Dziennik Chmurowy

Od planowania po automatyzację, czyli jak Azure DevOps wspomaga pracę przy projektach IT

Linkedin logoX logo
Jak Azure DevOps wspomaga pracę przy projektach IT
Jak Azure DevOps wspomaga pracę przy projektach IT

Odpowiednie planowanie i dobór technologii są jednymi z kluczowych czynników, które decydują o powodzeniu projektu IT. Często zdarza się jednak, że to pierwsze skutecznie zakłócane jest przez to drugie – narzędzia, które miały pomagać i ułatwiać pracę, utrudniają ją. Skutkami ubocznymi takiej sytuacji są nieprzewidziane przeszkody, braki w komunikacji i rozbieżności w sposobie wykonywania zadań, co w konsekwencji znacznie utrudnia cały proces i negatywnie wpływa na jakość efektu końcowego. Rozwiązania DevOps udostępnione w chmurze publicznej Microsoft Azure wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom, usprawniając pracę nad projektami. W jaki sposób? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Czym jest DevOps?

DevOps to zestaw praktyk wdrażanych w celu efektywnej i płynnej współpracy między uczestnikami projektu, niwelowania silosów informacyjnych i organizacyjnych oraz poprawy wydajności pracy za pomocą właściwych narzędzi.

Metodyka DevOps łączy ludzi, narzędzia oraz procesy według określonych zasad, takich jak:

  • tworzenie kultury, w której wszyscy członkowie zespołu są odpowiedzialni za działanie aplikacji w produkcji,
  • bliską współpracę między zespołami deweloperskimi i operacyjnymi, często poprzez wdrażanie wspólnej metodologii pracy, takiej jak np. Agile (Ciągła współpraca, ang. Continuous collaboration),
  • użycie narzędzi do automatyzacji procesów budowania, testowania i wdrażania kodu,
  • automatyczne i regularne wprowadzanie zmian w kodzie do środowiska produkcyjnego po przejściu przez wszystkie etapy testowania (Ciągłe wdrażanie, ang. Continuous deployment), a następnie przygotowywanie ich do wdrożenia w środowisku produkcyjnym (Ciągłe dostarczanie, ang. Continuous delivery),
  • regularne, automatyczne scalanie zmian w kodzie z głównym repozytorium (Ciągła integracja, ang. Continuous integration),
  • ciągłe monitorowanie aplikacji i infrastruktury w celu szybkiej identyfikacji i rozwiązywania problemów,
  • regularne przeglądy oraz usprawnienia procesów i narzędzi używanych w cyklu życia oprogramowania (Ciągłe doskonalenie, ang. Continuous improvement) m.in. w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Zasady pracy według metodyki DevOps Grafika 1: Zasady pracy według metodyki DevOps

Implementacja DevOps zapewnia organizacjom większą elastyczność, skalowalność i bezpieczeństwo w zarządzaniu projektami IT. Pozwala im także znacząco skrócić cykle produkcyjne, zwiększyć jakość oferowanych produktów oraz szybciej reagować na zmieniające się wymagania rynku i użytkowników.

Azure DevOps jako mózg operacji

Aby zacząć wdrażać praktyki DevOps w swojej organizacji, możesz skorzystać z chmury publicznej Microsoft Azure, która udostępnia rozwiązania wspomagające pracę nad projektem – od fazy zbierania wymagań przez planowanie i programowanie do testowania i wdrażania.

Proces DevOps dzieli się na dwa etapy: etap rozwoju (Dev) i etap operacyjny (Ops). Każdy z nich składa się z czterech segmentów, do których przypisane są odpowiednie narzędzia dostępne na platformach Microsoft Azure i Azure DevOps. Grafika 2: Proces DevOps dzieli się na dwa etapy: etap rozwoju (Dev) i etap operacyjny (Ops). Każdy z nich składa się z czterech segmentów, do których przypisane są odpowiednie narzędzia dostępne na platformach Microsoft Azure i Azure DevOps.

