Case study - PKO Faktoring

PKO Faktoring i pierwsza migracja bankowego faktora do chmury

Data realizacji: 2023

Branża: finanse

Microsoft Azure

PKO Faktoring, ze względu na szybki rozwój biznesu i istniejący dług technologiczny, postanowił w całości przenieść się do chmury, by nowe środowisko wykorzystać do budowania i rozwijania bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Zespół OChK przygotował plan działania, który zakładał budowę infrastruktury od podstaw w chmurze publicznej Microsoft Azure z wykorzystaniem podejścia Infrastructure as Code (IaC). Realizacja projektu zaowocowała zwiększeniem wydajności usług, automatyzacją procesów, skróceniem time-to-delivery, podniesieniem poziomu bezpieczeństwa oraz budowaniem niezbędnych dla utrzymywania konkurencyjności firmy kompetencji chmurowych w zespole PKO Faktoring.

O PKO Faktoring

PKO Faktoring to spółka z Grupy PKO Banku Polskiego, działająca na rynku od 2009 roku. Oferuje przedsiębiorcom m.in. finansowanie faktur – szybki i prosty sposób zamiany faktury na gotówkę, klasyczny faktoring należnościowy krajowy i eksportowy – również z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców, faktoring LOP – dla klientów współpracujących z bardzo dużą liczbą odbiorców oraz faktoring odwrotny i program finansowania dostawców przeznaczony do finansowania zakupów. Zespół ekspertów spółki liczy niemal 150 ekspertów, którzy swoim doświadczeniem wsparli już blisko 2700 klientów.

Wyzwania

 • Dług technologiczny. W ciągu ostatniego roku (przed uruchomieniem projektu) aktywa i liczba klientów obsługiwanych przez PKO Faktoring wzrosły, odpowiednio, o 50 i 20 procent. Konieczność nadążania za szybkim tempem rozwoju przy jednoczesnym korzystaniu z dotychczasowej infrastruktury sprawiło, że pojawiła się potrzeba unowocześnienia jej w znaczącym zakresie.

 • Skomplikowany proces zarządzania infrastrukturą IT. Przynależność do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, liczne powiązania biznesowe z innymi podmiotami w ramach tej grupy oraz zmieniający się w czasie sposób zarządzania usługami faktoringowymi w jej ramach powodowały, że infrastruktura IT stała się skomplikowana, a proces dostarczania nowych rozwiązań IT dla biznesu (time-to-market) istotnie się wydłużał.

 • Ograniczone zasoby ludzkie. Niedostateczna liczba pracowników departamentu IT skutkowała ograniczeniami w planowaniu nowych projektów oraz spowolniała lub uniemożliwiała ich późniejszą realizację.

 • Presja optymalizacji i automatyzacji procesów. Budowanie przewagi konkurencyjnej i bieżące reagowanie na potrzeby klientów PKO Faktoring wymagało ukierunkowania podejścia na usprawnienie istniejących procesów, które w rezultacie przyczynią się m.in. do przyspieszenia obsługi oraz podniesienia jakości świadczonych usług.

W wyniku analiz i konsultacji z zespołem OChK, PKO Faktoring podjął decyzję o migracji całej swojej infrastruktury IT do środowiska chmurowego. Wybór padł na Microsoft Azure ze względu na istniejący stack technologiczny oraz możliwość wykorzystania zakupionych już licencji produktów MS. Spółce zależało szczególnie na tym, by:

 • w trakcie migracji utrzymać dostępność systemów dla pracowników i klientów

 • spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa (PKO Faktoring należy do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, który jest podmiotem nadzorowanym i podlega wymogom Komunikatu chmurowego UKNF) oraz innych regulacji branżowych

 • zbudować kompetencje chmurowe zespołu i rozwinąć ich umiejętności zastosowania zupełnie innego niż dotychczas podejścia do dostarczania rozwiązań IT dla biznesu w chmurze

Rozwiązania i realizacja

W pierwotnym założeniu projekt miał być realizowany w modelu lift and shift. Jednak ze względu na istniejący dług technologiczny i brak pełnej wiedzy o poszczególnych komponentach infrastruktury, nastąpiła zmiana w kierunku budowy od podstaw infrastruktury w chmurze z wykorzystaniem podejścia Infrastructure as Code (IaC).

