Case study - Printbox

Printbox i migracja danych z AWS do Google Cloud

Data realizacji: 2024

Branża: nowe technologie

Google Cloud

Printbox zdecydował o budowie nowej infrastruktury chmurowej oraz migracji danych z AWS do Google Cloud, aby zoptymalizować koszty i postawić na rozwój technologiczny. Do realizacji projektu wybrany został zespół OChK, który wykorzystał podejście Infrastructure as Code (IaC), by zapewnić spółce możliwość jednorodnego powoływania środowisk i zasobów, a także wdrożył technologie, które pozwalają jej na optymalne zarządzanie środowiskiem Google Cloud. Wsparcie ekspertów OChK pozwoliło także Printbox zdobyć odpowiednie kompetencje, poszerzając posiadaną wiedzę chmurową, dzięki czemu samodzielnie i świadomie może wykorzystywać szerokie portfolio produktów na platformie.

O Printbox

Printbox to rozwiązanie klasy enterprise zaprojektowane dla firm, które zajmują się sprzedażą personalizowanych produktów fotograficznych. Obejmuje każdy aspekt działania sklepu – od niestandardowych ścieżek zakupowych, przez łatwe w obsłudze edytory produktów, po gotową, zintegrowaną platformę e-commerce oraz generator plików gotowych do produkcji. Dzięki elastyczności oprogramowania i szerokim możliwościom modyfikacji, usługi i produkty Printbox z łatwością dostosować można do indywidualnych potrzeb klienta. Misją spółki jest wsparcie firm na całym świecie w odnoszeniu sukcesu na rynku spersonalizowanych produktów fotograficznych.

Wyzwania

Głównym wyzwaniem Printbox było zbudowanie nowej infrastruktury chmurowej, która pozwoliłaby zoptymalizować koszty, sprostać nowym wyzwaniom technologicznym oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Spółce zależało jednocześnie na tym, by migracja dotychczasowych danych z platformy AWS odbyła się bez zakłócania pracy zespołu i działalności operacyjnej firmy.

Jednym z kluczowych czynników dla Printbox było stworzenie architektury, która wpisywałaby się w dotychczasowe wymogi, założenia i przyzwyczajenia zespołu technologicznego Printbox. Po przeanalizowaniu możliwości zarówno technologicznych, jak i biznesowych, Printbox podjął decyzję o stworzeniu dostosowanego środowiska na platformie Google Cloud.

Rozwiązania i realizacja

Ze względu na szeroki zakres kompetencji i oferowanego wsparcia na każdym etapie procesu, Printbox zdecydował, że nad realizacją projektu czuwać będzie zespół ekspertów OChK. Działania obejmowały:

 • Zorganizowanie wspólnych sesji warsztatowych, podczas których OChK poznał szczegółowe cele spółki oraz zapoznał się z jej obecną infrastrukturą, by następnie określić zakres prac i ich harmonogram.

 • Wdrożenie landing zone, środowiska na platformie Google Cloud, które pozwala na migrację zasobów bez zakłócania działalności operacyjnej organizacji oraz ułatwi powoływanie nowych zasobów w przyszłości.

 • Opisanie całej infrastruktury kodem Terraform, który automatyzuje powoływanie zarówno infrastruktury sieciowej, jak i tworzenie projektów oraz zasobów.

 • Wykorzystanie Google Kubernetes, dzięki czemu zespół Printbox może w łatwy i powtarzalny sposób tworzyć i skalować nowe oraz obecne aplikacje kontenerowe.

 • Wykorzystanie API XML w Google Cloud Storage, dzięki czemu Printbox nie musiał implementować API GCS od samego początku we wszystkich aplikacjach i większość operacji mogła zostać przeprowadzona bez zmian.

 • Wdrożenie mechanizmu dual storage, dzięki czemu aplikacje działały z S3 i GCS jednocześnie, co pozwoliło na ich migrację, bez przerw w funkcjonowaniu.

 • Przeprowadzenie analizy konfiguracji łączności VPN oraz Interconnect do migracji danych z AWS do Google Cloud w trzech regionach: AMER, EMEA i APAC.

 • Przeprowadzenie serii szkoleń dla zespołu Printbox w celu poszerzenia jego wiedzy chmurowej i zdobycia kompetencji w zakresie rozwiązań Google Cloud.

Wykorzystane technologie

Google Kubernetes Engine

Konfiguracja sieci Hub&Spoke

Shared VPC w 3 regionach wraz z firewallem

Google Cloud Storage

Cloud CDN

Cloud Armor

Google VPN

BigQuery

Gitlab CICD

Integracja AD - Cloud Identity

Terraform / Terragrunt

Cloud DNS

Rezultaty

 • Stworzenie dostosowanego do wymagań Printbox środowiska na platformie Google Cloud, co umożliwiło m.in. migrację 700 TB danych z AWS do GCP.

 • Możliwość jednorodnego powoływania środowisk i zasobów przez zespół Printbox dzięki wykorzystaniu podejścia Infrastructure as Code (IaC) i automatyzacji środowiska za pomocą Terraform.

 • Optymalne zarządzanie infrastrukturą i aplikacjami w Google Cloud poprzez wdrożony monitoring i odpowiednie technologie, w tym GKE.

 • Dzięki uzyskaniu pełnej zdolności operacyjnej w Google Cloud zespół Printbox może sprawnie integrować nowe usługi chmurowe oraz świadomie wykorzystywać je do dalszego rozwoju firmy.

Ikona cytatu

Współpracę z OChK oceniam bardzo pozytywnie. Od początku tej drogi wiedzieliśmy, że migracja między dostawcami chmury będzie dla nas olbrzymim wyzwaniem, ale musi też wiązać się z wymiernymi korzyściami, które nie były oczywiste. Dzięki ekspertom OChK i Google Cloud, którzy włożyli ogromny wysiłek w przygotowanie oferty uwzględniającej wszystkie nasze problemy i wątpliwości, udało się wyłuskać te korzyści i podjąć tę – i tak niełatwą decyzję – która, dzięki dalszemu wsparciu zespołu OChK, zaowocowała efektywnym wdrożeniem i migracją. Było to o tyle trudne, że nasza poprzednia infrastruktura była już dobrze zoptymalizowana pod kątem naszych specyficznych potrzeb. Mimo tego, otwarte i pragmatyczne podejście OChK połączone z profesjonalizmem i szeroką wiedzą pozwoliły nam na bezstresowe, optymalne przejście do Google Cloud.

Logo Printbox

Grzegorz Szczepańczyk

CTO, Printbox

Jakie są Twoje wyzwania?

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!

Skontaktuj się z nami