Dzięki temu, że wszystko dostępne jest z poziomu jednej platformy, zapanowanie nad relacjami między poszczególnymi elementami projektu i ich automatyzacją staje się znacznie łatwiejsze. Można zatem powiedzieć, że Azure DevOps stanowi swego rodzaju mózg operacji – niezależnie od tego, co chcesz budować, otrzymujesz do dyspozycji narzędzia, które będą wspierać Cię w kluczowych obszarach tj. organizacji pracy, opisywania i wdrażania infrastruktury, automatyzacji procesów oraz zapewniania odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa.

Organizacja pracy

W organizowaniu pracy nad projektem pomoże Ci narzędzie Azure Boards, które umożliwia zarządzanie zadaniami, planowanie sprintów i monitorowanie postępów za pomocą specjalnych tablic.

Azure DevOps pozwala na łączenie opisywanych zadań z repozytorium (Azure Repos), w którym wykonywane są prace realizujące, a następnie z procesem wdrożeniowym za pomocą potoków (Azure Pipelines). Statusy każdego z zadań mogą być aktualizowane automatycznie, bez konieczności wprowadzania zmian ręcznie przez odpowiedzialny za nie zespół. Informacje odzwierciedlają stan rzeczywisty w dowolnym, wybranym przez Ciebie czasie, co pozwala na zwinne planowanie i szybkie reagowanie w razie problemów.

Dzięki tym narzędziom zespoły mogą efektywnie organizować swoją pracę, monitorować postępy i dostosowywać się do zmieniających się wymagań projektowych. Relacja między zadaniami, repozytoriami (a nawet konkretnymi gałęziami) i potokami pozwala na szybkie znalezienie szukanej zależności, redukuje liczbę pomyłek i przyspiesza proces wdrażania nowych osób do projektu.

Opisywanie i wdrażanie infrastruktury w duchu Everything as Code

Dzisiaj, w świecie technologii, niemal wszystko można opisać kodem i dzięki temu zyskać większą kontrolę nad zmianami – wykorzystaj to podejście w praktyce.

W przypadku infrastruktury każda zmiana konfiguracji usług zapisywana jest w repozytorium, które posiada własną historię oraz swojego właściciela. Zarządzanie nią za pomocą kodu pozwala na uzyskanie identycznych rezultatów przy każdym wdrożeniu, a także umożliwia natychmiastowe powoływanie dodatkowych środowisk. Rozwijanie infrastruktury za pomocą kodu może wyglądać tak samo, jak w przypadku rozwijania aplikacji, a co więcej, cykl życia infrastruktury w chmurze jest ściśle z nią powiązany.

Podejście Everything as Code (EaC) polega na zarządzaniu i definiowaniu wszystkich elementów infrastruktury, konfiguracji, aplikacji i procesów za pomocą kodu. Dzięki temu można automatyzować, wersjonować i kontrolować zmiany w każdym aspekcie projektu, co zwiększa spójność, przewidywalność i możliwość odtwarzania środowisk. Grafika 3: Podejście Everything as Code (EaC) polega na zarządzaniu i definiowaniu wszystkich elementów infrastruktury, konfiguracji, aplikacji i procesów za pomocą kodu. Dzięki temu można automatyzować, wersjonować i kontrolować zmiany w każdym aspekcie projektu, co zwiększa spójność, przewidywalność i możliwość odtwarzania środowisk.

Sieć, jako podstawowy element infrastruktury, również może zostać opisana kodem (Network as Code). Oprócz konfiguracji komponentów sieciowych w dedykowanych repozytoriach, w Azure DevOps warto przechowywać kod, który opisuje reguły sieciowe określające dostęp do segmentów infrastruktury sieciowej. Każda zmiana w konkretnym obszarze może mieć swój przypisany proces wspierający standardy organizacyjne i wymuszający zebranie zgód na implementację czy automatyczną weryfikację ustawień.

