Dziennik Chmurowy

Platforma OChK: nowa odsłona chmury dla średnich i dużych organizacji

Linkedin logoX logo
Platforma OChK: nowa odsłona chmury dla średnich i dużych organizacji
Platforma OChK: nowa odsłona chmury dla średnich i dużych organizacji

OChK przedstawiło nową wersję autorskiej platformy chmurowej zbudowanej przez zespół inżynierski firmy. Platforma OChK przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw i instytucji wymagających najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz zgodności z regulacjami. Wspiera budowanie rozwiązań hybrydowych i multicloud w połączeniu z chmurami globalnych dostawców, takich jak Google Cloud czy Microsoft Azure.

Platforma OChK może być wykorzystywana w dwóch podstawowych modelach: chmury publicznej dostępnej z infrastruktury w data center OChK i zarządzanej przez jego pracowników oraz chmury prywatnej wdrażanej w centrum danych klienta i zarządzanej przez jego zespół ze wsparciem OChK.

– Wszystkie usługi Platformy OChK są realizowane z wykorzystaniem jednego intuicyjnego interfejsu użytkownika oraz rozbudowanego API pozwalającego zautomatyzować zarządzanie infrastrukturą za pomocą Terraform, zgodnie z koncepcją IaC (Infrastructure as Code), co umożliwia zachowanie takich samych standardów zarządzania zasobami jak w chmurach publicznych globalnych dostawców – mówi Marcin Dzienniak, CTO i wiceprezes zarządu OChK.

Bezpieczeństwo i automatyzacja

Platforma OChK powstała w 2019 roku i od samego początku rozwijana jest z dużym naciskiem na bezpieczeństwo i zgodność. Mechanizmy te zostały zbudowane na podstawie założeń norm i standardów ISO, a cykliczne audyty potwierdzają wysoki poziom stosowanych zabezpieczeń. Przyjęte standardy bezpieczeństwa pozwoliły zespołowi OChK stworzyć produkty wzmacniające odporność organizacji na niespodziewane zdarzenia, które gwarantują ciągłość działania, m. in. Disaster Recovery Center czy złota kopia.

Jedną z kluczowych wartości, jaką dostarcza Platforma OChK, jest automatyzacja zarządzania zasobami, czyli konfiguracja infrastruktury przy pomocy kodu (IaC). Pozwala ona zarządzać zasobami w powtarzalny sposób, co zwiększa bezpieczeństwo organizacji a jednocześnie zmniejsza koszty. Dzięki temu jeden pracownik może utrzymywać i administrować wielokrotnie większą liczbą maszyn wirtualnych niż klasycznym modelu.

Środowiska multicloud i hybrydowe

Spośród firm z listy Fortune 500 w 2021 r. co trzecia miała już gotową strategię multicloud, a 42 proc. planowało jej wdrożenie w kolejnych dwóch latach. Strategie te są tworzone, by unikać uzależnienia od jednego dostawcy usług (tzw. vendor locking) oraz móc optymalnie dobierać rozwiązania technologiczne od poszczególnych dostawców. Platforma OChK została zaprojektowana, aby organizacje mogły realizować takie strategie poprzez budowanie bezpiecznych i elastycznych środowisk hybrydowych i multicloud.

Rozwiązania multicloudowe są szczególnie istotne w sektorach regulowanych. Na przykład tzw. komunikat chmurowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wskazuje, że klucze szyfrujące do środowiska chmurowego powinny być przechowywane u innego dostawcy takich usług. Platforma OChK pozwala spełnić te wytyczne, umożliwiając m.in. przechowywanie kluczy do środowisk innych dostawców, takich jak Google Cloud czy Microsoft Azure. Platforma OChK może również być alternatywą dla chmury publicznej globalnych dostawców w zakresie planów wyjścia i centrum zapasowego na wypadek awarii.

Dla kogo Platforma OChK?

Z Platformy OChK korzystają m.in. organizacje, którym zależy na lokalnym przetwarzaniu danych, np. z powodu regulacji sektorowych. Gwarantują to centra danych OChK zlokalizowane na terenie Polski. Dodatkowo Platforma OChK umożliwia pełną audytowalność swoich rozwiązań, co może być kluczowe dla podmiotów o niestandardowych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa.

Kolejną grupę stanowią organizacje o specyficznych potrzebach, których nie są w stanie zaspokoić globalni dostawcy chmury publicznej ze względu na wysoki poziom standaryzacji ich produktów. Zarówno modyfikacje na potrzeby klientów, jak i wsparcie Platformy OChK, realizowane jest przez lokalny zespół inżynierski.

– Jesteśmy właścicielem rozwiązań technologicznych Platformy OChK – nasz zespół samodzielnie napisał dużą część tego środowiska. Dzięki temu możemy go dowolnie dostosowywać do specyficznych wymagań, nawet w takim zakresie jak zbudowanie chmury prywatnej na infrastrukturze klienta, z wykorzystaniem naszej technologii pozwalającej się uniezależnić od dostawców rozwiązań wirtualizacyjnych. Jesteśmy elastyczni i możemy dostosować Platformę OChK do konkretnych potrzeb danej organizacji. Co ważne, z perspektywy efektywności kosztowej, uniezależniliśmy się też od innych dostawców, chroniąc naszych użytkowników przed ponoszeniem nieprzewidzianych dodatkowych opłat – dodaje Marcin Dzienniak.

Więcej informacji na temat nowej Platformy OChK można znaleźć na www.platformaochk.pl.

Opublikowane:

Powiązane lub podobne posty

Banki spółdzielcze SGB w chmurze obliczeniowej

Banki spółdzielcze SGB w chmurze obliczeniowej

aktualność