Case study - Diagnostyka

Diagnostyka i jej nowy, niezawodny e-sklep

Data realizacji: 2023

Branża: opieka zdrowotna

Google Cloud

W związku z dynamicznym rozwojem swojego e-sklepu, Diagnostyka chciała unowocześnić infrastrukturę IT, na której został on zbudowany. OChK przeprowadził migrację zasobów do Google Cloud, zadbał także o uzupełnienie dokumentacji i towarzyszył w procesie migracji, dbając o podnoszenie kompetencji zespołu IT Diagnostyki. Po półrocznej współpracy, Diagnostyka dysponuje w pełni nowoczesnym, zautomatyzowanym środowiskiem IT dla swojego e-sklepu, które może łatwo skalować i w pełni nim zarządzać.

Diagnostyka to największa sieć laboratoriów medycznych w Polsce, działająca od 1998 roku. Dziś liczy ponad 180 laboratoriów i około 1100 punktów pobrań na terenie całego kraju. Rocznie wykonuje ponad 120 mln badań dla około 20 mln pacjentów. W swojej działalności Diagnostyka wykorzystuje zarówno nowoczesne technologie medyczne do diagnozowania, jak również systemy IT do sprawnego zarządzania m.in. procesami sprzedaży czy udostępniania wyników badań.

Wyzwania

 • Poprawa stabilności e-sklepu Diagnostyki - sklep umożliwia klientom szybkie i wygodne kupowanie usług diagnostycznych. Ich stale zwiększające się portfolio oraz rosnąca popularność e-sklepu (dziś co trzecia transakcja zawierana jest właśnie w tym kanale), sprawiła, że Diagnostyka chciała zadbać o jego stabilność dla zadowolenia klientów, utrzymania ciągłości działania i płynności finansowej.

 • Potrzeba zwiększenia efektywności rozwiązań IT, by wspierały dynamiczny rozwój firmy - Diagnostyka była świadoma tego, że rozwój organizacji, w połączeniu z wyzwaniami technologicznymi sprawiały, że dotychczas wykorzystywane rozwiązania IT stały się nieefektywne. Organizacja potrzebowała gwarancji, że będzie mogła skalować swoją działalność bez obaw o przestarzałą technologię i jej ograniczenia.

 • Optymalizacja kosztowa i większa kontrola nad środowiskiem IT - wykorzystywane wcześniej rozwiązania chmurowe sprawiały, że koszty zarządzania chmurą rosły, a firma nie miała zadowalającego ją poziomu kontroli nad środowiskiem IT.

Diagnostyka potrzebowała nowoczesnego środowiska IT dla swojego e-sklepu, które będzie skalowalne i pozwoli na szybkie uruchamianie nowych aplikacji, nadążając za rozwojem firmy. Aby sprostać tym potrzebom, zdecydowano o migracji aplikacji sklepu do Google Cloud w modelu lift and shift. Ważne było także wzmocnienie kompetencji zespołu Diagnostyki, by mogli maksymalnie wykorzystywać potencjał, jakie dają narzędzia Google Cloud.

Rozwiązania i realizacja

 • OChK przygotował landing zone w Google Cloud - gotowe do użycia środowisko IT, które pozwala szybko uruchamiać aplikacje i sprawnie migrować zasoby do chmury.

 • W ramach migracji, w modelu lift and shift, aplikacja e-sklepu Diagnostyki została przeniesiona do nowego środowiska IT.

 • Zespół OChK błyskawicznie powołał infrastrukturę środowiska dzięki rozwiązaniom IaC (Infrastructure as Code), które pozwalają na automatyzację powoływania infrastruktury przy pomocy kodu.

 • Zadbał też o uzupełnienie brakującej dokumentacji projektowej, która została odtworzona w procesie reverse engineering.

 • W okresie migracji, przez 6 miesięcy, zespół OChK obsługiwał zgłoszenia i incydenty e-sklepu, a także monitorował dostępności serwerów i usług. W tym czasie dział IT Diagnostyki na bieżąco zdobywał doświadczenie i rozwijał sprawność w zarządzaniu nowym środowiskiem.

 • Dodatkowo, zespół OChK wspierał w Diagnostyce budowę kompetencji w obszarze Google Cloud poprzez cykl wspólnych warsztatów.

Wykorzystane technologie

Google Cloud

Landing zone

Virtual machine

Infrastructure as Code

Rezultaty

 • Aplikacja e-sklepu Diagnostyki działa teraz w odpornym i efektywnym środowisku Google Cloud, co gwarantuje jego stabilne działanie, a co za tym idzie zadowolenie klientów.

 • Diagnostyka korzysta z nowoczesnych, skalowalnych rozwiązań IT i dzięki natywnym rozwiązaniom chmury publicznej, może od dziś budować i rozwijać aplikację w tygodnie, a nie miesiące.

 • Dzięki wsparciu OChK, zespół Diagnostyki otrzymał uporządkowaną dokumentację techniczną, co pozwala im działać niezależnie od zewnętrznych dostawców.

 • Zespół Diagnostyki, przez pół roku pracy z Zespołem OChK, znacząco rozwinął swoje kompetencje i doświadczenie pracy w środowisku Google Cloud, co pozwoli na dalszy rozwój własnych rozwiązań na tej platformie.

 • Środowisko chmurowe zostało zautomatyzowane, co usprawnia wprowadzanie zmian, a także pomaga optymalizować koszty.

Ikona cytatu

Wyzwania, które zaczęliśmy obserwować w kontekście infrastruktury IT, stawały się coraz bardziej widocznymi barierami i sprawiały, że cenny czas częściej przeznaczaliśmy na rozwiązywanie bieżących problemów zamiast na prace koncepcyjno-rozwojowe. Stało się jasne, że musimy dokonać zmian - nie tylko by odciążyć zespół IT, ale także by wzmocnić kompetencje wewnętrzne i szybko wdrażać nowe narzędzia do e-sklepu. Widząc potencjał, jaki drzemie w rozwiązaniach Google Cloud, zwróciliśmy się do OChK, by pomógł nam go wykorzystać. Przez pół roku zespół OChK szkolił nas i dostarczał usługi utrzymaniowe, obsługiwał zgłoszenia i incydenty w e-sklepie, a także monitorował dostępności serwerów i usług. Równolegle nasz dział IT zdobywał potrzebne doświadczenie, aby sprawnie zarządzać nowym środowiskiem. Rozwiązania zaproponowane przez OChK i możliwości, jakie daje infrastruktura Google Cloud, nie tylko odpowiedziały na nasze wyzwania, ale także okazały się niezwykle cenną inwestycją w umiejętności pracowników. Dziś bogatsi o nowe narzędzia i doświadczenia, możemy jeszcze śmielej skupić się na rozwoju, bez obaw o to, że technologia za tym nie nadąży.

Logo Diagnostyka

Robert Tomaka

Head of IT Infrastructure & Chief Information Security Officer, Diagnostyka

Jakie są Twoje wyzwania?

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

Skontaktuj się z nami