Koncepcję Everything as Code można rozszerzać o dodatkowe obszary, jeśli tylko możliwa jest ich konfiguracją za pomocą skryptów lub innych narzędzi. Taka praktyka umożliwia organizacjom głęboką automatyzację procesów.

Automatyzacja

Wykorzystaj Azure DevOps także do standaryzacji procesów budowania, testowania i wdrażania poprzez automatyzację. Możesz skorzystać z wbudowanych narzędzi, alternatywnych rozszerzeń stworzonych przez społeczność Azure lub własnych skryptów napisanych w językach, takich jak PowerShell lub Bash.

Jeśli z jakiegoś powodu wolisz mieć większą kontrolę nad procesem, dobrym sposobem na weryfikowanie i ocenę efektów automatyzacji jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za akceptowanie lub odrzucanie kolejnych jej kroków. Zbudowanie automatyzacji, której celem jest weryfikowanie jakości za pomocą zintegrowanych narzędzi w procesach wdrożeniowych także będzie pomocne – może ona, na przykład, odrzucać kod, który nie spełnia uzgodnionych wcześniej wymagań.

Przykład procesu zarządzanego w Azure DevOps z wykorzystaniem usług Microsoft Azure

Grafika 4: Przykład procesu zarządzanego w Azure DevOps z wykorzystaniem usług Microsoft Azure

Każdy proces, który został zautomatyzowany, pozostawia ślad w postaci logów. Jest to szczególnie przydatne przy ustalaniu korelacji zdarzeń w przypadku pojawiających się problemów. Dzięki temu łatwo wykryjesz ich przyczynę, a wykorzystanie wersjonowania pozwoli Ci szybko przywrócić ustawienia do poprzedniej wersji.

Automatyzacja w Azure DevOps daje gwarancję utrzymania powtarzalności wykonywanych operacji oraz ich skalowania poprzez równoległe uruchamianie potoków, bez angażowania w to zespołu inżynierów.

Bezpieczeństwo

Automatyzacja procesów i jej właściwe zaplanowanie pozwala Ci zachować kontrolę nad jakością i poziomem bezpieczeństwa wdrażanych rozwiązań. Dzięki integracji dodatkowych narzędzi (np. SonarQube czy Fortify), w trakcie wykonywania operacji możesz wykrywać niebezpieczeństwa, które wynikają ze słabej jakości kodu i niewłaściwych praktyk. Inne z kolei służą do skanowania w poszukiwaniu podatności (np. WhiteSource i Snyk) czy dynamicznego testowania aplikacji (np. DAST). Dzięki nim, jesteś w stanie wyłapać potencjalne zagrożenia jeszcze przed etapem wdrożenia.

Dodatkowo każdy element projektu może zostać objęty odpowiednią kontrolą uprawnień tak, by jedynie autoryzowane osoby mogły uzyskać dostęp do informacji i zachować odpowiednie dla swojej roli uprawnienia.

Podsumowanie

Wykorzystanie usług Azure DevOps w pracy nad danym projektem IT niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim wspiera jego realizację na każdym etapie, umożliwia efektywną organizację pracy, realizację podejścia Everything as Code, automatyzację procesów oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Jednocześnie zwiększa satysfakcję biorących w nim udział zespołów – od tych, które definiują wymagania biznesowe przez analityków, architektów, programistów i inżynierów po osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Wdrażanie metodyki DevOps na platformie Microsoft Azure pozwala na zwiększenie elastyczności, skalowalności i jakości projektów, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym.

Opublikowane:

Autor:

Kamil Konderak

Head of Azure DevOps

Linkedin logo

Powiązane lub podobne posty

Platforma OChK wyróżniona w kategorii “Bezpieczna Chmura”

Platforma OChK wyróżniona w kategorii „Bezpieczna Chmura”

aktualność