Dziennik Chmurowy

Asseco oraz Chmura Krajowa z platformą dla nauczania zdalnego studentów

Linkedin logoX logo
Asseco Data Systems we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla szkół wyższych w ramach programu „Partnerstwo dla Uczelni”.
Asseco Data Systems we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla szkół wyższych w ramach programu „Partnerstwo dla Uczelni”.

Ciągłość procesu edukacyjnego w sytuacji, gdy nie jest znany termin wznowienia zajęć dydaktycznych, jest dziś największym wyzwaniem polskich uczelni. Asseco Data Systems we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla szkół wyższych w ramach programu „Partnerstwo dla Uczelni”.

Uczelnie, które przystąpią do programu otrzymają bezpłatny 6-miesięczny dostęp do Platformy Edukacyjnej Asseco – kompleksowej platformy informatycznej umożliwiającej realizację dowolnego programu nauczania w trybie zdalnym. Asseco Data Systems stworzyło ją na bazie wieloletniego doświadczenia współpracy z polskimi szkołami wyższymi.

Platforma edukacyjna Asseco jest rekomendowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i znalazło się na liście narzędzi do nauki zdalnej opublikowanej przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Część szkół wyższych ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą e-learningową, jednak dotychczas były one jedynie uzupełniającą formą dydaktyki i zazwyczaj ograniczały się do udostępniania materiałów w różnej formie. Wydajność infrastruktury IT większości polskich uczelni wyższych nie pozwala na to, aby wszystkie programy edukacyjne sprawnie przenieść do świata online, w szczególności wykłady i ćwiczenia prowadzone przez kadrę dydaktyczną w formie synchronicznej. Partnerstwo dla Uczelni to zarówno wszechstronne narzędzie merytoryczne, jak i bezpieczeństwo technologiczne - powiedział Daniel Lala, wiceprezes Asseco Data Systems.

Narzędzie udostępnione jest z wykorzystaniem infrastruktury chmurowej Operatora Chmury Krajowej. Platforma wykorzystuje technologię Google Cloud i jest zintegrowana z narzędziami komunikacyjnymi Google, we współpracy z polskim oddziałem firmy. Zapewnia to wsparcie technologiczne i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

- Chmura to technologia, która zapewnia szybkość, skalowalność i bezpieczeństwo osadzonych na niej rozwiązań. Te cechy nabierają szczególnego znaczenia, gdy trzeba elastycznie reagować na istotnie zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową i zaawansowane usługi IT. Narzędzie, które wspólnie opracowaliśmy, jest szybką i efektywną odpowiedzią na nieoczekiwaną sytuację kryzysową. Jednocześnie ma wszelkie atuty, aby uczelnie mogły na nim budować docelowe model do zdalnej nauki. Na naszych oczach chmura staje się codziennością, a korzystanie z niej kryterium dojrzałości i odpowiedzialności instytucji - powiedział Dariusz Śliwowski, wiceprezes Operatora Chmury Krajowej.

Asseco Educational Platform umożliwia realizację różnych form zdalnej edukacji, bieżące prowadzenie planu zajęć, przeprowadzanie egzaminów, tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych. Zapewnia stały kontakt wykładowców ze studentami, w tym przesyłanie i sprawdzanie zadań domowych, monitorowanie ich aktywności i postępów w nauce. System jest dostępny z poziomu przeglądarki www.

Opublikowane:

Powiązane lub podobne posty

Chmura Krajowa dołącza do programu Microsoft Cloud Elite”

Chmura Krajowa dołącza do programu Microsoft Cloud Elite

aktualność