagających olbrzymich mocy obliczeniowych. Oczywiście w kontekście licznych dyskusji dotyczących możliwego, niekontrolowanego rozwoju sztucznej inteligencji, warto zadać sobie pytanie o to, kto kogo okiełzna - człowiek AI, czy odwrotnie? Odpowiedź nie jest prosta ani jednoznaczna, ale mam nadzieję, że ze sztuczną inteligencją, nawet tą generatywną, poradzimy sobie równie dobrze, jak z chmurą.

Opublikowane:

Autor:

Michał Potoczek

CEO

Linkedin logo

Powiązane lub podobne posty

Pięć lat OChK

Pięć lat OChK

aktualność