 • Pierwszym etapem prac było zbudowanie landing zone klasy enterprise – zgodnej z rozbudowanymi wymaganiami Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego z zakresu bezpieczeństwa oraz gotowej do uruchomienia w jej środowisku usługi SOC as a Service świadczonej przez zespół OChK.

 • W ramach SOC as a Service zespół OChK uruchomił całodobowy monitoring zasobów PKO Faktoring pod kątem incydentów zagrażających bezpieczeństwu środowiska. Dzięki tej usłudze, w razie wykrycia incydentu, oba zespoły przygotowane są do wspólnego działania minimalizującego jego potencjalne skutki.

 • Równolegle, eksperci OChK przeanalizowali komunikację sieciową między serwerami, w efekcie czego powstały precyzyjnie określone reguły sieciowe dla każdego z nich. Ważną zmianą było ograniczanie ruchu do niezbędnego minimum, co istotnie zredukowało ryzyko potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń.

 • Kolejnym krokiem było powołanie serwerów w chmurze i zainstalowanie na nich poszczególnych usług. Zespoły OChK i PKO Faktoring wspólnie zaplanowały migrację w taki sposób, by każdy jej etap analizować pod kątem zachowania ciągłości działania spółki i utrzymania jakości świadczonych usług IT.

W projekcie połączono metodyki pracy Agile i DevOps oraz wykorzystano narzędzia Azure DevOps, czego efektem było zwinne zarządzanie projektem, szybkie reagowanie na zachodzące w nim ewolucyjne zmiany oraz sprawna komunikacja.

Wykorzystane technologie

Do realizacji projektu została wykorzystana chmura publiczna Microsoft Azure, w ramach której zostały uruchomione następujące usługi:

Azure Virtual Machine

Azure Backup

Azure Policy

Azure Load Balancer

Azure Virtual Network Gateway

Azure Application Gateway

Azure Firewall

Azure Virtual Desktop

Do konfiguracji oraz zarządzania chmurą zostały wykorzystane narzędzia:

Azure DevOps

Terraform / Terragrunt

PowerShell

Rezultaty

 • Migrując poszczególne systemy do chmury część z nich została zaktualizowana tak, by nie przenosić do nowo zbudowanego środowiska istniejącego już długu technologicznego. Dzięki temu możliwa była instalacja bardziej zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, które jest jednym z priorytetów PKO Faktoring.

 • Migracja uwzględniała ustandaryzowanie wykorzystywanych wersji systemów operacyjnych, co znacznie przyspieszyło proces wdrażania nowych usług.

 • Dzięki wykorzystaniu podejścia Infrastructure as Code (IaC) spółka może w łatwy sposób skalować swoją infrastrukturę i automatyzować procesy, zapewniając szybkość, niezawodność i wydajność usług.

 • Zbudowanie kompetencji chmurowych w zespole PKO Faktoring oraz zmniejszenie zakresu zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą spowodowało uwolnienie zasobów i czasu na budowanie wartości biznesowej spółki i realizację prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami.

Ikona cytatu

Przeniesienie do chmury okupione było dużym wysiłkiem, ale dawało również ogromną satysfakcję. Dzięki współpracy z OChK mogliśmy zrealizować migrację, ucząc się chmury Azure w przysłowiowym locie. To nie jest tak, że zakończyliśmy już ten projekt. Nasza przygoda dopiero się rozpoczęła. Można powiedzieć, że właśnie zaczynamy budować prawdziwe rozwiązania chmurowe.

Logo PKO Faktoring

Darek Kazimierski

Dyrektor Departamentu Innowacji Technologicznych w PKO Faktoring

Jakie są Twoje wyzwania?

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

Skontaktuj się z nami